Utmaningar

För att sätta igång tankar och idéer inför Hack for Heritage har vi här samlat ett antal utmaningar och idéer som utgår från digitala kulturarvsdata.

Utmaningarna kan ses som en hjälp att kicka igång tankeverksamheten eller så kanske något team kommer att utgå från någon av de definierade idéerna nedan. Givetvis går det bra att jobba på egna idéer och koncept.

Vad får man göra egentligen?

Många kulturarvsinstitutioner jobbar flitigt med att märka upp sina data med licenser som talar om vad man får och inte får göra med deras data. Men för någon som inte är van vid dessa märkningar kan det vara svårt att veta om man får använda materialet och i så fall hur.

Kan man på ett tydligt sätt visa vad man få och inte får göra med digitala kulturarvsdata?

Vart jag mig i världen vänder…

De flesta kulturarvsdata har någon koppling till en geografisk plats. Det kan vara ett land, en stad, ett hus eller en exakt koordinat. Att ha en koppling till en fysisk plats gör ofta berättelser och objekt än mer intressanta.

Hur kan man på ett lätt, snyggt och tydligt sätt visualisera platser som är kopplade till olika kulturarvsdata, såsom berättelser, hus eller museiföremål?

1+1=3 eller mer?

Miljontals digitala objekt. Fotografier, ljudinspelningar, gamla mönster, 3D-modeller på historiska objekt och miljöer, människor, platser, berättelser… En otrolig guldgruva som ligger öppen för vem som helst att utforska och använda. Återvinning och återanvändning, men också att skapa något helt nytt. Sätt samman olika delar och skapa!

Hur kan man kombinera olika medier såsom ljud och bild, digital information och konkreta föremål, på ett sätt som gör helheten större än summan av delarna?

Å ena sida, å andra sidan

Alla ställs vi inför kluriga och etiskt svåra frågor ibland. De där frågorna som egentligen inte har något korrekt svar utan där man får ta ställning utifrån sig själv och sina egna preferenser.

Kan man med hjälp av digitala kulturarvsdata skapa verktyg för diskussion kring frågor som varken har ett rätt eller ett fel?

Att nå ut till alla

Människor tar in information på olika sätt – genom syn, hörsel, känsel och kanske till och med genom ett sjätte sinne ;-). Men det finns också många som har begränsningar i sina olika sinnen. Genom att tänka utanför ramarna så kan vi säkert inkludera många fler i att ta del av vårt gemensamma kulturarv än vad som är möjlig idag.

Hur kan visuellt kulturarv bli tillgängligt och förståeligt för den som inte kan se? Kulturarv i ljudformat för den som inte kan höra? Ett museum eller en plats tillgänglig för den som inte kan resa?

Sök och du skall finna

Idag är det väldigt vanligt att en sökruta är sättet som man både navigerar och söker på en webbsida. Men är detta verkligen det ultimata sättet att hitta bland miljontals objekt? Visst borde man kunna hitta något bättre sätt för dem som inte redan vet vad de förväntar sig att hitta?

Finns det andra sätt än en sökruta och resultatlista att utforma utforskandet av digitala kulturarvssamlingar online?

Allt har en historia

Fake news, desinformation och avsaknad av källkritik, ord och påståenden som ofta nämns i medier och i samtal. Men skulle man kunna använda kulturarvsdata för att på något sätt motverka och vaccinera mot detta? Att få en bild eller helst flera av varför saker och ting ser ut som de gör idag och uppmana till källkritik och ifrågasättande.

Kan digitala kulturarvsdata bidra till att öka källkritiken i samhället? Och kan det i så fall användas i skolan som en pedagogisk resurs?

Finnas där andra redan finns

Idag finns ett antal olika digitala plattformar och forum där många människor möts och är aktiva. Och vi kan med viss säkerhet säga att dessa plattformar i första hand inte är kulturarvsinstitutionernas egna webbsidor. Öppna kulturarvsdata finns för att användas, men hur hittar användarna fram?

Hur kan kulturarvsinstitutionerna nå användare på de onlineplattformar där de redan befinner sig?

Framtiden är här nu!

Idag utvecklas många tekniska lösningar och innovationer som man för några år sedan bara kunde drömma om. AI, deep learning-algoritmer, ansiktsigenkänning…

Hur skulle dessa innovationer och tekniker kunna användas på kulturarvsdata för att berika och strukturera?

Från ett medium till ett annat

Från analogt till digitalt. Från digitalt till analogt. Gör något nytt som är digilogt!

  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Evenemang