Medeltidslägret Levande Glimmingehus utanför vallgraven. Foto: (CC BY)

Uppsökande – Glimmingehus kommer på besök!

På Glimmingehus är vi intresserade av hela Skånes historia, inte bara vår borg! Hemorten och närområdet ser vi som självklara pedagogiska resurser i undervisningen. Vi kommer därför gärna ut på skolorna och berättar om historiska händelser och platser i skolornas närmaste omgivningar!

I detta sammanhang lyfter vi bland annat fram arkeologiska fynd, medeltidskyrkornas fantastiska målningar, mystiska sägner och Glimmingehus fascinerande historia. Vi kombinerar gärna besöket med en utflykt till en spännande plats i skolans närhet.

Genom åren har vi tagit med eleverna och gjort studiebesök på arkeologiska utgrävningar, besökt borgruiner, gjort utflykter till medeltidskyrkor och genomfört expeditioner i gamla slottskällare!

Hitta ett program för er, så kan vi planera innehållet tillsammans efter era önskemål Vi ser fram emot besöka och upptäcka nya spännande platser och historier tillsammans!

Medeltida borgruin. Foto: (CC BY)

Medeltiden nära dig

Vi kommer ut till din skola och berättar om medeltiden och hur vardagslivet kunde se ut för människor som levt på platsen i närheten av er skola. Vad åt man? Hur såg husen ut? Hur klädde man sig? Hur såg det ut med hälsan? vad arbetade man med? Till vår hjälp använder vi oss av arkeologiska fynd, bevarade byggnader, ruiner, ortnamn och arkivmaterial av olika slag. Vi tar med oss föremål och bilder och berättar och diskuterar i klassrummet. Besöket kan med fördel kombineras med en utflykt till en medeltida plats i skolans närområde.

MÅLGRUPP: ÅK 4-6.
TID: ENLIGT ÖVERENSKOMMELSE
KOSTNAD: 400 KR.

 

Borgen från sydost. Foto: (CC BY)

Glimmingehus spännande historia

Glimmingehus är en av Nordens absolut bäst bevarade medeltida borgar. När borgen uppfördes skulle den i första hand fungera som praktfull och representativ bostad åt adelsparet Margareta Arvidsdotter Trolle och Jens Holgersen Ulfstand.

Här på Glimmingehus levde de ett rikt och praktfullt liv tillsammans med sina åtta barn. I hushållet ingick också åtskilliga anställda med en mängd olika arbetsuppgifter och sysslor.

Vardagen för borgens invånare kan vi fortfarande se spåren av i de olika rummen och i de arkeologiska fynden från vallgraven. Hur gammal är borgen? Vad använde man alla de olika rummen till? Vem arbetade där och vad hade de för sysslor?  Hur försvarade man sig mot fiender? Med hjälp av alla dessa frågor tar vi helt enkelt reda på hur livsvillkoren kunde se ut för barn, kvinnor och män i en medeltida borg.

Vi kommer gärna ut till din skola och berättar om Glimmingehus spännande historia. Till vår hjälp använder vi oss av föremål, bilder och en 3D-modell av borgen. Under besöket gör vi gärna också jämförelser med medeltidsborgar som kanske finns i skolans närområde.

MÅLGRUPP: ÅK 4-6.
TID: ENLIGT ÖVERENSKOMMELSE
KOSTNAD: 400 KR.

 

Foto: (CC BY)

Väsen och folktro

Tron på väsen spelade i äldre tider en stor roll i folks vardagsliv. Överallt har folk upplevt märkliga saker som de velat berätta om, från generation till generation. Det kan handla om övernaturliga väsen och spöken, men också om historiska personer.

Ofta knyts historien till speciella platser, som slott, kvarnar, vattendrag, gravhögar, naturformationer och andra speciella platser i landskapet. Många av dessa historier lever till viss del fortfarande, andra har glömts bort och några har tursamt samlats in av ambitiösa folklivsforskare.

Väsen och folktro tillhör dock inte bara det förgångna. Det är tvärtom så att intresset för väsen, spöken och folktro är mycket stort även i våra dagar. Äldre historier återberättas och nya väsen skapas och framför allt på nätet.

Vi kommer gärna och berättar om väsen och folktro som kan knytas till ert lokala närområde. Vi tittar närmare på äldre tiders väsen, hur denna folktro används nu för tiden och vilka väsen som ingår i den nutida folktron.

MÅLGRUPP: ÅK 1-6.
TID: ENLIGT ÖVERENSKOMMELSE
KOSTNAD: 400 KR.

 

Utflykter i skolans närhet

Vi kombinerar gärna besöket med en utflykt till en spännande plats i skolans närhet. Genom åren har vi tagit med eleverna och besökt gamla slagfält, tittat på runstenar, gjort studiebesök på arkeologiska utgrävningar, besökt borgruiner, gjort utflykter till järnåldersgravfält, gått på byavandringar och genomfört expeditioner i gamla slottskällare.