Almedalen laddar i vinterskrud inför en händelserik politikervecka. Foto: ( CC BY)

Tidigare års Almeldalsaktiviteter

Här kan du bland annat se och lyssna på det seminarium Riksantikvarieämbetet anordnade tillsammans med Samverkansrådet under Almedalsveckan 2018, där Sir Nicholas Serota talade om hur England kunnat bli ett centrum för samtida konst och kultur under seminariet ”Rättvist fördelad kultur”.

Samhällsklyftorna syns i tillgången till kultur. En stor del av pengarna samlas i storstadsregionerna trots en uttalad målsättning att kulturen ska finnas för alla. Myndigheterna i Samverkansrådet arbetar på olika sätt för kultur i hela landet och genom Kultursamverkansmodellen har regionernas nationella inflytande ökat.Hur kommer vi bort från centraliseringen? Hur påverkas villkoren av en allt mer globaliserad och digitaliserad värld? Och på vilket sätt kan regioner och mindre kommuner ha nytta av att satsa på internationella relationer?

Lyssna på Kulturrådets Youtube-kanal på vad Sir Nicholas Serota, ordförande i Arts Council England och tidigare chef på Tate Museums i Storbritannien, hade att säga om kulturens framtid vid seminariet 2018.

 

Almedalen 2018

  • Rättvist fördelad kultur – gränser inom och mellan länder, den 4 juli, kl 10-11.30.
  • Kulturarvet – Nyckeln till framtiden, 2 juli, Region Gävleborg 13.30-14.30, Lars Amréus och Ann-Louice Dahlgren medverkar
  • Hur skapar vi hållbara, jämlika och mindre segregerade gemensamma rum?, 3 juli 11.00-11.45, Statens Konstråd, Lars Amréus medverkar och diskuterar offentlig konst och gestaltning av gemensamma miljöer.
  • Hållbarhet nu direkt – kulturvärden i fokus, 3 juli 13.00-14.00, Sweco, Kristin Lindgren och Jonas Widhe medverkar
  • Insikt, identitet, individ, 4 juli 11-12.30, Global reporting, Hållbara Gotland, Qaisar Mahmood medverkar
  • Hur tar vi hand om samhällets information?, 4 juli 11.30-12.30, Arkivutredningen Ku2017:02, Lars Amréus medverkar
  • Museernas utmaningar och möjligheter, 4 juli 13-14, Sveriges museer, Gotlands museum, Anna Lihammer medverkar
  • Konst och kulturarv i arbetet med flyktingmottagande och integration, 4 juli 13.00-14.40, Visby domkyrka, Qaisar Mahmood medverkar
  • Tech Meetup, 4 juli 16.00-19.00, Södra Kyrkogatan 3, Pickit och Science Park Gotland, Riksantikvarieämbetet finns med som en av många tech-arbetsgivare på ön. Flera medarbetare på plats. (Föranmälan krävs)
  • Samtal under valven – om kulturarv och svenskhet, 5 juli 20:30-21:15, Svenska Kyrkan, Sensus, Qaisar Mahmood medverkar.

Almedalen 2017

Kultursamverkan om digitalisering  –  3 juli

För tredje året i rad arrangerar Kultursamverkansrådet, Sveriges största kulturmyndigheter, tillsammans program i Almedalen. Riksantikvarieämbetet medverkar i fyra seminarier på huvudtemat digitalisering:

Kl.10.00–10.40  Yttrandefrihet, självcensur och nationellt kulturarv
Kl.10.50–11.20  Digitalisering och upphovsrätt
Kl.11.30–12.00  Den interaktiva publiken och deltagarna
Kl.12.30–13.00  Digital delaktighet – för alla eller bara för de som redan kan?

Arrangörer: Kulturrådet, Kungliga biblioteket, Riksarkivet, Riksteatern, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Konstnärsnämnden, Filminstitutet, Riksantikvarieämbetet.

Digital innovation –  3 juli

Digital innovation är nyckeln till många av dagens samhällsproblem. Riksantikvarieämbetet deltar i ett seminarium som fokuserar på hur myndigheter arbetar med hackathon för att utvecklas.

Arrangörer: Science Park Gotland, Ingenjörer utan gränser, Futurion, Arbetsförmedlingen.

Almedalen 2016

Kulturarv under attack –  7 juli

Förstörelse och plundring av kulturarv är ett sätt att utplåna historiska spår. Spåren är viktiga byggstenar i människors identitetsskapande. Dessa i sig kan bidra till upplevelser av både tillhörighet och utanförskap. Förstörelse av kulturarv är ett angrepp riktat mot människors själva identitet och berättelser. Hur påverkar denna förstörelse våra möjligheter att förhålla oss till historien för att förstå vår nutid?

Medverkande:
Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister
Irina Bokova, generaldirektör, Unesco
Lars Amréus, riksantikvarie, Riksantikvarieämbetet
Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör, Sida
Moderator: Lisa Nilsen, Riksantikvarieämbetet

Tid 14.30-15.30, 7 juli
Lokal: Donners plats 1, Hörsalen

Illegal handel med kulturföremål, hur stort är problemet?  –  7 juli

FN:s säkerhetsråds resolution 2199 från 2015 anger att medlemsländerna ska vidta åtgärder mot den illegala handeln med kulturföremål, mot bakgrund av att den bedöms som en av flera viktiga inkomstkällor för terrorstämplade organisationer. I Sverige pågår ett samarbete mellan myndigheter i syfte att motverka den illegala handeln. Vad gör aktörerna i Sverige och hur stort är problemet? Hur ser den inhemska kulturarvsbrottsligheten ut?
Seminariet hålls på svenska.

Medverkande:
Maria Ellior, polisintendent, Polisens arbetsgrupp för kulturarvsbrott
Lars Korsell, utrednings- och forskningsråd,  Brottsförebyggande rådet
Knut Weibull, överantikvarie, Riksantikvarieämbetet
Kicki Scheller, enhetschef för samhälle och kulturmiljö, Länsstyrelsen på Gotland
Moderator: Emil Schön, Riksantikvarieämbetet

Se även filmer från Riksantikvarieämbetet i Almedalen

Våra seminarier ”Kulturarv under attack” och ”Illegal handel med kulturföremål” från Almedalen 2016, liksom seminarier från 2015, finns att se i sin helhet på vår Youtube-kanal.