Illustration med olika bilder och text baserat på idéer framtagna på Hack for Heritage 2018
Idéer från Hack for Heritage 2018 Foto: ( CC BY)

Om Hack for Heritage

Hack for Heritage är ett återkommande event för dig som vill utforska nya användningar för det digitala kulturarvet. Den 25-27 september 2020 var det dags igen. Denna gång i ett nytt format, helt online!

Det första eventet Hack4Heritage arrangerades 2016 av Digisam och Stockholms stadsarkiv med tre huvudteman: Kod, kreation och koncept. Då bidrog Riksantikvarieämbetet med resurser/informationsmängder och vi var självklart med på plats för att informera och stödja deltagarna. 

År 2018 arrangerades Hack for Heritage för första gången i Visby av Riksantikvarieämbetet med då nystartade Kulturarvsinkubatorn och tillsammans med representanter från olika kulturarvsinstitutioner, bland andra Musikverket och Nordiska Museet. År 2019 var Riksarkivet, ArbetSam, Wikimedia Sverige och Göteborgs universitet med som partners. Här kan du läsa mer om resultatet för föregående år:

• Hack for Heritage 2019

Hack for Heritage 2018

I september 2020 var det dags igen, då arrangerades Hack for Heritage 2020 – online edition av Kulturarvsinkubatorn tillsammans med Riksantikvarieämbetet i Visby. Under helgen den 25-27 september samlades ett 20-tal personer från hela landet och skapade nya kreativa och spännande idéer och koncept utifrån årets teman: Tillgänglighet, hållbarhet och framtidstrender. Årets hack gjordes helt digitalt och huvudsändningarna hölls i Riksantikvarieämbetets studio i Visby.

Om Kulturarvsinkubatorn

Under tre år pågår projektet Kulturarvsinkubatorn som skapar förutsättningar för företagande inom kulturarvsområdet inriktat på digitala tjänster och produkter. Kulturarvsinkubatorn drivs av Riksantikvarieämbetet med stöd av Uppsala Universitet och Science Park Gotland. Projektet är finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Tillväxtverket och Region Gotland.

Blå figur med text Blå bakgrund med gula stjärnor i ring med texten Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Rött gutefår med flagga samt text Region Gotland
Rött sigill och text Uppsala Universitet