Tre bilder som gemensam profilbild för Färgforum 2023: Kalmar slott som speglar sig i vattnet, gamla färgburkar samt en röd- och grönmålad vaktkur. Foto: (CC BY)

Färgforum 2023

Tema: Så mycket mer än bara en kulör – Tekniska egenskaper och
miljöbelastning

Vid årets Färgforum vill vi problematisera både moderna och traditionella färgtyper. Modern och traditionell färg under luppen: ren naturprodukt, emulsioner, lösningsmedels och emissionsfria, vattenbaserade, miljömärkt – säljande ord, men vad betyder de? Finns det ett självklart val ur miljösynpunkt?
En ytterligare utgångspunkt i valet av färgtyp är kännedom om de befintliga färgskikten och
deras tekniska egenskaper. Vi vill därför djupdyka i olika dokumentations- och analysmetoder.
Vi hoppas att få till ett intressant program med inspel från kemikalieinspektionen, miljöspecialister, färgproducenter och såklart de som använder produkterna. Kanske även återvinning och återanvändning kan diskuteras.

Färgforum 2023 hålls den 4–5 maj i hybridform, d.v.s. du kan välja att delta digitalt eller på
plats i Kalmar.

Färgforum 2023 arrangeras av Riksantikvarieämbetet i samarbete med Kalmar länsmuseum, Göteborgs universitet, Statens fastighetsverk och Svenska byggnadsvårdsföreningen.

Program och länk till anmälningssidan kommer i mars.

Vill du hålla en presentation eller har du ett tips inom temat? Kontakta
kathrin.hinrichs.degerblad@raa.se. Svenska byggnadsvårdsföreningens tidskrift
Byggnadskultur erbjuder möjlighet att publicera artikel från något av föredragen. Meddela om
du har intresse att skriva.

Välkomna!