Tema och utmaningar

På Hack for Heritage baseras idéer och prototyper på tillgänglig och öppen kulturarvsdata. I år har vi också valt tre teman som deltagarna ska arbeta utifrån. Du och ditt team kan välja att arbeta med ett (1) tema eller, om ni vill, kombinera två eller samtliga teman till er fantastiska idé/prototyp!

Temana är: 1. Skola, lärande och pedagogik, 2. Besöksmål, turism och upplevelser, 3. Hälsa, välbefinnande och kulturarv. Läs mer om temana här nedan.

1. Skola, lärande och pedagogik


Foto: (CC BY)

Intressant och spännande material från museer, arkiv och världsarv används inom många olika delar av skolväsendet. Om materialet dessutom är digitalt kan det nå många fler än enbart dem som har möjlighet att besöka det fysiska museet, arkivet, världsarvet eller kulturhistoriska platser. Nyckeln ligger i att matcha mot centralt innehåll och kunskapskrav. Med hjälp av kulturarvsdata kan vi stötta och öka användningen av digitalt kulturarv inom skola och lärande idag så att det kan bli enklare för elever och lärare att få möjlighet att möta och använda kulturarvet.

Läs mer om Tema 1 med tillhörande inspirerande utmaningar.

2. Besöksmål, turism och upplevelser


Foto:
(CC BY)

Sverige är rikt på kulturmiljöer, museer och besöksmål. Intresset för dem i samband med turism och upplevelser är stort och växande. Kulturupplevelser står högt på önskelistan över vad besökare efterfrågar. Trots ett stort intresse från besökare och en rikedom av kulturmiljöer och besöksmål tycks efterfrågan inte möta utbudet. Man kan därför tala om en stor outnyttjad potential.

Läs mer om Tema 2 med tillhörande inspirerande utmaningar.

3. Hälsa, välbefinnande och kulturarv


Foto:
(CC BY)

Relationen mellan kulturarv, välbefinnande och hälsa behöver uppmärksammas mer! Människor befinner sig i sammanhang där kulturarv, inte minst platser, kan ha mycket stor betydelse. Vi människor är meningsskapande och förbundna med varandra, traditioner, platser och tankar om framtiden. Kultur- och konstupplevelser kan påverka välbefinnande, meningsskapande och tillfrisknande. Det finns till exempel studier som visar att kulturella aktiviteter och att vara fysiskt aktiv kan minska risken att drabbas av olika typer av demenssjukdom senare i livet.

Läs mer om Tema 3 med tillhörande inspirerande utmaningar.

 

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Evenemang