Arrangera Kulturarvsdagen

Varje år andra helgen i september arrangeras evenemanget Kulturarvsdagen. Då äger hundratals aktiviteter rum över hela Sverige där såväl kulturmiljöer som kulturhistoriskt intressanta byggnader och anläggningar står i fokus. I år fyller Kulturarvsdagen i Sverige 30 år!

Alla som kan arrangera aktiviteter om årets tema är välkomna att delta: såväl företag, organisationer, museer, föreningar, universitet, bibliotek och privatpersoner. Sedan några år tillbaka sträcker sig firandet över flera dagar för att ge större valmöjlighet. Delta en eller flera dagar, det väljer ni själva. Det kostar inget att vara med som arrangör. Vi uppmuntrar speciellt att arrangera aktiviteter som riktar sig till barn.  

Riksantikvarieämbetet är huvudarrangör och samordnare för kulturarvsdagarna i Sverige i samarbete med Sveriges Hembygdsförbund och Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd.

Medverka i Kulturarvsdagen

Kulturarvsdagen 2018 äger rum mellan den 7 och 9 september. Alla som vill är välkomna att delta med egna arrangemang.

Anmäl ditt arrangemang
Tips och exempel på olika aktiviteter

Kulturarvsdagen 2018: ”Dela kulturarvet”

Årets tema är ”Dela kulturarvet”: visa upp miljöer, byggnader och omgivningar och låt besökarna ta del av historien genom dina berättelser. Visa hur det lokala kulturarvet formats genom årens lopp av influenser från andra länder. Låt traditioner, språk och mat synliggöra såväl likheter som skillnader. Dela med dig av det du brinner för, delta i Kulturarvsdagen!

Visste du att

I år står kulturarvet i fokus i hela Europa. Under vinjetten ”Europaåret för kulturarv 2018” kommer många initiativ och evenemang att genomföras runt om i Europa och så även i Sverige. Syftet är att människor ska komma närmare sitt kulturarv och bli mer engagerade i det, men också för att främja utbyte och uppskattning av Europas rika kulturarv. Europaåret för kulturarv tillhör oss alla!

Riksantikvarieämbetet är samordnare i Sverige och Kulturarvsdagen är en del av programmet för Europaåret för kulturarv 2018. Vill du också bli en del av Europaåret? Läs mer på vår webbplats för Europaåret eller ladda hem EU-kommissionens broschyr. 

Logotyp för Europaåret för kulturarv 2018.

Logotyp för Europaåret för kulturarv 2018(CC BY)