Presentation av data

För att kunna skapa och vara kreativ utifrån digitala kulturarvsdata behöver man kunna hitta dem. Här presenteras därför ett antal olika dataset och tjänster som kan användas under Hack for Heritage.

Andra öppna resurser med kulturarvsdata kan också användas, även om de inte är listade här. Sidan kommer att uppdateras kontinuerligt ända fram till slutet av september.

Strukturerad lista med datakällor

K-samsök

Över sju miljoner digitala kulturarvsobjekt, varav många helt fria att använda precis som du vill! Detta når du genom K-samsök och det API som finns öppet att använda. Du kan botanisera bland alla objekt i Kringla, en söktjänst som bygger på K-samsöks API.

De digitala objekten kommer från över sextio olika museer och kulturarvsinstitutioner runt om i Sverige, från Malmö i söder till Jokkmokk i norr. Datat i sig kan visa föremål och händelser från hela världen, eller vad sägs om en prydnadskam från Brasilien, en ansiktsmask från Angola eller ett foto på damimitatören John Lind i New York. Du kan även hitta beskrivningar och bilder av bland annat fornlämningar och historiska byggnader, fotografier, ljudupptagningar samt föremålsbeskrivningar och bilder.

Riksarkivet

Vill du studera dokument direkt från domstolarna i trolldomsärenden på 1600-talet? Har du alltid undrat om hur många klipp den statliga filmcensuren avlägsnade från biofilm på 1980-talet med hänvisning till att det klippen visade ansågs kunna ”förleda till brott”? Kanske är du ute efter att se Marinens ritning över flottans bageri, kok- och brygghus i Göteborg år 1831? Det låter som att du ska vända dig till Riksarkivet. Här finns källorna till vår historia och redskapen att förstå den tid vi lever i. Huvuddelen av materialet som bevaras på Riksarkivet har sitt ursprung i den statliga förvaltningen men det finns även material från privata företag, organisationer och personer.

I Riksarkivets Digital forskarsal finner användaren över 100 miljoner bilder fritt tillgängligt på nätet, här finns mängder berättelser att hämta. Vitt skilda saker som fabriksberättelser (statistik) inskickat till Kommerskollegium på 1700-talet och framåt, fångrullor över svenska officerare som hamnat i Rysk fångskap under Stora nordiska kriget, avlatsbrev från 1400-talet och räkenskaper från Olympiaden i Stockholm 1912 . Kort och gott, allt mellan himmel och jord. En stor del av materialet utgörs av typen som oftast används av släktforskare (kyrkböcker, militära rullor mm) men även detta kan givetvis användas till annat.

Sedan 2013 har Riksarkivet även tillgängliggjort mottagna borndigital-arkiv som öppen data. På denna sida hittar du nedladdningsbara dataset i tabellform. Här finns bland annat data från statliga utredningar och Statens biografbyrås film(censur-)register.

På Riksarkivet pågår också ett arbete med att etablera en nationell tjänst för historiska platser och indelningar, kallad TORA. TORA innehåller koordinater som markerar platser för historiska byar (bebyggelseenheter) från medeltiden och senare. Dessa har till största delen lokaliserats utifrån 1600-talets geometriska kartor som är länkade. Ingår gör också socknar/församlingar och andra administrativa indelningar som förekommer i arkiven och samlingarna. TORA publiceras som så kallad länkad öppen data och kan användas som en resurs i olika applikationer.

Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam)

Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam) är en ideell förening som bildades 1998 och är idag Sveriges största museiförening. Vi har närmare 600 anslutna medlemsmuseer. Vi synliggör, stöttar och fortbildar samt arbetar för att stärka arbetslivsmuseernas identitet, skapa kontaktnät, sprida kännedom om deras verksamhet, fördjupa kunskapen, bevarandet och gestaltandet av industrisamhällets kulturarv.

Arbetslivsmuseerna i Sverige, totalt omkring 1 500 stycken, är en stor del av kulturmiljöerna i landet från norr till söder. Det finns arbetslivsmuseer i många olika kategorier som t. ex. bostäder, sjöfart och varv, hantverk, hälso- och sjukvård, utvinning av mineral, industri, bruk och många fler. Det kan vara gruvor, verkstäder, tryckeri, militärhistoriska museer, sjöfart, flyg, tåg, bränneri, glasbruk m. fl. De erbjuder levande museer där maskinerna fortfarande rullar, ofta på de platser där historien utspelade sig i spåren av industrisamhällets framväxt.

Vi samlar alla arbetslivsmuseer vi känner till i en databas (ej öppen). Genom ett samverkansavtal mellan ArbetSam och Wikimedia Sverige finns arbetslivsmuseerna tillgängliga på Wikipedia. Data genereras från vår databas till Wikipedia med uppgifter om arbetslivsmuseets namn och GPS-koordinat. Och om museerna själva valt att skriva så finns även en text. Vi har däremot inte tillgång till data från samlingarna hos medlemsmuseerna.

Europeana

Genom Europeana, portalen och gränssnittet för europeiskt digitalt kulturarv, kan du nå data från över 3 500 olika institutioner. Bland de över 56 miljoner objekten kan det finnas många gömda skatter. Vem kunde till exempel ana att Rijksmuseum i Amsterdam hade fotografier tagna i slutet av 1800-talet från Vikmanshyttan i Dalarna. Eller att Victoria and Albert Museum i London har fantastiska smycken från Skåne. Europeana har flera API:er där du kan nå alla data på olika sätt.

x

Strukturerad lista med datakällor

Information fylls på löpande.

K-samsök

Beskrivning: K-samsök innehåller över 7,7 miljoner digitala kulturarvsobjekt från över 60 olika institutioner. Tjänsten innehåller bland annat fotografier, museiföremål, ljudupptagningar, grafik, konst, kartor samt data om fornlämningar och byggnader.
Licens:

Metadata CC0

Rättighetsmärkning finns för merparten av de enskilda objekten (bild, ljud och video)

Format: rdf/xml, json-ld
Åtkomst söktjänst: Kringla
Åtkomst API: Läs mer här. Kom igång med API:et här.
Användarvillkor: Läs mer här
Kontakt: ksamsok@raa.se
x

Fornsök & KMR (Kulturmiljöregistret)

Beskrivning: Information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige, både på land och i vatten. Innehåller även uppgifter om kända arkeologiska uppdrag.
Licens: Textmaterial/metadata CC0
Format: wms, datuttag i .gpkg eller .shp; rdf/xml och json-ld via K-samsök
Åtkomst söktjänst: Fornsök
Åtkomst wms/visningstjänst:
Lämningar:
https://pub.raa.se/visning/lamningar/wms?service=wms&version=1.1.0&request=GetCapabilities
Arkeologiska uppdrag:
https://pub.raa.se/visning/uppdrag/wms?service=wms&version=1.1.0&request=GetCapabilities

Läs mer här

Åtkomst datauttag
Lämningar:
https://pub.raa.se/nedladdning/datauttag/lamningar/
Arkeologiska uppdrag:
https://pub.raa.se/nedladdning/datauttag/arkeologiska_uppdrag/

Läs mer här

Nyckel/inloggning: Ingen inloggning för att nå söktjänst, wms och datauttag

API-nyckel för K-samsök: h4h2018
(vi återanvänder API-nyckel från förra årets hack!)

Användarvillkor: Läs mer här
Kontakt: fornsok@raa.se
x

Bebyggelseregistret – BeBR

Beskrivning: Information om det byggda kulturarvet i Sverige. Informationen kommer från regionala museer, Svenska Kyrkan, länsstyrelser, kommuner, universitet och högskolor i samverkan med Riksantikvarieämbetet.
Licens: Textmaterial/metadata CC0

Rättighetsmärkning enligt Creative Commons finns för merparten av de enskilda bilderna. Läs mer om Bebyggelseregistret rättighetsmärkningar här.

Format: wfs, datauttag i .shp eller .tab, xml och json-ld via K-samsök
Åtkomst söktjänst: Bebyggelseregistret
Åtkomst wfs/nedladdningstjänst: http://map.raa.se/geoserver/bebr/ows?version=1.0.0
Åtkomst datauttag: BeBR datuttag

Mer information om datauttagen kan hittas här.

Nyckel/inloggning: Ingen inloggning för att nå söktjänst, wms och datauttag

API-nyckel för K-samsök: h4h2018

Kontakt: bebyggelseregistret@raa.se
x

ArbetSam via Wikidata

Beskrivning: Items på Wikidata som representerar arbetslivsmuseer, baserat på Arbetsams egna data samt data som bidragits av Wikimediagemenskapen.
Licens:

CC0

Format: json
Åtkomst söktjänst: https://www.wikidata.org/w/index.php?search
Åtkomst API: https://query.wikidata.org
Nyckel/inloggning:
Användarvillkor: Enligt https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.sv
Kontakt: caroline.kvick@arbetsam.com
x

Digitala Forskarsalen, Riksarkivet

Beskrivning: Digitiserade arkivsamlingar med kyrkböcker, kartor, skattelängder, militära rullor, bouppteckningar, foton på straffarbetsfångar, sjömän, krigsarkivets porträttsamlingar och mycket mer. Det finns ca 100 miljoner publika bilder. Här finns också material som gör forskningen enklare i form av sökbara register och databaser (ca 30 miljoner poster).
Licens:

Olika

Format: jpeg
Åtkomst söktjänst: https://sok.riksarkivet.se/digitala-forskarsalen
Kontakt: jens.kling@riksarkivet.se
x

TORA, Topografiskt register på Riksarkivet

Beskrivning: Kartgränssnitt med historiska bebyggelseenheter lokaliserade utifrån 1600-talets geometriska kartor. Här ingår namn, precision, källa (historisk karta), koordinat och enheterna är länkade till Riksarkivets topografidatabas med uppgift om socken/församling, kommun och län (indelning ca 1950–1990). Många enheter är också länkade till Vasatidens indelning med socken, härad och landskap
Licens:

CC0

Format: Olika
Åtkomst söktjänst: https://riksarkivet.se/tora
Kontakt: olof.karsvall@riksarkivet.se
x

Öppen historisk kulturarvsdata, Riksarkivet

Beskrivning: BornDigital-data som levererats från statliga myndigheter till Riksarkivet från 1970 och framåt. Bl.a. ritningsregister från Statens Järnvägar, tidsstudier rörande skolpersonal från 1960-talet och register över härads- och gårdsfogdars räkenskaper.
Licens:

CC0

Format: csv, pdf
Åtkomst söktjänst: https://riksarkivet.se/psidata
Kontakt: jens.kling@riksarkivet.se
x

Zickermans studiesamling, Hemslöjden

Beskrivning: Zickermans studiesamling är en stor kulturskatt bestående av 12 000 digitaliserade fotografier som visar gamla textilier från svenska landsbygden. Materialet är insamlat mellan 1910 och 1932.
Licens: CC BY (foto)
Format:
Åtkomst söktjänst: Zickermans studiesamling på Digitalt Museum
Åtkomst API: https://dok.digitaltmuseum.org/sv/api
Kontakt: agneta.carlson@hemslojden.org
x

Tiréns samling, Svenskt Visarkiv

Beskrivning: Jojkinspelningar, 288 stycken, från vaxrulle från tidigt 1900-tal.
Licens: CC0 (metadata), Public Domain (ljud)
Format: wav/mp3, xml
Åtkomst söktjänst: Karl Tiréns fonografinspelningar
Åtkomst API:
Kontakt: sebastian.lindblom@musikverket.se
x

Musikinstrumentsamlingen, från Scenkonstmuseet

Beskrivning: Bilder, metadata av musikinstrument (5432 stycken) samt även ljudfiler med inspelningar (717 stycken) av de som är i spelbart skick.
Licens: CC0 (metadata), CC BY (foto)
Format: mp3, jpeg, xml
Åtkomst söktjänst: MIMO
Åtkomst API: Europeana eller MIMO
Kontakt: sebastian.lindblom@musikverket.se
x

Helledays fotosamling, teater, från Musik- och Teaterbiblioteket

Beskrivning: Fotografier (2291 stycken) från andra hälften av 1800-talet; rollporträtt, porträtt, scenbilder.
Licens: CC0 (metadata), Public Domain (foto)
Format: Okomprimerad tiff + metadata
Åtkomst söktjänst: Wikimedia Commons
Åtkomst API: Wikidata Query
Nyckel/inloggning: API (CALM)
Kontakt: sebastian.lindblom@musikverket.se
x

Stereoskopbilder, med teatermotiv, från Musik- och Teaterbiblioteket

Beskrivning: Bilder från 1800-talet, delvis handkolorerade, för att betraktas i stereoskop (ger tredimensionell upplevelse), 311 stycken.
Licens: CC0 (metadata), Public Domain (foto)
Format: Okomprimerad tiff + metadata
Åtkomst söktjänst: Wikimedia Commons
Åtkomst API: Wikidata Query
Kontakt: sebastian.lindblom@musikverket.se
x

Glasnegativ, från Musik- och Teaterbiblioteket

Beskrivning: Motiv och porträtt från svensk scenkonst under 1800-talet, 1710 stycken.
Licens: CC0 (metadata), Public Domain (foto)
Format: Okomprimerad tiff + metadata
Åtkomst söktjänst: Wikimedia Commons
Åtkomst API: Wikidata Query
Kontakt: sebastian.lindblom@musikverket.se
x

Nordiska museets föremålssamlingar

Beskrivning: Artur Hazelius började samla föremål 1872 och nu finns det över 1,5 miljoner föremål i samlingarna – storleken växlar från knappnålar till praktvagnar. Till och med en brandbil finns i Nordiska museets magasin. Tiden som museet skildrar är från 1520 till idag och museet samlar kontinuerligt in föremål. Drygt 350 000 föremålsposter är publicerade på Digitalt museum varav knappt 130 000 med bild.
Licens: CC0 (metadata)

Rättighetsmärkning enligt Creative Commons finns för de enskilda objekten.

Format:
Åtkomst söktjänst: Digitalt museum, föremål från Nordiska museet
Åtkomst API: API-nyckel finns tillgänglig på plats i Visby
Användarvillkor:
Kontakt: aron.ambrosiani@nordiskamuseet.se
x

Nordiska museets fotografiska samlingar

Beskrivning: Nordiska museet har med uppskattningsvis sex miljoner bilder en av de största kulturhistoriska bildsamlingarna i Norden. Alltsedan starten har museet samlat fotografi, konst, vykort, bildtryck med mera. Museet har även producerat egna filmer och tillförts film som gåvor. Fältarbeten och andra dokumentationer har avsevärt utökat bildsamlingarna, och under senare årtionden har stora enskilda fotografarkiv och fotosamlingar från företag, föreningar och institutioner förvärvats. Knappt 50 000 fotografier är publicerade på Digitalt museum.
Licens: Metadata CC0

Rättighetsmärkning enligt Creative Commons finns för de enskilda objekten.

Format:
Åtkomst söktjänst: Digitalt museum, fotografier från Nordiska museet
Åtkomst API: API-nyckel finns tillgänglig på plats i Visby

Information om API

Användarvillkor:
Kontakt: aron.ambrosiani@nordiskamuseet.se
x

Nordiska museets utställningar och mappar

Beskrivning: I samband med nya utställningar publiceras utställningssidor på Digitalt museum med de föremål och fotografier som förekommer i utställningen. Knappt 40 utställningar finns publicerade. Förutom utställningarna har museet även förberett knappt 130 ämnesbaserade mappar med föremål och fotografier. Utställningarna och mapparna kan förhoppningsvis inspirera till fortsatta sökningar i hela samlingen!
Licens: Metadata CC0

Rättighetsmärkning enligt Creative Commons finns för de enskilda objekten.

Format:
Åtkomst söktjänst: Digitalt museum, utställningar och mappar från Nordiska museet
Åtkomst API: API-nyckel finns tillgänglig på plats i Visby

Information om API

Användarvillkor:
Kontakt: aron.ambrosiani@nordiskamuseet.se
x

Fotografregistret

Beskrivning: Nordiska museet förvaltar även Fotografregistret (Sverige) med uppgifter om ca 2 600 yrkesfotografer och 300 fotograffirmor. Detta finns tillgängligt på KulturNav och kan hämtas med hjälp av Kulturnavs API.
Licens: CC0
Format:
Åtkomst söktjänst: Kulturhistorisk fotografi (Sverige)
Användarvillkor:
Kontakt: aron.ambrosiani@nordiskamuseet.se
x

Nordiska museets kulturhistoriska filmer

Beskrivning: Redan på 1920-talet började Nordiska museet spela in film och fram till andra världskriget fick man som enda museiinstitution statliga bidrag för att genom egen produktion bygga upp ett kulturhistoriskt filmarkiv. Ambitionen var att genom den rörliga bilden dokumentera, redovisa och bedriva grundforskning, samtidigt som man var väl medveten om mediets stora potential som pedagogiskt redskap.

Innehållsmässigt ligger tyngdpunkten på etnologins klassiska studieområden: folkliga sedvänjor, hantverk, klädedräkt, jakt och fångst med mera. Ett fyrtiotal filmer har digitaliserats och finns tillgängliga på Youtube.

Licens:
Format:
Åtkomst söktjänst: Youtube
Användarvillkor:
Kontakt: aron.ambrosiani@nordiskamuseet.se
x

Europeana

Beskrivning: Genom Europeana når du över 58 miljoner digitala kulturarvsobjekt från framför allt europeiska institutioner. Bilder, texter, ljud, video och 3d-modeller, där det mesta är öppet att använda för vidare bearbetning.
Licens: Metadata CC0

Rättighetsmärkning finns för de enskilda objekten (bild, ljud och video)

Format: Flera olika format
Åtkomst söktjänst: Europeana Collections
Åtkomst API: https://pro.europeana.eu/resources/apis
Nyckel/inloggning: API-nyckel
Användarvillkor: Läs mer här
Kontakt: info@europeana.eu
x

Wikimedia API:er

Beskrivning: Wikimedia har ett antal intressanta dataset som kan inkluderas i dina verktyg, visualiseringar etc. Vill du visa Wikipedia-artiklar eller Wikidata-objekt nära en viss plats, automatiskt få bilder för att illustrera ett visst ämne eller låta en slutanvändare se en dynamisk uppsättning sökord på sitt eget språk? Wikimedia-dataset innehåller all information i Wikimedia-projekten (i synnerhet Wikipedia, Wikidata och Wikimedia Commons). Detta inkluderar encyklopedisk innehåll, geotagged innehåll, länkade flerspråkiga data, anslutningar till och mellan externa dataset och multimedia.
Licens: CC BY-SA eller CC0 (Wikidata), CC BY-SA eller öppnare licenser (bilder på Wikimedia Commons)
Format: Flera olika format
Åtkomst söktjänst: Wikimedia Commons
Åtkomst API: https://meta.wikimedia.org/wiki/Research:Data
Användarvillkor: API-etikett
Kontakt: andre.costa@wikimedia.se
x

Wikimedia Monuments database

Beskrivning: Data som presenterar kulturarv, såsom monument och byggnader, från hela världen som Wikimedia-rörelsen har samlat in och lagt till Wikipedia och Wikidata. Det finns för närvarande data från ett 60-tal länder.
Licens: CC0
Format: dynamickml, kml, gpx, poi, html,layar, json, xml, xmlfm
Åtkomst API: https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Monuments_database/API
Användarvillkor: API-etikett
Kontakt: andre.costa@wikimedia.se
x

Sketchfab

Beskrivning: Nedladdningsbara 3D-modeller på objekt eller miljöer kopplade till kulturarv.
Licens: Nedladdningsbara modeller är rättighetsmärkta enligt Creative Commons.
Format: Flera olika format
Åtkomst söktjänst: Sketchfab

Sökning: Kulturarv + Sverige

Sökning: Historia + Sverige

Sökning: Museum + Sverige

Användarvillkor: Terms of use
Kontakt: Se ansvarig institution i metadata för respektive objekt.
x

3D-modeller från Nationalmuseum

Beskrivning: Nedladdningsbara 3D-modeller på skulpturer från Nationalmuseum.
Licens: CC0
Format: .stl
Åtkomst söktjänst: MyMiniFactory
Användarvillkor:
Kontakt: Service för kontakt i tjänsten.
x

Digitalt Museum

Beskrivning: Kulturarvsdata från ett 60-tal svenska institutioner.
Licens: Majoriteten av objekten har rättighetsmärkning enligt Cretive Commons.
Format: xml, json
Åtkomst söktjänst: Digitalt Museum
Åtkomst API: https://dok.digitaltmuseum.org/sv/api
Kontakt: support@kulturit.no

Se ansvarig institution i metadata för respektive objekt.

x

ALVIN

Beskrivning: Plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv från arkiv, bibliotek och museer.
Licens: Varierande, men stora delar av materialet är Public Domain. Metadata är CC0.
Format: pdf, jpg, tiff, wav, mp4, mp3 och xml
Åtkomst söktjänst: ALVIN portal
Användarvillkor: Ladda ned och använd
Kontakt: per.cullhed@ub.uu.se
x

Kungliga biblioteket

Beskrivning: Olika datakällor från Kungliga biblioteket, innehållande bland annat Post- och inrikestidningar (1645-1707), digitaliserade tidningar från 1830-talet och framåt, äldre kartor, fornsvenska handskrifter, fonografinspelningar från sekelskiftet 1800/1900 samt ett antal digitaliserade äldre verk såsom Codex Aureus, Codex Gigas, Suecia antiqua et hodierna och avlatsbrev.
Licens: CC0, CC BY
Format: Varierande, men framför allt TIFF, JPEG2000, XML och MP3
Åtkomst söktjänst: Öppna data från Kungliga biblioteket
Kontakt: anders.blomgren@kb.se

Se även kontaktperson för respektive dataresurs. Använd då fornamn.efternamn@kb.se

x

Globala resurser med öppna kulturarvsdata

Beskrivning: Lista med över 350 resurser med öppna kulturarvsdata från hela världen.
Åtkomst söktjänst: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WPS-KJptUJ-o8SXtg00llcxq0IKJu8eO6Ege_GrLaNc/edit