Välkommen till Forum för klimat och kulturarv, 30–31 augusti 2021

Här hittar du program och information om konferensen. Temat i år är konsekvenserna av temperaturökning. Evenemanget hålls digitalt under två dagar och vi kommer att sända från Frösön i Jämtland. Forum för klimat och kulturarv 2021 arrangeras av Riksantikvarieämbetet i samarbete med Stiftelsen Gaaltije, Jamtli och Länsstyrelsen i Jämtland.

Syftet med forum är att fortsätta nätverkandet om frågor som länkar samman arbete med klimat och kulturarv. Vad händer med vårt kulturarv i ett varmare klimat? Vi varvar presentationer med gruppdiskussioner och inslag med filmer från några olika platser i Jämtland. På kartan här nedan kan du se vilka platser vi besökt och filmat på våra programpunkter På rundresa i Jämtland. Om du vill veta mer om de olika presentationerna hittar du länkar till övrig läsning längre ner på den här sidan. 

Digital konferens – så här gör du

Zoom

Forum för klimat och kulturarv hålls via Zoom. För att delta i mötet klickar du på direktlänken som du får via mejl. Ange ditt namn och gärna vilken institution/organisation du kommer från när du ansluter till mötet.

Zoom kan köras från din webbläsare eller via ett program som du enkelt installerar på din dator. Vill du inte installera programmet utan delta genom webbläsaren gör du så här:

  • Klicka på länken till mötet.
  • Klicka på ”Avbryt” i den pop-up som dyker upp.
  • Klicka på ”Join from a browser”.
  • Ange e-postadress (behöver inte vara din jobbmejl) och ditt namn.

Det finns möjlighet att logga in från kl 9.45 för att testa uppkoppling och teknik. (OBS! Det fungerar inte i Internet Explorer. Använd en annan webbläsare, t.ex. Chrome eller Edge.)

Vi vill gärna att du skickar in frågor eller kommentarer till presentationerna. Då använder du chatt-funktionen. Efter varje presentation kommer vi ta upp utvalda frågor med föredragshållarna.

Mentimeter

Vid några tillfällen kommer alla deltagare få frågor att besvara via Mentimenter. För att svara går du till menti.com, på mobil eller i webbläsaren, och loggar in med koden som du får under konferensen.

Program

Starttider för de olika blocken framgår i programmet. Pauser är inlagda på både för- och eftermiddag och lunchpaus kommer vara kl 12–13 båda dagarna. Sista dagen, efter arrangörernas avslutande ord, kommer det finnas möjlighet att delta i digitalt mingel kl 15.00–15.30.

30 augusti 2021 kl. 10.00–15.15

10.00 Inledning och välkomna till Jämtland

Arrangörerna hälsar välkomna. Joakim Malmström, Riksantikvarieämbetet, Marita Ljung, Länsstyrelsen Jämtlands län, Olle Amelin, Jamtli och Jerker Bexelius, Gaaltije

10.15 Om klimatet, växtligheten och rennäringen i norra Sverige

Klimatförändringar i norra Sverige inklusive fjällen. Erik Kjellström, Rossby Centre, SMHI

Vegetationsförändringar i fjällen, renbete och klimat. Johan Olofsson, Umeå universitet

Miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö, hur går det? Claes Svedlindh, Naturvårdsverket

Rennäringens markanvändning: Samisk kultur, markanvändning och landskapssyn. Tomas Kuhmunen, GIS-samordnare, Sametinget

10.45 Det som göms i snö

Isvägarnas framtid och betydelse i Jämtland. Andreas Gyllenhammar, klimatanalytiker och Jerker Bexelius, Gaaltije

Vad kommer fram när det tinar? Kjell-Åke Aronsson, Ájtte

Det brearkeologiske sikringsprogrammet i Innlandet, Secrets of the ice, Espen Finstad, Innlandet fylkeskommune

Sårbare kulturminner og et klima i endring – om hva som hender når temperaturen stiger i Polare strøk og hvordan vi har arbeidet med dokumentasjon av det som forsvinner. Anne-Cathrine Flyen, NIKU

13.00 Klimatförändringar och samiska kulturmiljöer

Presentation Sametingets klimathandlingsplan. Anne Walkeapää, Sametinget

Bartjan – en riskbedömning av ett samiskt viste i ett förändrat klimat. Klimatanpassning av biologiskt, immateriellt och materiellt kulturarv. Therese Sonehag, Riksantikvarieämbetet, Marte Boro, Riksantikvaren och Bengt-Arne Johansson, Tåssåsens sameby

13.50 Diskussion i grupper

På rundresa i Jämtland Besök vid samevistet i Hosjöbotten. Daniel och Mirja Persson, De åtta årstiderna

15.00 Avslut för dagen

31 augusti 2021 kl. 10.00–15.30

10.00 Vad kan vi göra?

Regionalt arbete med kulturarv och klimatfrågor i Västsverige. Tomas Brandt, Bohusläns museum

Ökade risker för byggnader i ett förändrat klimat: Pågående förändringar och skador – Äkta hussvamp och skadedjur. Mikael Martinsson, Värderingsinstitutet i Jämtland AB

Riksantikvarieämbetets arbeten med klimatanpassning. Therese Sonehag, Helen Simonsson och Camilla Altahr-Cederberg, Riksantikvarieämbetet

På rundresa i Jämtland Lokal mat från Hosjöbotten. Daniel och Mirja Persson, De åtta årstiderna

13.00 Träd och växlighet

På rundresa i Jämtland Traditionellt fäbodbruk i ett förändrat klimat: Erik berättar om sina upplevelser av hur den traditionella fäboddriften påverkas i ett förändrat klimat. Erik Olsson, Klöppingen och Bräckvallen i Klövsjö

På rundresa i Jämtland Klimatförändringar och träd på Getryggen. Lisa Öberg, oldTjikko Photo Art & Science

13.45 Diskussion i grupper

14.50 Avslut och digitalt mingel

 

På rundresa i Jämtland

Under några programpunkter besöker vi platser i Jämtland, här på kartan framgår det var de platserna ligger.

Karta: (CC BY)

Vill du veta mer?

Här har vi, med hjälp av konferensens föredragshållare, samlat länkar och tips på annan läsning relaterad till presentationerna.

Om klimatet, växtligheten och rennäringen i norra Sverige

Klimatscenarier från SMHI

Länsvisa klimatanalyser från SMHI

Förändringar i klimatet som påverkar energisektorn i Sverige, rapport från Energiforsk

Sveriges miljömål

Storslagen fjällmiljö – Sveriges miljömål

Sametinget

Samer, allt om Sveriges ursprungsfolk samerna och deras land

Samisk markanvändning och MKB

Det som göms i snö

Trafikverkets information om isvägar

Ryd, Yngve. 2014 (postumt). Wild Reindeer and Sami Hunting with Bow and Arrow. Journal of Glacial Archaeology. ISSN (online) 2050-3407.

Malmberg, Å. 2018. Forntiden smälter fram: Kamp mot klockan när fjällvärldens tinande isar blottar arkeologiska skatter. Allt om vetenskap. Nr 6, 2018.

Aronsson, Kjell-Åke. 2020. Fynd ur snölegan. Arkiska spår. Natur och kultur i rörelse. Red. Lotten Gustafsson Reinius. Nordiska museets förlag. Sid. 190-191.

CULTCOAST (NIKU)

Permafrost og fundamenteringsforhold på Svalbard (NIKU)

Miljøovervåking på Svalbard (NIKU)

Digital dokumentasjon av gruvemiljøet i Svea (NIKU)

Secrets of the ice

Klimatförändringar och samiska kulturmiljöer

Sametingets klimathandlingsplan: Klimatanpassning, Handlingsplan för samiska näringar och samisk kultur

Adapt Northern Heritage

Adapt Northern Heritage – vägledningar

Klimat- och förvaltningsplan för Bartjan (på engelska)

Tåssåsens sameby

Samiska kulturmiljöer i ett förändrat klimat: Riskbedömning från projektet (Gaaltije)

Bartja – saemien kultuvrebyjrese jarkerostemen daelhkesne (Gaaltije, på sydsamiska)

De åtta årstiderna – Samevistet Hosjöbotten

Vad kan vi göra?

Kulturarv och klimatförändringar i Västsverige

Myndighetsnätverket för klimatanpassning (klimatanpassning.se)

Myndighetsnätverket för klimatanpassning – hur samhället påverkas – Kulturarv

Myndighetsnätverket för klimatanpassning – RAÄ:s och andra myndigheters handlingsplaner för klimatanpassning

Exempelsamling klimatanpassning av kulturarv, landskap och kulturmiljöer (Riksantikvarieämbetet)

Förvaltning av kulturarv – Riksantikvarieämbetets handbok

En webbföreläsning om förvaltning av kulturarv (Riksantikvarieämbetet)

Kulturvärden försvinner i byggprocessen, rapport från Riksantikvarieämbetet

Klimatanpassning av statlig egendom: Fastighetsförvaltande myndigheters roller och ansvar (Naturvårdsverket)

Guide to risk management (ICCROM, på engelska)

The ABC Method: a risk management approach to the preservation of cultural heritage (Canadian Conservation Institute)

Riskhantering – Vägledning ISO 31000:2018, IDT (Svenska Institutet för Standarder)

European Cultural Heritage Green Paper (Europa Nostra)

En världsarvsstrategi som beskriver världsarvsarbetet i Sverige (Riksantikvarieämbetet)

Om IPCCs (FN:s klimatpanels) Sixth assessment report: Sixth Assessment Report (IPCC)

Info om den kommande IPCC-rapporten om klimatanpassning och sårbarhet från IPCC finns här (beräknas klar 2022): AR6 Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability (IPCC)

ISO-standard 14091:2021 – Adaptation to climate change: Guidelines on vulnerability, impacts and risk assessment

Spara och Bevara: Energimyndighetens forskningsprogram för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader

Climate Change and World Heritage (UNESCO)

De åtta årstiderna – mat och dryck

Träd och växlighet

Svensk Fäbodkultur: Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk (FSF)

Klovsjö by

Lisa Öberg, oldTjikko Photo Art & Science

Fjällen i ett föränderligt klimat, Länsstyrelsen Jämtlands län