Datum för Hack for Heritage

Hack for Heritage 2020

Hack for Heritage är ett tillfälle för dig som vill utforska nya användningar för det digitala kulturarvet. Hur kan berättelser och spår från vår gemensamma historia omformas till något spännande, smart eller viktigt för oss idag? Vad händer när människor från vitt skilda kompetensområden möts och skapar fritt utifrån kulturarvsdata? Den 25-27 september möts vi på Hack for Heritage – online edition och tar reda på det!

Hack for Heritage är ett hack där du tillsammans i ett team får möjligheten att skapa en prototyp utifrån kulturarvsdata. Prototyperna ni skapar kan vara vad som helst, allt ifrån en app till en interaktiv upplevelse som skulle kunna användas på ett museum, bibliotek, arkiv eller galleri. Kulturarvsdatan som ni använder under hacket kommer dels från våra samarbetspartners, både från tidigare år liksom nya för året. På vår webbsida finns en lista med länkar till dessa källor.

Årets partners har båda tagit fram varsin utmaning som ni kan välja att arbeta med, men ni får självklart även komma på egna idéer utifrån den tillgängliga kulturarvsdatan. Under helgen kommer du att få möjligheten att nätverka med Hack for Heritage-deltagare samt med våra samarbetspartners vilka är representanter från olika kulturarvsinstitutioner.  

Det kommer bli en spännande och lärorik helg som leds av våra moderatorer Björn Sundberg och Lina Wennersten och avslutas med feedback från en jury samt deltagarnas pris.

Vill du och ditt team gå vidare med er prototyp efter Hack for Heritage finns därefter möjlighet att anmäla sig till Kulturarvsinkubatorns program senast den 4 oktober för att ta er idé vidare. 

Så anmäler du dig

 Anmälningssidan är nu stängd. Tack till alla som anmält sig.

Evenemanget är kostnadsfritt men det du behöver för att delta är en dator, ett headset, en webbkamera och en stabil nätverksuppkoppling.
K
ostnader för måltider ingår ej utan du som deltagare får själv stå för den egna matkostnaden.

Arbeta i team och välja ett tema

I början av september kommer du som fått plats som deltagare på Hack for Heritage 2020 få information om detta. Som deltagare kommer du att få jobba i ett team med andra som är intresserade av samma ämne som du själv. I anmälan kommer du att kunna välja vilket tema du vill arbeta med under hacket samt om du vill ingå i ett team med någon specifik person. Du som är anmäld och har fått plats på hacket kommer också få information via epost om hur online-hacket kommer gå till, vilka kanaler vi kommer att använda och vilka program du kommer att behöva med mera.

Årets hack utgår från tre teman: 1. Hållbarhet 2. Tillgänglighet, 3. Framtidstrender

Begränsat antal platser

Självklart hoppas vi att alla som vill vara med också får plats på Hack for Heritage. Vi har dock ett begränsat antal platser på Hack for Heritage. Anmälan innebär alltså inte per automatik en plats på Hack for Heritage. Inom två-tre veckor från att bindande anmälan öppnat återkommer vi med besked om du har fått en plats som deltagare. Vi förbehåller oss därför rätten att göra ett urval om det blir fler anmälda än det finns plats för eller flera anmälda från samma organisation. Detta för att få en så bra bredd och balans mellan deltagarna som möjligt. Ju fler olika kompetenser och erfarenheter av digitala lösningar och kulturarv, desto bättre tror vi.

I samband med att du anmäler dig till Hack for Heritage samlar Riksantikvarieämbetet in och behandlar personuppgifter. Som användare har du rätt att få veta vilka av dina personuppgifter som Riksantikvarieämbetet behandlar. Mer information finns på raa.se/gdpr.

Relaterad information

Evenemanget arrangeras av Riksantikvarieämbetets Kulturarvsinkubator tillsammans med representanter från olika kulturarvsinstitutioner.