Verkstäder

Här kan du som lärare välja bland våra olika verkstäder. I tvåtimmarsprogrammet hinner vi med två och i tretimmarsprogrammet tre stycken verkstäder. Innehållet planeras efter årskurs och till viss del också med hänsyn till årstiden och tillgången till specialkompetens hos vår personal.

Spinnerskan

Följ med i spinnerskans arbete på Glimminge! Att spinna tråd på slända var en viktig och vanlig arbetsuppgift under medeltiden. På medeltida adelsborgar anställde man ibland särskilda spinnerskor, som var specialiserade på att spinna lin- eller ulltråd på slända. Som hjälpredor får eleverna här hjälpa spinnerskan med exempelvis att kamma ull och spinna ull- eller lintråd på slända.

Brynjemakaren

Följ med i brynjemakarens arbete! Rustning av metallringar, var ett vanligt skydd i strid under medeltiden. I Glimmingehus vallgrav har man hitta flera brynjefragment från t ex brynjeskjortor eller brynjekragar. Dessa har tillverkats av brynjemakare i Danmark eller importerats från utlandet.Som brynjemakarens hjälpredor får eleverna prova på konsten att tillverka ringbrynja.

Svennen

Besök den väpnade svennen på Glimminge! Soldaterna på en adelsborg gick ofta under benämningen svenner och skyttar. Svennerna stod för försvaret och var väl väpnade med vapen och rustning. Svennerna var ofta adelsmän och fick bäst betalt bland alla anställda. Som svennens hjälpredor får eleverna hjälpa till att putsa rustning i vapenhuset. Är ni riktigt flitiga med putsningen, så kanske ni får prova lite rustning också!

Kammarsvennen

Följ med i kammarsvennens arbete på Glimminge! Kammarsvennen var Jens Holgersens personliga betjänt och hade många arbetsuppgifter. Framför allt skulle han hålla i ordning Jens kläder så att de alltid var hela, rena och tvättade. Som kammarsvennens hjälpredor får eleverna följa med till klädkammaren och kika i klädkistorna. Har ni riktig tur så får ni prova kläderna också!

Tegelslagaren

Följ med i tegelslagarens arbete på Glimminge! Tegelslagaren var den yrkesgrupp som tillverkade tegelstenar av lera. Bland de resursstarka i Skåne var det populärt att bygga tegelhus under medeltiden. Mycket tegel gick därför åt vid byggen av kloster, borgar, kyrkor och borgarhus i städerna. På Glimmingehus har tegelslagare anställts i samband med reparationer och nybyggen. Som hjälpredor till tegelslagaren får eleverna här hjälpa till att tillverka tegel med formar och lera i byggnadshyttan.

Fataburskvinnan

Följ med i fataburskvinnans arbete på Glimminge! Fataburskvinnans uppgift var att leda och hålla uppsikt över allt hushållsarbete på en adelsborg. Årets alla sysslor och arbetsuppgifter var många. Spinna, väva, mälta, brygga, baka, koka, kärna, ysta, mjölka, tvätta, diska….        Som hjälpredor till fataburskvinnan får eleverna hjälpa till med att göra en kalender över hela arbetsåret på Glimminge.

Skrivaren

Följ med skrivaren i hans arbete på Glimminge! På medeltiden var det ganska ovanligt att folk kunde läsa och skriva. Därför anställde man särskilda skrivare. På en adelsborg hade skrivaren fullt upp med räkenskaper, jordeböcker och att skriva brev av olika slag. Som hjälpredor till skrivaren får eleverna exempelvis prova att skriva med fjäderpenna och tillverka bläck.

Källarsvennen

Följ med i källarsvennens arbete på Glimminge! I borgkällaren på Glimminge fanns det på medeltiden stora förråd av mat och dryck. Det var källarsvennens uppgift att hålla ordning på allt detta och se till att alla fat, tunnor och kar hölls rena och hela. Som hjälpredor till källarsvennen får eleverna exempelvis sätta sig in i medeltidens mått och vikt. Lite medeltida matematik helt enkelt!

Målaren

Följ med målaren i hans arbete på Glimminge! På medeltiden var det populärt med målade dekorationer. Adeln utsmyckade gärna sina hus och föremål (vagnar, möbler, husgeråd och sköldar, flaggor, bonader, väggar, innertak, träpaneler och skulpturer) i dyrbar färg. Det fanns säkert många anledningar att anlita en målare på en adelsborg som Glimminge. Som hjälpredor till målaren får eleverna exempelvis hjälpa till att blanda färg och måla vapensköldar.

Skytten

Följ med skytten ut på bågskyttebanan! Bland soldaterna på en adelsborg ingick alltid en eller flera skyttar. Under medeltiden var de ofta beväpnade med pilbågar. Under 1300- och 1400-talet kom dock bågskyttarna i Danmark (och Skåne) att allt mer ersättas av armborstskyttar. I början av 1500-talet, när stenhuset på Glimminge byggdes, var skyttarna framför allt beväpnade med bössor. Några armborst eller bössor vågar skytten på Glimminge inte låna ut! Däremot får eleverna som skyttens hjälpredor gärna öva sig i konsten att skjuta pilbåge.

Bagaren

Följ med i bagarens arbete på Glimminge! Bröd åt man mycket av på medeltiden. På adelsborgar fanns det gott om anställda och eftersom mat ofta ingick i lönen, gick det åt en hel del bröd. Därför hade man särskilda bagarstugor och anställda bagare med tillhörande bagarsvenner. Bagerskor förekom också. Som bagarens hjälpredor får eleverna hjälpa till med exempelvis bröd- eller kakbak och mala och sikta mjöl.

Mjölkdejan

Följ med i mjölkdejans arbete på Glimminge! Mjölkdejan hade hand om Glimminges mejeriverksamhet. Det var hon som ansvarade för mjölkningen och såg till att det blev smör och ost. Hon tog tillvara mjölk från både kon, fåret och geten. Som hjälpredor till mjölkdejan får eleverna här exempelvis hjälpa till med att kärna smör eller tillverka ost.

Medeltidsverkstäder

På en medeltida adelsborg fanns det gott om tjänstefolk med en rad olika sysslor och arbetsuppgifter. I våra medeltidsverkstäder får eleverna en möjlighet att sätta sig in i och praktiskt prova på dessa arbetsuppgifter, göromål och hantverk. Förutom verkstäderna ingår också en visning av borgen, som tillsammans med verkstäderna ger en god inblick i hur vardagslivet kunde se ut för kvinnor och men på en medeltida adelsborg.

All information om de verkstäder som du kan välja mellan hittar du här. I tvåtimmarsprogrammet hinner vi med två och i tretimmarsprogrammet tre stycken verkstäder

Målgrupp: åk 1-9 och gymnasiet
Tid: 2 eller 3 timmar
Kostnad: 2 timmar: 90 kr/elev (minst 20 betalande); 3 timmar: 100 kr/elev (minst 20 betalande

Medeltida idrotter och lekar

Vid fest och högtid utövades en mängd olika idrotter och lekar under medeltiden. Detta gällde de flesta, oavsett kön, ålder eller vilken samhällsgrupp man tillhörde. På Glimmingehus kan ni mäta era krafter i medeltida idrotter och lekar. Utmana dig själv och dina klasskompisar i rövkrok, baklängeshopp, dra kavel och bågskytte. Förutom en lekfull och rolig stund, är syftet också att introducera eleverna i medeltidens spännande lek- och idrottskultur. I programmet ingår en borgvandring.

Målgrupp: åk 1 till gymnasiet
Tid: 2 timmar
Kostnad: 90 kr/elev (minst 20 betalande)

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Ej kategoriserad