Tidsresa på Glimmingehus

Följ med på en spännande och rolig resa i tiden på Glimmingehus! Under höstterminen erbjuder vi vår tidsresa Skiftedagen på Stora Glimminge. En dag där elever och lärare, i en unik kulturmiljö, får agera tjänstefolk år 1507.

Sammanhang och upplevelse för alla sinnen!

Ska du och dina elever läsa om medeltiden? I så fall erbjuder vi här en upplevelserik tidsresa i en högkvalitativ och unik lärmiljö på Glimmingehus. Vi har här skapat en tidsresa där eleverna i deras sociala samspel och agerande får en chans att sätta in sina medeltidskunskaper i ett konkret sammanhang. Medeltidskläder och medeltida sysslor förstärker upplevelsen i kombination med den historiska miljön. Mycket händer under denna intensiva tidsresa där elever får lära med alla sina sinnen.

Skiftedagen på Stora Glimminge

Vi reser bakåt till året 1507 och hamnar mitt i vardagen för tjänstefolket på den medeltida adelsgården. Det är skiftedag på Stora Glimminge och arbetsterminen är över. Nu ska folk äntligen få betalt för sex månaders arbetsinsats! Dessutom  blir det några dagars ledighet och det måste man ju fira. Elever och lärare får agera tjänstefolk!  Herr Jens mak ska städas, dagvarden förberedas, skorna ska lagas, kläderna ska tvättas, borgen ska vaktas och borden ska dukas. Upplevelsen förstärks genom att alla blir uppklädda i medeltidskläder och tilldelade roller med namn, yrken, arbetsuppgifter och social tillhörighet.

Tidsresans syfte och mål

  • Tidsresan ger eleverna, genom egna upplevelser, en insikt och förståelse i hur vardagslivet och livsvillkoren kunde se ut för barn, kvinnor och män på en medeltida adelsgård.
  • Genom tidsenliga sysslor och möten mellan olika rollgestalter, ger vi eleverna en inblick i medeltidens sociala struktur.
  • Under tidsresan sätts den medeltida adelsgården in i sitt storpolitiska sammanhang. Den lilla historien kombineras med den stora.

Målet med tidsresan är att ge lärare och elever en unik upplevelse utöver det vanliga och tillsammans skapa bestående kunskaper och ett minne för livet.

Målgrupp: årskurs 4–6
Tid: 3 timmar plus förbesök i klassrummet
Period: höstterminen 2023
Kostnad: 200 kronor per elev (minst 20 betalande)