Visningar

Borgvisning

Följ med på en visning och ta del av borgens över femhundraåriga resa från adelsnäste till besöksmål. Våra guider berättar och levandegör här vardagslivet i en skånsk borg. Hur såg livsvillkoren ut för de människor som har bott och arbetat på Glimmingehus i äldre tider?

Visning av utställningen Borgfolk

Följ med på en visning av utställningen Borgfolk. Eleverna få ta del av Glimmingehus historia med utgångspunkt från ett antal spännande människolivsöden. Var gjorde Maria Sofia Skogh i Ryssland? Varför skulle Johan Hintzke riva borgen? Vilka arbetsuppgifter hade en adelsfru?

Temavisningar

Vi håller gärna visningar på olika tema och perspektiv, exempelvis sägner, ekonomi, försvar, manligt-kvinnligt, barnperspektiv och byggnadshistoria. Man kan också välja att titta närmare på speciella perioder ur Glimmingehus historia. En temavisning fungerar bäst om denna i förväg förankrats och förberetts hos elever och medföljande personal.

1600-talsvandring

Följ med på en spännande vandring där vår 1600-talsklädda guide berättar och levandegör vardagslivet på Glimmingehus. Vem levde här på 1600-talet och hur såg det ut? Vad var det egentligen som hände på Glimmingehus 1676, det år då borgen skulle rivas?

Målgrupp: åk 1 till gymnasiet
Tid: ca 50 minuter
Kostnad: 45 kr/elev (minst 20 betalande)