Ylva Lorentzon, Centrum för barnkulturforskning, Stockholms universitet Foto: (CC BY)

Barnkonventionen och museers arbete med barn och ungas rättigheter

Ett panelsamtal om svenska museifältets föredömliga och långvariga arbete med barn och ungas rättigheter, med anledning av att barnkonventionen blivit svensk lag. Museirepresentanter från olika delar av Sverige och en barnkulturforskare i ett samtal tillsammans med Riksantikvarieämbetet.

FN:s barnkonvention bygger på artiklar som alla fastställer olika typer av rättigheter för barn. För varje barn och inte för barn som grupp. Barnkonventionen som lag är lika mycket en möjlighet som en utmaning för det svenska museifältet. Den handlar i mångt och mycket om att se, ge och möta barn som individer för att skapa ett barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet. 

Moderator:
Mathias Strömer, Riksantikvarieämbetet  

Medverkande:
Ylva Lorentzon, forskare och lärare, Centrum för barnkulturforskning
Gustav Nordansjö, museipedagog, Värmlands museum
Jonte Nynäs, pedagogisk ledare, Nordiska Akvarellmuseet 

Centrum för barnkulturforskning

Ylva Lorentzon är forskare och lärare på Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet. Hon undervisaäven på förskollärarprogrammet. 2018 publicerade hon sin avhandling “Öppna världar, slutna rum: Om status och barnkulturpolitik i scenkonstens vardagspraktik”. Sedan dess har hon fortsatt forska på kulturpolitik. Ylva kommer samtala om vilka möjligheter och utmaningar som hon ser utifrån sin forskning, med att barnkonventionen nu är juridiskt bindande.  

Nordiska Akvarellmuseet

Nordiska Akvarellmuseet i kustsamhället Skärhamn på Tjörn är en unik svensk institution som på endast 20 år har byggt upp en verksamhet som berör lokalsamhälle, region, land och även verkar internationellt. Jonte Nynäs är pedagogisk ledare på museetHan verkar i en fascinerande verksamhet för lärande, upplevelse och skapande med konsten som kunskapsväg. Jonte kommer att samtala om vuxenansvaret att göra kulturen möjlig och görlig för alla barn.  

Värmlands museum

Värmlands museum är ett regionalt museum med historiska rötter till samhälle och landskapGustav Nordansjö är museipedagog på museet och har varit en av de drivande personerna i museets nya satsning på Framtidslabbet. Han har tillsammans med ungdomar, forskare och kollegor skapat detta labb. Gustav kommer att samtala om denna interaktiva och tvärvetenskapliga utställning  där de stora framtidsfrågorna och forskning får ta plats och ge utrymme för nya svar. 

Evenemanget kommer att livesändas 4 december 2020 från Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm.

Länk till evenemanget kommer inom kort.

Evenemanget är en del av Samtidsarenan