Almedalen, okänt datum
Almedalen, okänt datum Foto: ( Ingen upphovsrätt)

Tidigare års Almeldalsaktiviteter

Återblick till Almedalsaktiviteter som Riksantikvarieämbetet arrangerat eller deltagit i.

Almedalen 2022

Riksantikvarieämbetet hade inga egna arrangemang under Almedalsprogrammet 2022, utan deltog som medverkande i bland annat Brandskyddsföreningens podcast ”Hur skyddar vi vårt kulturarv från brand?”. Vi var även medarrangör till ett samtal om kultursamverkansmodellen med delar av samverkansrådets parter.Vi deltog också i ett samtal om hållbar stadsutveckling, arrangerat av Svenska  byggnadsvårdsföreningen och Uppsala universitet. Och på mötet “Tech meetup” deltog vi som offentlig arbetsgivare bland annat diskuterar hur vi säkrar framtidens digitala spetskompetens.

Riksantikvarieämbetet gick även i mångfaldsparaden genom Visby. Paraden är en manifestation för medmänsklighet och demokrati och arrangeras av RFSL Gotland och Region Gotland.

Almedalen 2021

Almedalsveckan 2021 ägde rum 4–7 juli och genomfördes huvudsakligen digitalt med anledning av pandemin. Riksantikvarieämbetets representerades av Museipanelen onsdagen den 7 juli 2021 som handlade om hur vi i snabbare takt kan digitalisera de delar av kulturarvet som museerna förvaltar och förmedlar.

Almedalen 2020

På grund av rådande omständigheter beslöt Almedalsveckans huvudarrangörsgrupp i samråd med Region Gotland och de åtta riksdagspartierna enhälligt att ställa in Almedalsveckan 2020. Riksantikvarieämbetet deltog därmed inte i några aktiviteter under veckan.

Almedalen 2019

Här kan du se var Riksantikvarieämbetet deltog under Almedalsveckan 2019.

Almedalen 2018

Här kunde du bland annat se och lyssna på det seminarium Riksantikvarieämbetet anordnade tillsammans med Samverkansrådet under Almedalsveckan 2018. Sir Nicholas Serota, ordförande i Arts Council England och tidigare chef på Tate Museums i Storbritannien, var inbjuden och talade om hur England kunnat bli ett centrum för samtida konst och kultur under seminariet ”Rättvist fördelad kultur”.

Lyssna på Kulturrådets Youtube-kanal på vad Sir Nicholas Serota hade att säga om kulturens framtid vid seminariet 2018.

Hela deltagandet 2018

 • Rättvist fördelad kultur – gränser inom och mellan länder.
 • Kulturarvet – Nyckeln till framtiden, Region Gävleborg. Lars Amréus och Ann-Louice Dahlgren medverkar
 • Hur skapar vi hållbara, jämlika och mindre segregerade gemensamma rum? Statens Konstråd, Lars Amréus medverkar och diskuterar offentlig konst och gestaltning av gemensamma miljöer.
 • Hållbarhet nu direkt – kulturvärden i fokus, Sweco, Kristin Lindgren och Jonas Widhe medverkar
 • Insikt, identitet, individ, Global reporting, Hållbara Gotland, Qaisar Mahmood medverkar
 • Hur tar vi hand om samhällets information? Arkivutredningen Ku2017:02, Lars Amréus medverkar
 • Museernas utmaningar och möjligheter, Sveriges museer, Gotlands museum, Anna Lihammer medverkar
 • Konst och kulturarv i arbetet med flyktingmottagande och integration. Visby domkyrka, Qaisar Mahmood medverkar.
 • Tech Meetup, Pickit och Science Park Gotland, Riksantikvarieämbetet finns med som en av många tech-arbetsgivare på ön. Flera medarbetare på plats.
 • Samtal under valven – om kulturarv och svenskhet, Svenska Kyrkan, Sensus, Qaisar Mahmood medverkar.

Almedalen 2017

Kultursamverkan om digitalisering

För tredje året i rad arrangerar Kultursamverkansrådet, Sveriges största kulturmyndigheter, tillsammans program i Almedalen. Riksantikvarieämbetet medverkar i fyra seminarier på huvudtemat digitalisering:

 • Yttrandefrihet, självcensur och nationellt kulturarv
 • Digitalisering och upphovsrätt
 • Den interaktiva publiken och deltagarna
 • Digital delaktighet – för alla eller bara för de som redan kan?

Arrangörer: Kulturrådet, Kungliga biblioteket, Riksarkivet, Riksteatern, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Konstnärsnämnden, Filminstitutet, Riksantikvarieämbetet.

Digital innovation 

Digital innovation är nyckeln till många av dagens samhällsproblem. Riksantikvarieämbetet deltar i ett seminarium som fokuserar på hur myndigheter arbetar med hackathon för att utvecklas.

Arrangörer: Science Park Gotland, Ingenjörer utan gränser, Futurion, Arbetsförmedlingen.

Almedalen 2016

Kulturarv under attack

Förstörelse och plundring av kulturarv är ett sätt att utplåna historiska spår. Spåren är viktiga byggstenar i människors identitetsskapande. Dessa i sig kan bidra till upplevelser av både tillhörighet och utanförskap. Förstörelse av kulturarv är ett angrepp riktat mot människors själva identitet och berättelser. Hur påverkar denna förstörelse våra möjligheter att förhålla oss till historien för att förstå vår nutid?

Medverkande:
Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister
Irina Bokova, generaldirektör, Unesco
Lars Amréus, riksantikvarie, Riksantikvarieämbetet
Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör, Sida
Moderator: Lisa Nilsen, Riksantikvarieämbetet

Tid 14.30-15.30, 7 juli
Lokal: Donners plats 1, Hörsalen

Illegal handel med kulturföremål, hur stort är problemet?

FN:s säkerhetsråds resolution 2199 från 2015 anger att medlemsländerna ska vidta åtgärder mot den illegala handeln med kulturföremål, mot bakgrund av att den bedöms som en av flera viktiga inkomstkällor för terrorstämplade organisationer. I Sverige pågår ett samarbete mellan myndigheter i syfte att motverka den illegala handeln. Vad gör aktörerna i Sverige och hur stort är problemet? Hur ser den inhemska kulturarvsbrottsligheten ut?
Seminariet hålls på svenska.

Medverkande:
Maria Ellior, polisintendent, Polisens arbetsgrupp för kulturarvsbrott
Lars Korsell, utrednings- och forskningsråd,  Brottsförebyggande rådet
Knut Weibull, överantikvarie, Riksantikvarieämbetet
Kicki Scheller, enhetschef för samhälle och kulturmiljö, Länsstyrelsen på Gotland
Moderator: Emil Schön, Riksantikvarieämbetet

Se även filmer från Riksantikvarieämbetet i Almedalen

Våra seminarier ”Kulturarv under attack” och ”Illegal handel med kulturföremål” från Almedalen 2016, liksom seminarier från 2015, finns att se i sin helhet på vår Youtube-kanal.