Skolbarn står inne i borgen och tittar.
Borgvisning är en av de aktiviteter som från och med 2019 är kostnadsfri för skolklasser som bokar sina besök i förväg. Foto: ( CC BY)

Borgvisningar

Från och med den 3 maj 2021 öppnar vi försiktigt upp igen för bokningsbara skolvisningar på Glimmingehus. Följ med på en visning och ta del av borgens spännande historia. Här hittar du också information om våra olika temavisningar. Borgvisningarna genomförs endast under förutsättning att covid-19-situationen så tillåter.

Dessa skolprogram är gratis, men måste förbokas. Välkommen med din bokningsförfrågan för skolprogrammen här.

Borgvisning

Från och med den 3 maj 2021 öppnar vi försiktigt upp igen för skolvisningar på Glimmingehus. Följ med på en visning och ta del av borgens spännande historia. Våra guider berättar och levandegör vardagslivet i en skånsk borg. Hur såg livsvillkoren ut för de kvinnor och män som bott och arbetat på Glimmingehus i äldre tider? Borgvisningarna kan bokas redan nu, är gratis och varar i 50 minuter. Borgvisningarna genomförs endast under förutsättning att covid-19-situationen så tillåter. Vi reserverar oss för att vi kan komma att behöva göra förändringar eller avbokningar på grund av smittläget och nya rekommendationer.

Målgrupp: från årskurs 1 till gymnasiet
Tid: ca 50 minuter

Antal: max 40 personer per visning

Corona-anpassade visningar

Borgvisningar kommer under våren 2021 att vara Corona-anpassade. Vi kommer endast att ta emot en klass i taget i borgen och maximalt 40 personer. Om klassen är större än 20 personer kommer eleverna att delas upp i två grupper. Dessa två grupper kommer att guidas samtidigt i borgen. En grupp kommer i så fall att starta på borgengården och den andra på skytteloftet. Vi hoppas att du har förståelse för dessa anpassningar!

Ordlista för borgvisningar

Ordval i samband med våra visningar anpassas självklart, så långt det är möjligt, till elevernas ålder och kunskaper. Målet är att så långt som möjligt förklara svåra ord, när sådana används. Vill du ändå förbereda eleverna så hittar du en ordlista här. Sammanställningen är en lista över de ord som används av vår personal i samband med guidade turer i borgen. Alla dessa ord i ordlistan används självklart inte under en och samma visning.

Temavisningar

Vi håller gärna visningar på olika tema och perspektiv, exempelvis sägner, ekonomi, försvar, manligt-kvinnligt, barnperspektiv och byggnadshistoria. Man kan också välja att titta närmare på speciella perioder ur Glimmingehus historia. En temavisning fungerar bäst om denna i förväg förankrats och förberetts hos elever och medföljande personal.

Här nedan följer några exempel på temavisningar.

1600-talsvisning

Läser ni om 1600-talet ? Följ då med på en spännande vandring där vår 1600-talsklädda guide berättar och levandegör vardagslivet på Glimmingehus. Vem levde här på 1600-talet och hur såg det ut? Vad var det egentligen som hände på Glimmingehus 1676, det år då borgen skulle rivas?

Målgrupp: Från årskurs 4 till gymnasiet
Tid: ca 50 minuter

Barnen på Glimmingehus

Följ med på en visning i borgen där vi berättar om barnens historia med utgångspunkt från borgen. Under visningen lyfter vi fram barndomens historia och barnens vardagsliv med betoning på medeltiden och med utgångspunkt från Glimmingehus. Vi lyfter också fram vad det är för historiska källor som kan berätta om barnens levnadsvillkor.

Målgrupp: Från årskurs 1 till gymnasiet

Tid: ca 50 minuter

Sägenvisning

Följ med på en visning i borgen där vi berättar om Glimmingehus historia med utgångspunkt från spännande sägner. Här kan man få höra historier om jättar, svarta spökhundar, svartråttor, underjordiska gångar och farliga hönor. Vi tittar också närmare på begreppet sägner och lyfter fram deras roll och funktion nu och i äldre tider.

Målgrupp: Från årskurs 1 till gymnasiet
Tid: ca 50 minuter

 

Passa på och gå en tipsrunda på Glimmingehus

I parken strax norr om borgen finns en stationär tipsrunda. Rundan innehåller frågor om Glimmingehus och om medeltiden. Tipsrundan startar vid örtagården och finns i en lätt och en svår variant. De rätta svaren kan ni hämta  vår butik under våra öppettider. Papper och pennor tar ni själva med.