Arrangera Kulturarvsdagen

Varje år andra helgen i september arrangeras evenemanget Kulturarvsdagen. Då äger hundratals aktiviteter rum över hela Sverige där såväl kulturmiljöer som kulturhistoriskt intressanta byggnader och anläggningar står i fokus.

Alla som kan arrangera aktiviteter om årets tema är välkomna att delta: såväl företag, organisationer, museer, föreningar och privatpersoner. Tidigare har Kulturarvsdagen bara firats andra söndagen i september men sedan några år tillbaka sträcker sig firandet över flera dagar för att ge större valmöjlighet. Delta en eller flera dagar, det väljer ni själva. Det kostar inget att vara med som arrangör. Vi uppmuntrar speciellt att arrangera aktiviteter som riktar sig till barn.  

Kulturaravsdagen 2018 – Dela kulturarvet

2018 fyller Kulturarvsdagen i Sverige 30 år!

Kulturarvsdagen 2018 är en del av Europaåret för kulturarv och temat är ”Dela – kulturarvet”:

Visa upp lokala miljöer, byggnader och omgivningar och låt besökarna ta del av historien genom dina berättelser. Gör det i en bredare kontext där det europeiska perspektivet lyfts fram: visa upp hur det lokala kulturarvet formats genom årens lopp av internationella influenser. Låt exempelvis traditioner, språk och mat synliggöra såväl likheter som skillnader. Dela med dig av det du brinner för. Delta i Kulturarvsdagen 2018! Kulturarvsdagen 2018 och äger rum mellan den 7 och 9 september.

Anmäl ert arrangemang
Tips och exempel på olika aktiviteter