Illustration med olika bilder och text baserat på idéer framtagna på Hack for Heritage 2018
Idéer från Hack for Heritage 2018Foto: (CC BY)

Om Hack for Heritage

Hack for Heritage är ett återkommande event för dig som vill utforska nya användningar för det digitala kulturarvet.

Det första eventet Hack4Heritage arrangerades 2016 av Digisam och Stockholms stadsarkiv med tre huvudteman: Kod, kreation och koncept. Då bidrog Riksantikvarieämbetet med resurser/informationsmängder och vi var självklart med på plats för att informera och stödja deltagarna. 

År 2018 arrangerades Hack for Heritage för första gången i Visby av Riksantikvarieämbetet med då nystartade Kulturarvsinkubatorn och tillsammans med representanter från olika kulturarvsinstitutioner, bland andra Musikverket och Nordiska Museet. Här kan du läsa mer om resultatet från 2018 års hack.

I oktober var det dags igen, då arrangeras Hack for Heritage 2019 av Kulturarvsinkubatorn tillsammans med Riksantikvarieämbetet i Visby. Där finns också Riksantikvarieämbetets utställningsverkstad full av verktyg redo för analogt och digitalt skapande.

Våra externa partners

Våra externa partners för Hack for Heritage 2019 var Riksarkivet och ArbetSam. De bidrog genom att lyfta fram sina specifika digitala arkiv och samlingar. De fanns också med på plats under hacket för att bidra med sin expertkunskap. Med på plats fanns också representanter från Wikimedia Sverige och Göteborgs universitet som bidrar med sin sakkunskap.

Du kan läsa mer om våra partners nedan och närmre beskrivningar av våra partners kulturarvsdata här.

___ Hos Riksarkivet kan du söka dokument från medeltiden och framåt, såväl från myndigheter, organisationer som enskilda. Ett av våra uppdrag är att göra detta kulturarv tillgängligt för alla.
__
Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam) bildades 1998 och är idag Sveriges största museiförening med nära 600 arbetslivsmuseer anslutna. ArbetSam är en ideell förening som verkar för att arbetslivsmuseerna ska synas och för att utgöra en organisation som för museernas talan.
__ ___
__ Wikimedia Sverige arbetar för att alla människor ska ha fri tillgång till mänsklighetens samlade kunskap. Vi arbetar framför allt tillsammans med andra, till exempel myndigheter, museer, andra föreningar och volontärer. Vår organisation förändrar samhället och att experimentera är centralt för oss då det inte finns en färdig mall.
__ ___
Elisabeth Punzi från Göteborgs universitet,  Centre for Critical Heritage Studies (CCHS), forskningsklustret Heritage and Wellbeing, bidrar under Hack for Heritage med sakkunskap kring ämnet Kulturarv och hälsa.

Om Kulturarvsinkubatorn

Under tre år pågår projektet Kulturarvsinkubatorn som skapar förutsättningar för företagande inom kulturarvsområdet inriktat på digitala tjänster och produkter. Kulturarvsinkubatorn drivs av Riksantikvarieämbetet med stöd av Uppsala Universitet och Science Park Gotland. Projektet är finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Tillväxtverket och Region Gotland.

Blå figur med text Blå bakgrund med gula stjärnor i ring med texten Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Rött gutefår med flagga samt text Region Gotland
Rött sigill och text Uppsala Universitet