Utställningen Borgfolk

Utställningen BORGFOLK gör en rad nedslag bland intressanta personer och dramatiska händelser. Hur långa var folk på medeltiden? Varför skulle Johan Hintzke riva borgen 1676? Varför satta Maria Sophia Skogh i ryskt fångläger? Allt detta och mycket därtill kan du ta del av i utställningen.

Borgfolk handlar om Glimmingehus invånare genom tiderna och visas i museet på borgholmen. I anslutning till utställningen finns det en rad olika skolprogram anpassade för olika årskurser. Programmen innehåller visningar, verkstäder, upptäcktsfärder och fördjupningar. Här ser du vilka program vi erbjuder i samband med utställningen.

Utställningen och skolprogrammen i samband med utställningen är gratis, men måste förbokas. Välkommen med din bokningsförfrågan! 

Visning av utställningen Borgfolk

Följ med på en visning av utställningen Borgfolk. Eleverna få ta del av Glimmingehus historia med utgångspunkt från ett antal spännande människolivsöden. Var gjorde Maria Sofia Skogh i Ryssland? Varför skulle Johan Hintzke riva borgen? Vilka arbetsuppgifter hade en adelsfru?

Målgrupp: årskurs 1-9 och gymnasiet
Tid: ca 50 minuter

Visning av utställningen Borgfolk + borgen

I detta program får eleverna följa med på en visning av utställningen Borgfolk och en vandring i borgen. Med hjälp av våra guider får här eleverna en fördjupad introduktion till Glimmingehus historia. Eleverna får också ta del av en rad spännande levnadsöden som på olika sätt knyter an till Glimmingehus.

Målgrupp: årskurs 3-9 och gymnasiet
Tid: 2 timmar

Barnen på Glimmingehus

I programmet ingår både en visning av utställningen med barnperspektiv och praktiska verkstäder. Verkstäderna knyter på olika sätt till barndom, lek och typiska barnsysslor. Här lyfter vi fram barndomens historia och barnens vardagsliv i äldre tider, med Glimmingehus som exempel. Hur var det att leva som barn genom tiderna? Vi lyfter också fram vad det är för historiska källor som kan berätta om barnens levnadsvillkor.

Målgrupp: årskurs 1-6
Tid: 2 timmar,

Upptäcktsfärd i Borgfolk

Efter en kortare introduktion får eleverna här själva upptäcka utställningen. Eleverna får i smågrupper lösa en rad olika frågor med anknytning till Borgfolk. Varför skulle borgen rivas 1676? vad fick tjänstefolk i lön under Margaretas och Jens tid? Vad gjorde Maria Sofia Skogh i Ryssland på 1700-talet? Programmet avslutas med muntliga redovisningar.

Målgrupp: årskurs 4-6
Tid
: 1 timme

Lär känna borgfolket!

Detta skolprogram är en fördjupning för er som besökt Glimmingehus tidigare. Här får eleverna möjlighet att lära känna borgfolket lite mer på djupet. Med personerna i utställningen som utgångspunkt, tittar vi närmare på Glimmingehus historia under en utvald historisk tidsepok. Kan med fördel kombineras med att du med din klass läser om en specifik historisk period. Innefattar både visning och verkstäder. Välj mellan följande:

  • Medeltiden: Margareta Arvidsdotter, Jens Holgersen och tjänstefolket.
  • Östersjöriket Sverige och 1600-talet: Johan Hintzke och rivningsförsöket på Glimmingehus 1676.
  • Frihetstiden och 1700-talet: Maria Sofia Skogh, fångenskap och adelsfru.

Målgrupp: årskurs 4-6
Tid: 2 timmar