Gratis: Utställningen Borgfolk

Gratis från och med 2019 – men måste bokas!

BORGFOLK utgör en spännande utställning om Glimmingehus invånare genom tiderna. Utställningen gör er rad nedslag bland intressanta personer och dramatiska händelser. Hur långa var folk på medeltiden? Varför skulle Johan Hintzke riva borgen 1676? Varför satta Maria Sophia Skogh i ryskt fångläger? Allt detta och mycket därtill kan du ta del av i utställningen.

I anslutning till utställningen finns det en rad olika skolprogram. Programmen innehåller visningar, verkstäder, upptäcktsfärder och fördjupningar. Se här nedan för mer detaljer.

Visning av Borgfolk

Följ med på en visning av utställningen Borgfolk. Eleverna får ta del av Glimmingehus historia med utgångspunkt från ett antal spännande människolivsöden. Vad gjorde Maria Sofia Skogh i Ryssland? Varför skulle Johan Hintzke riva borgen? Vilka arbetsuppgifter hade en adelsfru?

50 min, årskurs 1-9 och gymnasiet

Barnen på Glimmingehus

I programmet ingår både en visning av utställningen med barnperspektiv och praktiska verkstäder. Verkstäderna knyter på olika sätt till barndom, lek och typiska barnsysslor. Här lyfter vi fram barndomens historia och barnens vardagsliv i äldre tider, med Glimmingehus som exempel. Hur var det att leva som barn genom tiderna? Vi lyfter också fram vad det är för historiska källor som kan berätta om barnens levnadsvillkor.

2 timmar, årskurs 1-6

Upptäcktsfärd i Borgfolk

Efter en kortare introduktion får eleverna här själva upptäcka utställningen. Eeleverna får i smågrupper lösa en rad olika frågor med anknytning till Borgfolk. Varför skulle borgen rivas 1676? vad fick tjänstefolk i lön under Margaretas och Jens tid? Vad gjorde Maria Sofia Skogh i Ryssland på 1700-talet? Programmet avslutas med muntliga redovisningar.

1 timme, årskurs 4-6

Lär känna borgfolket!

Här får eleverna möjlighet att lära känna borgfolket lite mer på djupet. Med personerna i utställningen som utgångspunkt, tittar vi närmare på Glimmingehus historia under en utvald historisk tidsepok. Kan med fördel kombineras med att du med din klass läser om en specifik historisk period. Innefattar både visning och verkstäder. Välj mellan följande:

  • Medeltiden: Margareta Arvidsdotter, Jens Holgersen och tjänstefolket.
  • Östersjöriket Sverige och 1600-talet: Johan Hintzke och rivningsförsöket på Glimmingehus 1676.
  • Frihetstiden och 1700-talet: Maria Sofia Skogh, fångenskap och adelsfru.

2 timmar, årskurs 4-6

  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Ej kategoriserad