Illustration till branschforum för konsthantering Foto: (CC BY)

Branschforum för konsthantering 2020 Preliminärt program

2-3 november 2020, Göteborg

Dag 1

Förmiddag

Konsthanteringen på nya Munchmuseet i Oslo.
Föreläsning av Barbara Ida de Haan, projektledare för flytten av konstsamlingen.

Studiebesök på Göteborgs konstmuseum:

Intendent för samlingarna Per Dahlström och tekniker Curran Arnett berättar om samlingspresentation i rörelse.

Tekniker Clive Leaver och konservator Mali Borin berättar om utställningen ”Art Nouveau. Från Larssons till Zappa”. Om temporära utställningars möjligheter och utmaningar.

Tekniker Dorota Lukianska, depositionsansvarig Anna Petters och konservator Petra Wictor berättar om inlån och utlån – museets kontakt med sin omvärld.

Eftermiddag och kväll

Korta inspirationsföredrag från olika delar av landet:

Om magasinsutredningen för Sektor museer på Kulturförvaltningen i Göteborgs stad, om nätverk för museisäkerhet, om regionalt samarbete för konsthantering, om hantering av ohälsosamma ämnen i museiföremål, om konsthanteringen av svensk film, om installation av konstverk, med mera.

High-speed-dating om produkter och arbetssätt.

Gemensam middag på kvällen med filmvisning.

Dag 2

Förmiddag

Studiebesök på Röhsska museet:

Projektledare Jessica Andersson Sjögerén berättar om flytt av föremål till nya magasinsutrymmen på Röhsska museet och utmaningar kring bland annat externa beställningar och utrymmesberäkning

Utställnings- och samlingstekniker Stefan Turner berättar om det praktiska arbetet med utställningen ”Forensic Architecture” samt utmaningen med att bygga och hantera verket Bombrummet i utställningslokalen. Han presenterar även tillgänglighetsarbetet i entrén och liftproblematiken samt delar med sig av erfarenheter och utmaningar som tekniker i huset.

Konservator Susanne Stenbäcken berättar om sina erfarenheter kring hantering av känsliga föremål i utställningen Inspiration Östasien samt om ett samarbete med Riksantikvarieämbetet vid undersökning av Budhafigurer och dess ytskiktsbehandlingar.

Eftermiddag (programmet slutar kl 16.00)

Studiebesök (två förvalda alternativ) på olika platser och institutioner i Göteborgsområdet. 

Valbara alternativ så som Mölndals stadsmuseum, Göteborg konst, Remfabriken, Studio västsvensk konservering, Göteborg stadsmuseums magasin Polstjärnan, Medicinhistoriska museet med flera.