Glimmingehus från sydost. Foto: (CC BY)

Lättläst om Glimmingehus

Här kan du följa med på en borgtur
med hjälp av bilder och lättlästa texter.

 

Glimmingehus

 

Borgen på Glimmingehus

kommer från medeltiden.

Den började byggas 1499.

Jens Holgersen och

Margareta Arvidsdotter

bodde i borgen med sina barn.

Jens och Margareta tillhörde adeln.

Adeln var den rikaste gruppen

i samhället på medeltiden.

 

Borgen från sidan

Illustration: Helena Duveborg (med tillägg av text)

Här kan du se borgens

olika rum och våningar.

Ingången till borgen

Foto: (CC BY)

Här kan man se ingången

och trappan till borgen.

Ovanför ingången sitter en stentavla.

Här kan man läsa att borgen

började byggas år 1499.

Texten och bilderna berättar

att Jens tillhörde släkten Ulfstand

och Margareta tillhörde

släkten Trolle.

 

Karnap

Högt ovanför ingången

finns ett karnap.

Ett karnap är en liten

utbyggnad på ett hus.

I karnapets golv finns ett hål.

Genom hålet kunde man

hissa upp saker till borgen.

Genom karnapets hål kunde man

också släppa ned saker på fienden.

 

Förstugan

Foto: (CC BY)

I förstugan kan man se trappan

som leder upp till första

våningen.

Här finns också två öppningar

som leder ned till till källaren.

 

Skållhål

Foto: (CC BY)

 

I förstugans tak finns

ett fyrkantigt skållhål.

Genom skållhålet

kunde borgens soldater

hälla kokande vatten

på fienden.

 

Köket 

Foto: (CC BY)

I trappan ned till källaren

kan man se köket.

På golvet i köket finns rester

efter en köksspis.

 

 

Källare med brunn 

Foto: (CC BY)

Till vänster i bilden

kan du se en brunn.

Här kunde människorna

som bodde i borgen

hämta vatten.

 

Bakugnar

Foto: (CC BY)

Till vänster kan du se

resterna efter bakugnar.

Här bakade människorna

som bodde i borgen bröd.

Bakom ugnarna ligger köket.

 

Spiskällaren

Foto: (CC BY)

I spiskällaren förvarade man

mat och dryck.

Spiskällaren bestod av två rum.

Öppningen till det andra rummet

ser du till vänster.

 

Första trappan

Foto: (CC BY)

Trappan leder upp till

borgens första våning.

I trappan finns skottgluggar

i väggar och tak.

Genom skottgluggarna kunde

man skjuta på fienden.

 

Förstugan och vildmannen

Foto: (CC BY)

På första våningen finns

ytterligare en förstuga.

Här finns en skorsten av

rött tegel.

I hörnet står vildmannen

en staty av sten.

Vildmän var kända

sagofigurer i det

medeltida Europa.

 

 

Borgstugan

Foto: (CC BY)

Borgstugan användes som

mötesrum och personalrum.

Här finns en pelare och

ett åttkantigt stenbord.

 

 

Herregemaket

Foto: (CC BY)

Herregemaket användes som

sovrum och vardagsrum

för Jens Holgersen.

I rummet finns en spis

som användes till att

värma upp rummet.

 

Stugkammare 

Foto: (CC BY)

Intill herregemaket ligger

en stugkammare.

Stugkammaren användes som

förråd.

Här fanns en öppning till

en toalett.

I väggen finns det skottgluggar.

Här kunde man skjuta på

fienden.

 

Andra trappan

Foto: (CC BY)

Trappan leder upp till

borgens andra våning.

På grund av brist på plats

är trappstegen här extra

höga.

 

Stora salen

Foto: (CC BY)

På medeltiden var salen

uppdelad i olika rum.

Det största rummet

användes som festlokal.

De mindre rummen användes

som gästrum och förråd.

 

Spis

Foto: (CC BY)

I stora salen finns en spis.

Spisen användes till att

värma upp ett hörnrum.

Spisen är dekorerad med

Ulfstands släktmärke.

 

 

Frustugan

Foto: (CC BY)

Frustugan användes som

sovrum och vardagsrum

för Margareta Arvidsdotter.

I fönstrens öppningar finns det

bänkar av sten att sitta på.

 

Kämpatavlan

Foto: (CC BY)

I frustugans vägg finns det

en inmurad sten.

Stenen kallas för Kämpatavlan.

Från början användes den

åttkantiga stenen som trädgårdsbord.

 

Portal av sten

Foto: (CC BY)

I frustugan finns det en

vackert dekorerad portal

av sten

som leder in till stugkammaren.

 

Stugkammare

Foto: (CC BY)

Intill frustugan ligger en stugkammare.

Rummet fungerade som förråd.

Rummet saknar puts på

väggar och tak.

Därför kan man se det röda teglet.

Kanske har det aldrig funnits

någon puts här

eller så har det lossnat

och trillat ned.

 

 

Trappan till skytteloftet

Foto: (CC BY)

En trätrappa från stora salen

leder upp till skytteloftet.

Till höger kan man se

öppningen till borgens karnap.

 

Skytteloftet

Foto: (CC BY)

Vi vet inte vad skytteloftet

användes till på medeltiden.

Senare användes våningen

till försvar och förråd.

 

Fönsteröppning

Foto: (CC BY)

Skytteloftet har många fönsteröppningar.

Öppningarna kunde användas

som skottgluggar för kanoner.

 

Vinden

Högst upp i borgen

finns vinden.

Vinden användes under

medeltiden som förråd.

En del av träbjälkarna

på vinden är mycket

gamla.

De är från medeltiden.

Trä som finns inomhus

där det är torrt

kan hålla mycket länge.