Få en glimt från kyrkolivet i Tryserums församling på 1700-talet under Kulturarvsdagen. på bilden ses kyrkoruinen i Tryserum med den nybyggda klockstapeln.Foto: Inga-Lill Ivarsson (CC BY)

Kulturarvsdagen i Östergötland

Var med fira kulturarvet! Här kan du se vilka arrangemang som deltar i ditt landskap och under vilka dagar. Du ser även vilka som deltog förra året.

2018

Lördag den 8 september

Söndag den 9 september