Donners plats i Visby Foto: ( CC BY)

Om Gotland i Minecraft

Här hittar du vanliga frågor om Gotland som virtuell och spelbar värld för Minecraft. Det är inte bara öns form och höjdskillnader som är del av denna värld – landskapet omfattar också gator, hus och andra byggnadsverk.

I spelet kan man bygga upp eller ändra Gotlands historiska miljöer utifrån sin egen fantasi och kreativitet. Förflyttningar till önskad plats görs enkelt via en översiktskarta med inbyggd funktion för teleportering. Blocken har en meters upplösning, vilket är standardmåttet i Minecraft.

Filerna finns för två olika versioner av Minecraft, standard edition för PC och Mac och Pocket edition (mobil-versionen av Minecraft).

Datafilerna har Creative Commons-licens som heter CC BY. Det betyder att du får använda filerna fritt, men om du sprider filerna vidare måste du ange Lantmäteriet som källa. Vi har listat och förklarat de olika Creative commons-licenserna.

Har du frågor eller synpunkter om Riksantikvarieämbetets filer för Minecraft, är du välkommen att höra av dig till gutablock@raa.se så besvarar vi ditt mejl så snart vi kan.

 

FAQ – Vanliga frågor om Gotland i Minecraft

Vad krävs för att kunna spela?

Du behöver en internetanslutning så att du kan ladda ner filerna, samt en licens för själva spelet.

Hur installerar jag filerna över Gotland?

På sidan Installera Minecraft-filerna hittar du instruktioner.

Kan jag spela även i min surfplatta?

Ja, vi har anpassat delar av Gotland för Minecraft Pocket Edition. Vi kommer successivt att utöka antalet områden för Pocket Edition.

Hur använder jag översiktskartan?

I översiktskartan finns ”stolpar” med namnskyltar till orter eller kulturhistoriska byggnader och platser på Gotland. Trycker du på knappen som sitter på stolpen så teleporteras du ner till utvald plats. Teleportering finns ej ännu som funktion i pocket edition.

Hur återvänder jag till översiktskartan?

Antingen trycker du på knappen på motsvarande teleporterings-stolpe nere i den högupplösta ”kartan”, eller så skriver du /tp 0 64 0 för att teleporteras tillbaka till översikten.

Det är svårt att känna igen byggnaderna i kartan. Varför är det så?

Byggnadernas läge är automatgenererade i spelmotorn utifrån Lantmäteriets geografiska data. Byggnadernas höjd är framtagna från laserskanningen av Sverige. Därefter är olika material/färger valda utifrån typ av byggnad. Fönster, dörrar och takformer är sedan utslumpade på dessa former för att skapa en mer levande värld.

Vad betyder de röd-vita pinnarna som står på taket av vissa byggnader?

Vi har markerat ut vilka byggnader som är kulturhistoriskt intressanta och är skyddade som byggnadsminne.

Jag kör Minecraft pocket edition och kan inte starta världen. Vad kan det bero på?

Om du har uppgraderat till Pocket Edition version 0.16 så har vi upptäckt problem vid laddning av världen. Den nya versionen 0.16 kräver mer av enheten. Och eftersom världarna som vi publicerat är rätt stora så klarar inte plattor med låg prestanda av att hantera världen och avbryter vid laddning. Testa att stänga av multiplayer game, det kan eventuellt fungera.