Elever gör "high five" med sin lärare.
Skolklass på besök i Glimmingehus spännande värld. Foto: ( CC BY)

Återblick Kulturarv i skolan, våren 2021

Här hittar du presentationer och filmer från seminarierna för ”Kulturarv i skolan” som vi genomfört under våren.

Våren 2021

Samtliga seminarier relaterar till de behov som identifierades i Riksantikvarieämbetets regeringsuppdrag Skoluppdraget 2017-2020. Behoven är kan sammanfattas med

De nya kursplanerna i historia: vad blir skillnaden?

10 mars 9.00–9.45 De nya kursplanerna i historia: vad blir skillnaden?

Mattias Ludvigsson, ansvarig för historieämnet på Skolverket, berättade!

Rapport om kulturarvspedagogik för skolan

24 mars 9.00-9.45

Laura Brander, fil dr i historia och pedagogisk utvecklare. Laura berättade om några av slutsatserna i sin nyligen färdigställda rapport om pedagogisk verksamhet vid Västernorrlands museum. Rapporten reder ut museets behov, mål och pedagogiska strategier för ökad likvärdighet i länet.
Lär mer om Laura här!

Utmaningar att jobba med skolan

26 mars 13.00–13.45

Anahi Davila, Arkivpedagog och legitimerad gymnasielärare som arbetar vid Centrum för Näringslivshistoria med skolsajten Företagskällan.

 Varför en strategi för pedagogisk utveckling?

20 april 9.00–9.45

Laura Brander, fil dr i historia och pedagogisk utvecklare. Laura talade om poängen med att hålla sig med en strategi för att utveckla sin pedagogisk förmåga.

Lärare berättar om sin vardag

22 april 9.00–9.45

Sofia Degermosse och Kjell Svanström, lärare på Äsperödsskolan i Uddevalla, berättade om att använda kulturarvsresurser i undervisningen men även vilka önskemål man har kring kulturarvsinstitutionernas erbjudande.

Hinder och möjligheter för samverkan mellan skola och kulturarvsinstitutioner

23 april 9.00–9.45

Mia Fahlgren, arkivpedagog och gymnasielärare på Föreningsarkivet i Östersund, berättade om sina erfarenheter och tankar kring hur kulturarvsinstitutionerna kan vässa sina erbjudanden för skolan så att de blir mer attraktiva att använda (eller använda över huvud taget).

Kulturarvstrappan –en garanti för elever att lära sig om kulturarv

11 maj 9.00–9.45

Louise Magnusson, kultursekreterare i Tierps kommun och Amanda Bergh, lärare och hembygdsengagerad. Kulturarvstrappan är en garanti för kommunens skolelever att lära känna och uppleva det lokala kulturarvet. Innehållet baseras på läroplanen och är ett samarbete mellan Kultur och fritid, utbildning och det lokala föreningslivet.

Sveriges Historia – en plattform för delning av digitala skolresurser på nätet

20 maj 9.00–9.45

Ellen Hellgren, kontaktperson för skolan, och Gösta Sandell, redaktör och skribent, båda på Statens Historiska museer, berättade om hur kulturarvsinstitutioner kan använda www.sverigeshistoria.se för att dela sina digitala lärresurser.

  • Videon från seminariet finns här!

Wikipedia som plattform i skolundervisningen

1 juni 9.00–9.45

Josefine Hellroth Larsson och Axel Pettersson, båda på Wikimedia Sverige, med bland annat skola och OER (open educational resources).

Wikimedia Sverige har i mer än fem år samarbetat med kulturarvsinstitutioner och skolor, där Wikipedia används som plattform för att lösa uppgifter kopplade till skolans läroplan. På det här seminariet kommer Josefine och Axel att berätta om hur kulturarvsinstitutioner kan bygga upp sådana samarbeten med skola och Wikipedia. Fokus ligger på hur samarbetet kan utvecklas med elevernas gymnasiearbeten i fokus.

  • Videon från seminariet finns här!
  • Powerpointpresentationen finns här (pdf)!

Vad har vi lärt oss? Vad ska vi göra i höst?

8 juni 9.00–9.45

Charlotte Berg Ahnlund och Lars Lundqvist, som båda arbetar med att främja skolsamverkan på Riksantikvarieämbetet, summerar vad vi lärt oss genom 2020 och 2021 års seminarier och vilka utmaningar som vi sett. Seminariet genomförs i samtalsform och utöver en tillbakablick  kartlägger vi tillsammans vad kommande seminarier under 2021 bör behandla.

Skolwebbinarier våren 2020 - om digitala lärresurser och om att bedriva verksamhet på nätet

Här hittar du även skolwebbinarierna från våren 2020 med länkar till filmer med mera:
https://www.raa.se/museer/publikt-arbete/att-arbeta-med-skolan/dokument-fran-webbseminarier-om-att-arbeta-med-skolan/