Uppsökande – Glimmingehus kommer på besök!

På Glimmingehus är vi intresserade av hela Skånes historia, inte bara vår borg. Därför kommer vi gärna ut på skolorna och berättar om Skånes historia och då gärna med betoning på historiska händelser och platser som finns i skolornas närmaste omgivningar.

Vi ser hemorten och närområdet som självklara pedagogiska resurser i undervisningen. Du måste inte åka till Glimmingehus med eleverna för att kunna ta del av vår pedagogiska verksamhet. Vi gör nämligen gärna besök hos er! Här nedan kan du ta del av tre olika teman som vi brukar ha i samband med skoluppsök.

Medeltiden nära dig

Vi kommer ut till din skola och berättar om medeltiden och hur vardagslivet kunde se ut för människor som levt på platsen i närheten av er skola. Vad åt man? Hur såg husen ut? Hur klädde man sig? Hur såg det ut med hälsan? vad arbetade man med? Till vår hjälp använder vi oss av arkeologiska fynd, bevarade byggnader, ruiner, ortnamn och arkivmaterial av olika slag. Vi tar med oss föremål och bilder och berättar och diskuterar i klassrummet. Besöket kan med fördel kombineras med en utflykt till en medeltida plats i skolans närområde.

Skånskt 1600-tal

Planerar ni att läsa om 1600-talet i skolan? I så fall kan vi komma ut och berätta om Skånes spännande och dramatiska 1600-talshistoria, med fokus på just ert närområde. Med exempel från era närmaste omgivningar undersöker vi hur gårdarna, byarna och städerna såg ut i Skåne på 1600-talet. Vi tittat också närmare på vad folk levde av, vad man åt och hur man klädde sig. Vi lyfter också fram levnadsvillkoren för barn, kvinnor och män i Skåne under 1600-talet och gör jämförelser med hur det ser ut idag.

Väsen och folktro

Vi kommer ut och berättar om lokal folktro från ert närområde. Betoningen ligger på väsen och oknytt. Tron på väsen spelade i äldre tider stor roll i folks vardagsliv. Överallt har folk upplevt märkliga saker som de gärna har velat berätta om, från generation till generation. Många av dessa historia lever fortfarande kvar, andra har glömts bort och några har tursamt nog samlats in av ambitiösa folklivsforskare. Vid besöket berättar vi om väsen och folktro som kan knytas till ert lokala närområde. Vi berättar och diskuterar hur folktron används nu för tiden och vilka väsen som ingår i den nutida folktron.

Här hittar du fler detaljer om vår uppsökande skolverksamhet

Utflykter i skolans närhet

Vi kombinerar gärna besöket med en utflykt till en spännande plats i skolans närhet. Genom åren har vi tagit med eleverna och besökt gamla slagfält, tittat på runstenar, gjort studiebesök på arkeologiska utgrävningar, besökt borgruiner, gjort utflykter till järnåldersgravfält, gått på byavandringar och genomfört expeditioner i gamla slottskällare.