Presentation av data

För att kunna skapa och vara kreativ utifrån digitala kulturarvsdata behöver man kunna hitta dem. Här presenteras därför ett antal olika dataset och tjänster som kan användas under Hack for Heritage.

Andra öppna resurser med kulturarvsdata kan också användas, även om de inte är listade här. Sidan kommer att uppdateras kontinuerligt ända fram till slutet av september.

Strukturerad lista med datakällor

K-samsök

Över sju miljoner digitala kulturarvsobjekt, varav många helt fria att använda precis som du vill! Detta når du genom K-samsök och det API som finns öppet att använda. Du kan botanisera bland alla objekt i Kringla, en söktjänst som bygger på K-samsöks API.

De digitala objekten kommer från över sextio olika museer och kulturarvsinstitutioner runt om i Sverige, från Malmö i söder till Jokkmokk i norr. Datat i sig kan visa föremål och händelser från hela världen, eller vad sägs om en prydnadskam från Brasilien, en ansiktsmask från Angola eller ett foto på damimitatören John Lind i New York. Du kan även hitta beskrivningar och bilder av bland annat fornlämningar och historiska byggnader, fotografier, ljudupptagningar samt föremålsbeskrivningar och bilder.

Musikverket

Inför Hack for Heritage 2018 hoppas vi på Musikverket att kunna bidra med en rad spännande dataset. Till exempel den världsminnesnominerade Tirén-samlingen som består av cirka 300 digitaliserade vaxrullar med inspelad Jojk och tillhörande metadata.

På Scenkonstmuseet finns en samling på över 5 000 instrument. Dessa är avfotograferade och i flera fall även inspelade. Åtkomst till dessa data hoppas vi ska vara möjlig via den internationella databasen MIMO som har en SPARQL Endpoint för den som känner sig bekväm med detta verktyg.

Musikverket bidrar dessutom med en del digitaliserade fotografier med tillhörande metadata. Framförallt den spännande Helleday-samlingen (drygt 2 000 fotografier) med teaterfotografier från 1860-1910. Delar av vår fotosamling som är upphovsrättsligt fri finns tillgänglig via Wikimedia Commons (utöver Helleday även stereoskopbilder och glasnegativ). Kan man hoppas på kopplingar här?

Nordiska museet

Nordiska museet förvaltar en stor mängd föremål och objekt, men även mycket data om dem. Artur Hazelius, grundaren av Nordiska museet och Skansen, började samla föremål 1872 och nu finns det över 1,5 miljoner föremål i samlingarna – storleken växlar från knappnålar till praktvagnar. Tiden som museet skildrar är från 1520 till idag och museet samlar kontinuerligt in föremål.

Inför Hack for Heritage lyfter museet särskilt fram sina föremålssamlingar på drygt 350 000 poster samt sina fotografiska samlingar, utställningar och mappar, fotografregistret samt kulturhistoriska filmer.

Europeana

Genom Europeana, portalen och gränssnittet för europeiskt digitalt kulturarv, kan du nå data från över 3 500 olika institutioner. Bland de över 56 miljoner objekten kan det finnas många gömda skatter. Vem kunde till exempel ana att Rijksmuseum i Amsterdam hade fotografier tagna i slutet av 1800-talet från Vikmanshyttan i Dalarna. Eller att Victoria and Albert Museum i London har fantastiska smycken från Skåne. Europeana har flera API:er där du kan nå alla data på olika sätt.

Strukturerad lista med datakällor

Information fylls på löpande.

K-samsök

Beskrivning: K-samsök innehåller över 7 miljoner digitala kulturarvsobjekt från över 60 olika institutioner. Tjänsten innehåller bland annat fotografier, museiföremål, ljudupptagningar, grafik, konst, kartor samt data om fornlämningar och byggnader.
Licens:

Metadata CC0

Rättighetsmärkning finns för merparten av de enskilda objekten (bild, ljud och video)

Format: xml, json-ld
Åtkomst söktjänst: Kringla
Åtkomst API: Läs mer här
Nyckel/inloggning: h4h2018
Användarvillkor: Läs mer här
Kontakt: ksamsok@raa.se
x

FMIS (Fornminnesinformationssystemet)

Beskrivning: Information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige, både på land och i vatten.
Licens: Textmaterial/metadata CC0
Rättighetsmärkning enligt Creative Commons finns för merparten av de enskilda bilderna.
Format: wms, datuttag i .shp eller .tab, xml och json-ld via K-samsök
Åtkomst söktjänst: Fornsök
Åtkomst wms/visningstjänst: http://map.raa.se/geoserver/GEM/fmi_data_v1/wms
Åtkomst datauttag Fornsök datauttag

Läs mer här

Nyckel/inloggning: Ingen inloggning för att nå söktjänst, wms och datauttag

API-nyckel för K-samsök: h4h2018

Användarvillkor: Läs mer här
Kontakt: fornsok@raa.se
x

Bebyggelseregistret – BeBR

Beskrivning: Information om det byggda kulturarvet i Sverige. Informationen kommer från regionala museer, Svenska Kyrkan, länsstyrelser, kommuner, universitet och högskolor i samverkan med Riksantikvarieämbetet.
Licens: Textmaterial/metadata CC0

Rättighetsmärkning enligt Creative Commons finns för merparten av de enskilda bilderna. Läs mer om Bebyggelseregistret rättighetsmärkningar här.

Format: wfs, datauttag i .shp eller .tab, xml och json-ld via K-samsök
Åtkomst söktjänst: Bebyggelseregistret
Åtkomst wfs/nedladdningstjänst: http://map.raa.se/geoserver/bebr/ows?version=1.0.0
Åtkomst datauttag: BeBR datuttag

Mer information om datauttagen kan hittas här.

Nyckel/inloggning: Ingen inloggning för att nå söktjänst, wms och datauttag

API-nyckel för K-samsök: h4h2018

Kontakt: bebyggelseregistret@raa.se
x

Tiréns samling, Svenskt Visarkiv

Beskrivning: Jojkinspelningar, 288 stycken, från vaxrulle från tidigt 1900-tal.
Licens: CC0 (metadata), Public Domain (ljud)
Format: wav/mp3, xml
Åtkomst söktjänst: Karl Tiréns fonografinspelningar
Åtkomst API:
Kontakt: david.jansson@musikverket.se, sebastian.lindblom@musikverket.se
x

Musikinstrumentsamlingen, från Scenkonstmuseet

Beskrivning: Bilder, metadata av musikinstrument (5432 stycken) samt även ljudfiler med inspelningar (717 stycken) av de som är i spelbart skick.
Licens: CC0 (metadata), CC BY (foto)
Format: mp3, jpeg, xml
Åtkomst söktjänst: MIMO
Åtkomst API: Europeana eller MIMO
Kontakt: david.jansson@musikverket.se, sebastian.lindblom@musikverket.se
x

Helledays fotosamling, teater, från Musik- och Teaterbiblioteket

Beskrivning: Fotografier (2291 stycken) från andra hälften av 1800-talet; rollporträtt, porträtt, scenbilder.
Licens: CC0 (metadata), Public Domain (foto)
Format: Okomprimerad tiff + metadata
Åtkomst söktjänst: Wikimedia Commons
Åtkomst API: Wikidata Query
Nyckel/inloggning: API (CALM)
Kontakt: david.jansson@musikverket.se, sebastian.lindblom@musikverket.se
x

Stereoskopbilder, med teatermotiv, från Musik- och Teaterbiblioteket

Beskrivning: Bilder från 1800-talet, delvis handkolorerade, för att betraktas i stereoskop (ger tredimensionell upplevelse), 311 stycken.
Licens: CC0 (metadata), Public Domain (foto)
Format: Okomprimerad tiff + metadata
Åtkomst söktjänst: Wikimedia Commons
Åtkomst API: Wikidata Query
Kontakt: david.jansson@musikverket.se, sebastian.lindblom@musikverket.se
x

Glasnegativ, från Musik- och Teaterbiblioteket

Beskrivning: Motiv och porträtt från svensk scenkonst under 1800-talet, 1710 stycken.
Licens: CC0 (metadata), Public Domain (foto)
Format: Okomprimerad tiff + metadata
Åtkomst söktjänst: Wikimedia Commons
Åtkomst API: Wikidata Query
Kontakt: david.jansson@musikverket.se, sebastian.lindblom@musikverket.se
x

Nordiska museets föremålssamlingar

Beskrivning: Artur Hazelius började samla föremål 1872 och nu finns det över 1,5 miljoner föremål i samlingarna – storleken växlar från knappnålar till praktvagnar. Till och med en brandbil finns i Nordiska museets magasin. Tiden som museet skildrar är från 1520 till idag och museet samlar kontinuerligt in föremål. Drygt 350 000 föremålsposter är publicerade på Digitalt museum varav knappt 130 000 med bild.
Licens: CC0 (metadata)

Rättighetsmärkning enligt Creative Commons finns för de enskilda objekten.

Format:
Åtkomst söktjänst: Digitalt museum, föremål från Nordiska museet
Åtkomst API: API-nyckel finns tillgänglig på plats i Visby
Användarvillkor:
Kontakt: aron.ambrosiani@nordiskamuseet.se
x

Nordiska museets fotografiska samlingar

Beskrivning: Nordiska museet har med uppskattningsvis sex miljoner bilder en av de största kulturhistoriska bildsamlingarna i Norden. Alltsedan starten har museet samlat fotografi, konst, vykort, bildtryck med mera. Museet har även producerat egna filmer och tillförts film som gåvor. Fältarbeten och andra dokumentationer har avsevärt utökat bildsamlingarna, och under senare årtionden har stora enskilda fotografarkiv och fotosamlingar från företag, föreningar och institutioner förvärvats. Knappt 50 000 fotografier är publicerade på Digitalt museum.
Licens: Metadata CC0

Rättighetsmärkning enligt Creative Commons finns för de enskilda objekten.

Format:
Åtkomst söktjänst: Digitalt museum, fotografier från Nordiska museet
Åtkomst API: API-nyckel finns tillgänglig på plats i Visby

Information om API

Användarvillkor:
Kontakt: aron.ambrosiani@nordiskamuseet.se
x

Nordiska museets utställningar och mappar

Beskrivning: I samband med nya utställningar publiceras utställningssidor på Digitalt museum med de föremål och fotografier som förekommer i utställningen. Knappt 40 utställningar finns publicerade. Förutom utställningarna har museet även förberett knappt 130 ämnesbaserade mappar med föremål och fotografier. Utställningarna och mapparna kan förhoppningsvis inspirera till fortsatta sökningar i hela samlingen!
Licens: Metadata CC0

Rättighetsmärkning enligt Creative Commons finns för de enskilda objekten.

Format:
Åtkomst söktjänst: Digitalt museum, utställningar och mappar från Nordiska museet
Åtkomst API: API-nyckel finns tillgänglig på plats i Visby

Information om API

Användarvillkor:
Kontakt: aron.ambrosiani@nordiskamuseet.se
x

Fotografregistret

Beskrivning: Nordiska museet förvaltar även Fotografregistret (Sverige) med uppgifter om ca 2 600 yrkesfotografer och 300 fotograffirmor. Detta finns tillgängligt på KulturNav och kan hämtas med hjälp av Kulturnavs API.
Licens: CC0
Format:
Åtkomst söktjänst: Kulturhistorisk fotografi (Sverige)
Användarvillkor:
Kontakt: aron.ambrosiani@nordiskamuseet.se
x

Nordiska museets kulturhistoriska filmer

Beskrivning: Redan på 1920-talet började Nordiska museet spela in film och fram till andra världskriget fick man som enda museiinstitution statliga bidrag för att genom egen produktion bygga upp ett kulturhistoriskt filmarkiv. Ambitionen var att genom den rörliga bilden dokumentera, redovisa och bedriva grundforskning, samtidigt som man var väl medveten om mediets stora potential som pedagogiskt redskap.

Innehållsmässigt ligger tyngdpunkten på etnologins klassiska studieområden: folkliga sedvänjor, hantverk, klädedräkt, jakt och fångst med mera. Ett fyrtiotal filmer har digitaliserats och finns tillgängliga på Youtube.

Licens:
Format:
Åtkomst söktjänst: Youtube
Användarvillkor:
Kontakt: aron.ambrosiani@nordiskamuseet.se
x

Europeana

Beskrivning: Genom Europeana når du över 58 miljoner digitala kulturarvsobjekt från framför allt europeiska institutioner. Bilder, texter, ljud, video och 3d-modeller, där det mesta är öppet att använda för vidare bearbetning.
Licens: Metadata CC0

Rättighetsmärkning finns för de enskilda objekten (bild, ljud och video)

Format: Flera olika format
Åtkomst söktjänst: Europeana Collections
Åtkomst API: https://pro.europeana.eu/resources/apis
Nyckel/inloggning: API-nyckel
Användarvillkor: Läs mer här
Kontakt: info@europeana.eu
x

Wikimedia API:er

Beskrivning: Wikimedia har ett antal intressanta dataset som kan inkluderas i dina verktyg, visualiseringar etc. Vill du visa Wikipedia-artiklar eller Wikidata-objekt nära en viss plats, automatiskt få bilder för att illustrera ett visst ämne eller låta en slutanvändare se en dynamisk uppsättning sökord på sitt eget språk? Wikimedia-dataset innehåller all information i Wikimedia-projekten (i synnerhet Wikipedia, Wikidata och Wikimedia Commons). Detta inkluderar encyklopedisk innehåll, geotagged innehåll, länkade flerspråkiga data, anslutningar till och mellan externa dataset och multimedia.
Licens: CC BY-SA eller CC0 (Wikidata), CC BY-SA eller öppnare licenser (bilder på Wikimedia Commons)
Format: Flera olika format
Åtkomst söktjänst: Wikimedia Commons
Åtkomst API: https://meta.wikimedia.org/wiki/Research:Data
Användarvillkor: API-etikett
Kontakt: andre.costa@wikimedia.se
x

Wikimedia Monuments database

Beskrivning: Data som presenterar kulturarv, såsom monument och byggnader, från hela världen som Wikimedia-rörelsen har samlat in och lagt till Wikipedia och Wikidata. Det finns för närvarande data från ett 60-tal länder.
Licens: CC0
Format: dynamickml, kml, gpx, poi, html,layar, json, xml, xmlfm
Åtkomst API: https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Monuments_database/API
Användarvillkor: API-etikett
Kontakt: andre.costa@wikimedia.se
x

Sketchfab

Beskrivning: Nedladdningsbara 3D-modeller på objekt eller miljöer kopplade till kulturarv.
Licens: Nedladdningsbara modeller är rättighetsmärkta enligt Creative Commons.
Format: Flera olika format
Åtkomst söktjänst: Sketchfab

Sökning: Kulturarv + Sverige

Sökning: Historia + Sverige

Sökning: Museum + Sverige

Användarvillkor: Terms of use
Kontakt: Se ansvarig institution i metadata för respektive objekt.
x

Digitalt Museum

Beskrivning: Kulturarvsdata från ett 60-tal svenska institutioner.
Licens: Majoriteten av objekten har rättighetsmärkning enligt Cretive Commons.
Format: xml, json
Åtkomst söktjänst: Digitalt Museum
Åtkomst API: https://dok.digitaltmuseum.org/sv/api
Kontakt: support@kulturit.no

Se ansvarig institution i metadata för respektive objekt.

x

ALVIN

Beskrivning: Plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv från arkiv, bibliotek och museer.
Licens: Varierande, men stora delar av materialet är Public Domain. Metadata är CC0.
Format: pdf, jpg, tiff, wav, mp4, mp3 och xml
Åtkomst söktjänst: ALVIN portal
Användarvillkor: Ladda ned och använd
Kontakt: per.cullhed@ub.uu.se
x

Kungliga biblioteket

Beskrivning: Olika datakällor från Kungliga biblioteket, innehållande bland annat Post- och inrikestidningar (1645-1707), digitaliserade tidningar från 1830-talet och framåt, äldre kartor, fornsvenska handskrifter, fonografinspelningar från sekelskiftet 1800/1900 samt ett antal digitaliserade äldre verk såsom Codex Aureus, Codex Gigas, Suecia antiqua et hodierna och avlatsbrev.
Licens: CC0, CC BY
Format: Varierande, men framför allt TIFF, JPEG2000, XML och MP3
Åtkomst söktjänst: Öppna data från Kungliga biblioteket
Kontakt: anders.blomgren@kb.se

Se även kontaktperson för respektive dataresurs. Använd då fornamn.efternamn@kb.se

x

Riksarkivet

Beskrivning: Ett antal olika datakällor från Riksarkivet. Här kan du hitta allt ifrån filmregistret, historiska GIS-kartor, inskrivningsarkivsregistret över mönstrande värnpliktiga och historiska data från Statens Järnvägar.
Licens: Rättighetsmärkning enligt Creative Commons, framför allt CC0 och Public Domain.
Format: Varierande
Åtkomst söktjänst Lista över Riksarkivets öppna datarkällor
Kontakt: Jens.Kling@riksarkivet.se
x

Globala resurser med öppna kulturarvsdata

Beskrivning: Lista med över 350 resurser med öppna kulturarvsdata från hela världen.
Åtkomst söktjänst: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WPS-KJptUJ-o8SXtg00llcxq0IKJu8eO6Ege_GrLaNc/edit

 

Relaterad information