Illustration Save the dates, Hack for Heritage 2020
Save the dates, Hack for Heritage 2020

Anmälan Hack for Heritage 2020

Anmälan till till Riksantikvarieämbetets och Kulturarvsinkubatorns hackaton – Hack for Heritage 2020 – den 25-27 september är nu stängd. 

Hack for Heritage är ett tillfälle för dig som vill utforska nya användningar för det digitala kulturarvet. Hur kan berättelser och spår från vår gemensamma historia omformas till något spännande, smart eller viktigt för oss idag?  Den 25–27 september är det dags igen. Nu i nytt format, i år kör vi helt online!

Den officiella information och kommunikation från arrangörsgruppen under Hack for Heritage sker huvudsakligen på svenska. Presentationer liksom samtal och diskussioner mellan deltagare kan komma att ske på engelska

In English

Registration is now closed.

Hack for Heritage offers new opportunities, creativity and new innovations. September 2527, it’s time again. Now in a new format, this year we are completely online! Would you like to join and explore new uses for digital cultural heritage? Then Hack for Heritage is for you!

How can stories and traces from our shared history be transformed into something exciting, smart or important to us today and in the future?

Official information and communication from the organising group during Hack for Heritage will be mainly in Swedish. Presentations, conversations and discussions between participants may however be conducted in English.

 


Personuppgifter (GDPR): I samband med att du anmäler dig till våra konferenser, seminarier eller workshoppar samlar vi in och behandlar vissa personuppgifter. Som användare har du rätt att få veta vilka av dina personuppgifter som Riksantikvarieämbetet behandlar. Mer information finns på raa.se/gdpr.

Personal data (GDPR): When you register for our conferences, seminars or workshops, we collect and process certain personal data. As a user, you have the right to know which of your personal data is processed by the Swedish National Heritage Board. More information is available at raa.se/gdpr/english.