Illustration för evenemanget Hack for Heritage, med olika symboler på en orange bakgrund.(CC BY)

Hack for Heritage 2018 – skapa med kulturarvsdata

Vad händer när människor från vitt skilda kompetensområden möts och skapar fritt utifrån kulturarvsdata?

Hack for Heritage är ett tillfälle för dig som vill utforska nya användningar för det digitala kulturarvet. Hur kan berättelser och spår från vår gemensamma historia omformas till något spännande, smart eller viktigt för oss idag? 5-7 oktober möts vi i Visby, där vår utställningsverkstad väntar full av verktyg för analogt och digitalt skapande.

Hack for Heritage 2018 arrangeras av Riksantikvarieämbetet tillsammans med Kulturarvsinkubatorn och representanter från olika kulturarvsinstitutioner. Som externa partners kan vi nu stolt presentera Musikverket och Nordiska Museet. Läs mer om våra partners längre ned på sidan.

Anmälan är nu stängd

Sista anmälningsdatum har passerat och alla som har fått plats kommer att meddelas vecka 36 via e-post.

Om du missat att anmäla dig, hör av dig till oss på hackforheritage@raa.se så sätter vi upp dig på en reservlista.

 

Våra partners

Hack for Heritage arrangeras av Riksantikvarieämbetet tillsammans med Kulturarvsinkubatorn och representanter från olika kulturarvsinstitutioner. Här hittar du våra medverkande partners.

Kulturarvsinkubatorn

En inkubator skapar förutsättningar för företagande. Under tre år pågår projektet Kulturarvsinkubatorn som skapar förutsättningar för företagande inom kulturarvsområdet inriktat på digitala tjänster och produkter. Kulturarvsinkubatorn drivs av Riksantikvarieämbetet med stöd av Uppsala Universitet och Science Park Gotland. Projektet är finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Tillväxtverket och Region Gotland.

Blå figur med text Blå bakgrund med gula stjärnor i ring med texten Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Rött gutefår med flagga samt text Region Gotland
Rött sigill och text Uppsala Universitet
Grön ruta med vit text Science Park Gotland

 

Våra externa partners

 

Logotyp Musikverket ___ Musikverket är ett center för kulturarv och kulturliv inom musik, teater och dans, en öppen mötesplats för den skapande människan. Verksamheten riktar sig såväl till konstområdena inom scenkonsten som till alla andra intresserade.
__
Text Nordiska museet är Sveriges största kulturhistoriska museum. Ett vardagens palats där berättelser om livet och om människor i Norden igår, idag och imorgon tar plats. Upptäck kläder och mode, textilier och smycken, möbler och boende, fotografi, leksaker, folkkonst, glas och porslin.
__ ___
__
__ ___

Hack for Heritage är även en del av programmet för Europaåret för kulturarv 2018, när kulturarvet står i fokus i hela Europa.

Så behandlar vi personuppgifter

I samband med att du anmält dig till Hack for Heritage 2018 samlar Riksantikvarieämbetet in och behandlar personuppgifter. Som användare har du rätt att få veta vilka av dina personuppgifter som Riksantikvarieämbetet behandlar. Mer information finns på raa.se/gdpr.