Scen ur kommande skolfilm om vardagens villkor. (CC BY)

Livesändning för skolor

Ingen undervisning om medeltiden är komplett utan Nordens bäst bevarade borg från denna tid! Gör som många skolor redan gjort – boka en livesändning och ta del av Glimmingehus spännande historia direkt i klassrummet.

Dessa skolprogram är gratis, men måste förbokas. Välkommen med din bokningsförfrågan för livesändningar här.

Medeltidslektion

Tre ur borgpersonalen gör vårfint i örtagården med olika trädgårdsredskap.
En typisk syssla på Glimmingehus under senmedeltiden. Foto: Peter Eskilsson (CC BY)

Med Glimmingehus som utgångspunkt, får ni tillsammans med en medeltidsexpert undersöka den dåtida människans livsvillkor – för såväl adel som tjänstefolk! Vi upptäcker Glimmingehus i 3D och ser två temafilmer förankrade i läroplanen om  exempelvis livsvillkor, religion och historiska källor. Vem åt vad, hur gick ett toalettbesök till och hur funkade alla fällorna i borgen? Efter varje film svarar vi på elevernas frågor kring filmtemat och vi ställer också frågor till er.

Vi avslutar med en allmän frågestund om medeltiden/Glimmingehus!  Inför den förbereder ni ett antal frågor om  vardagsliv och livsvillkor för barn, män och kvinnor. Vi svarar på så många frågor som tiden räcker till för. Tänk på så att inte alla elever ställer frågor av samma typ. Ett tips är att ni i förväg tittar på vår introduktionsfilm om Glimmingehus. Filmen ger en sammanfattning av platsens historia och sätter in den i sitt sammanhang. Filmen hittar du här. Denna frågestund kan också ersättas av ytterligare en film.

Det finns sex filmer att välja bland. Alla filmerna är givetvis fria att använda i skolundervisningen, även om inte en livesändning har bokats.

Målgrupp: Åk 4-6.

Tid: 60 min.

Program: Zoom.

Hur vet vi det? Om historiska källor

Handskrivet manuskript på pergament från medeltiden. I övre vänstra hörnet en så kallad anfang, en förstorad dekorerad begynnelsebokstav i flera färger.
Medeltida skriftkällor är en ovärderlig kunskapskälla, fast man får beakta skrivarens syfte! Foto: Mats Larsson (CC BY)

Vi får ofta frågan från elever hur vi på Glimmingehus kan veta det vi vet om borgen och människorna som funnits på platsen. Därför har vi tagit fram en ny livesändning om källmaterial för mellanstadiet! För att lyfta fram källorna utgår vi från ett särskilt tema, nämligen medeltidens matkultur med exempel Glimmingehus!

Glimmingehus uppförare, den mäktige Jens Holgersen och hans hustru, den svenska adelskvinnan Margareta Arvidsdotter och deras barn är på väg hem från Visborg slott  på Gotland. Förberedelser är i full gång på Glimmingehus inför deras ankomst, bland annat med maten som skall serveras. Vad åt Margareta och Jens och hur gick en måltid till? 

Med hjälp av film, 3D-modellen och bilder visar vi olika typer av källmaterial och diskuterar gemensamt hur dessa skulle kunna användas för att svara på temafrågan. Eleverna får föreslå vilken typ av källor som vi ska börja med att titta på. De har att välja på skriftkällor, arkeologiska fynd, bildkällor samt byggnader.

Efter gör vi en jämförelse med hur vi tänkte oss inledningsvis.  Hur stämmer detta med vad vi tänkte oss från början? Behöver vi justera vår bild? Behövde vi alla källorna? Var någon mer viktig än någon annan? Var källorna motsägelsefulla? Är källorna tillförlitliga?

Ett enkelt, roligt och lärorikt sätt om hur kunskap blir till och används!

    Målgrupp: Åk 4-6.

    Tid: 60 min.

    Program: Zoom.