Skolbarn står inne i borgen och tittar.
Borgvisning är en av de aktiviteter som från och med 2019 är kostnadsfri för skolklasser som bokar sina besök i förväg. Foto: ( CC BY)

Borgvisningar

Den 1 september 2020 öppnar vi försiktigt upp igen för skolvisningar på Glimmingehus. Följ med på en visning och ta del av borgens spännande historia. Här har vi samlat våra olika borgvisningar och vi erbjuder även visningar på olika teman.

Dessa skolprogram är gratis, men måste förbokas. Välkommen med din bokningsförfrågan för skolprogrammen här.

Borgvisning

Följ med på en visning och ta del av borgens över femhundraåriga resa från adelsnäste till besöksmål. Våra guider berättar och levandegör här vardagslivet i en skånsk borg. Hur såg livsvillkoren ut för de människor som har bott och arbetat på Glimmingehus i äldre tider?

Målgrupp: från årskurs 1 till gymnasiet
Tid: ca 50 minuter

Antal: max 20 personer per visning

Corona-anpassade visningar

Borgvisningar kommer under hösten att vara Corona-anpassade. Detta innebär att vi kommer att begränsa det till maximalt 20 personer per visning. Det medför att om du exempelvis vill boka en visning för en skolklass på 30 elever, så kommer vi att dela upp klassen i två grupper. Detta betyder att ert besök på Glimmingehus kommer att pågå under två timmar. Vi hoppas att du har förståelse för dessa anpassningar!

Temavisningar

Vi håller gärna visningar på olika tema och perspektiv, exempelvis sägner, ekonomi, försvar, manligt-kvinnligt, barnperspektiv och byggnadshistoria. Man kan också välja att titta närmare på speciella perioder ur Glimmingehus historia. En temavisning fungerar bäst om denna i förväg förankrats och förberetts hos elever och medföljande personal.

Här nedan följer några exempel på temavisningar.

1600-talsvisning

Följ med på en spännande vandring där vår 1600-talsklädda guide berättar och levandegör vardagslivet på Glimmingehus. Vem levde här på 1600-talet och hur såg det ut? Vad var det egentligen som hände på Glimmingehus 1676, det år då borgen skulle rivas?

Målgrupp: Från årskurs 4 till gymnasiet
Tid: ca 50 minuter

Barnen på Glimmingehus

Följ med på en visning i borgen där vi berättar om barnens historia med utgångspunkt från borgen. Under visningen lyfter vi fram barndomens historia och barnens vardagsliv med betoning på medeltiden och med utgångspunkt från Glimmingehus. Vi lyfter också fram vad det är för historiska källor som kan berätta om barnens levnadsvillkor.

Målgrupp: Från årskurs 1 till gymnasiet

Tid: ca 50 minuter

Sägenvisning

Följ med på en visning i borgen där vi berättar om Glimmingehus historia med utgångspunkt från spännande sägner. Här kan man få höra historier om jättar, svarta spökhundar, svartråttor, underjordiska gångar och farliga hönor. Vi tittar också närmare på begreppet sägner och lyfter fram deras roll och funktion nu och i äldre tider.

Målgrupp: Från årskurs 1 till gymnasiet
Tid: ca 50 minuter

 

Passa på och gå en tipsrunda på Glimmingehus

I parken strax norr om borgen finns en stationär tipsrunda. Rundan innehåller frågor om Glimmingehus och om medeltiden. Tipsrundan startar vid örtagården och finns i en lätt och en svår variant. De rätta svaren kan ni hämta  vår butik under våra öppettider. Papper och pennor tar ni själva med.