Illustration med olika bilder och text baserat på idéer framtagna på Hack for Heritage 2018
Idéer från Hack for Heritage 2018 Foto: ( CC BY)

Om Hack for Heritage

Hack for Heritage är ett återkommande event för dig som vill utforska nya användningar för det digitala kulturarvet. Den 25-27 september är det dags igen. I år i ett nytt format, i år kör vi helt online!

Det första eventet Hack4Heritage arrangerades 2016 av Digisam och Stockholms stadsarkiv med tre huvudteman: Kod, kreation och koncept. Då bidrog Riksantikvarieämbetet med resurser/informationsmängder och vi var självklart med på plats för att informera och stödja deltagarna. 

År 2018 arrangerades Hack for Heritage för första gången i Visby av Riksantikvarieämbetet med då nystartade Kulturarvsinkubatorn och tillsammans med representanter från olika kulturarvsinstitutioner, bland andra Musikverket och Nordiska Museet. Här kan du läsa mer om resultatet från 2018 års hack.

I oktober 2019 var det dags igen, då arrangerades Hack for Heritage 2019 av Kulturarvsinkubatorn tillsammans med Riksantikvarieämbetet i Visby. Där fanns också Riksantikvarieämbetets utställningsverkstad full av verktyg redo för analogt och digitalt skapande. Våra externa partners var Riksarkivet och ArbetSam. De bidrog genom att lyfta fram sina specifika digitala arkiv och samlingar. De fanns också med på plats under hacket för att bidra med sin expertkunskap. Med på plats fanns också representanter från Wikimedia Sverige och Göteborgs universitet för att bidra med sakkunskap.

Om Kulturarvsinkubatorn

Under tre år pågår projektet Kulturarvsinkubatorn som skapar förutsättningar för företagande inom kulturarvsområdet inriktat på digitala tjänster och produkter. Kulturarvsinkubatorn drivs av Riksantikvarieämbetet med stöd av Uppsala Universitet och Science Park Gotland. Projektet är finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Tillväxtverket och Region Gotland.

Blå figur med text Blå bakgrund med gula stjärnor i ring med texten Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Rött gutefår med flagga samt text Region Gotland
Rött sigill och text Uppsala Universitet