Hack for Sweden

I mars 2017 är Riksantikvarieämbetet för fjärde gången med som partner i Hack for Sweden. Hack for Sweden är ett unikt initiativ som vill inspirera studenter, datajournalister, utvecklare och entreprenörer att med hjälp av myndigheters öppna data skapa lösningar eller koncept som ger medborgarnytta.

Hack for Sweden 2017 är nu genomförd. Har du frågor är du välkommen att kontakta: Mia Carlsson, se kontakt.

Den första tävlingen hölls i mars 2014 och den fjärde omgången planeras till helgen den 11-12 mars 2017 i Kista.

Hack for Sweden har växt sedan starten 2014 och nu är det 28 statliga myndigheter och organisationer som står bakom tävlingen. Det innebär att det finns mer öppna data än tidigare för de tävlande att använda. I år får tävlingen även stöd från regeringen.

Utmaningarna 2017 handlar om samhällsbyggnad, miljöinformation samt turism och friluftsliv. Till det kommer ett öppet spår för att fånga upp nya idéer som inte ryms inom utmaningarna. Det vinnande laget tilldelas Hack for Sweden Award och det delas även ut priser i kategorierna Bästa visualisering/dataanalys, Bästa nytta för allmänheten, Bästa IoT-lösning samt Deltagarnas pris.

Anmälan öppnar den 15 december. Fortlöpande kommer mer information kring vilken data som ingår, vad man kan vinna och vilka som ingår i juryn. För att få utmärkelsen Hack for Sweden Award gäller det att vara kreativ och nyskapande och inte minst att använda flera olika myndigheters data

Läs gärna mer om förra årets resultat, och håll utkik efter mer information om Hack for Sweden 2017 på www.hackforsweden.se. För snabba uppdateringar, följ också Hack for Sweden på Facebook och Twitter.

Information för deltagare i Hack for Sweden

Under Hack for Sweden kommer Riksantikvarieämbetet att bidra med data via K-samsöks API och med datauttag från Bebyggelseregistret och Fornsök/FMIS. Här är lite mer information om vad det är för data som vi erbjuder.

Kulturarvsinformation (K-samsök)

Via K-samsöks API når du över 6 miljoner objekt från kulturarvsinstitutioner runtom i Sverige. Du kan hitta beskrivningar och avbildningar av bland annat fornminnen (t ex runstenar, gravfält, vrak, m m), historisk/k-märkt bebyggelse (t ex kyrkor och slott), äldre och nyare fotografier samt föremålsbeskrivningar och bilder från svenska museer. Från stenåldersföremål till modern teknikhistoria från Sverige och hela världen.

Läs mer om samtliga objektstyper här.

Ungefär 2,7 miljoner av objekten har bilder kopplade till sig och 1,6 miljoner har koordinater.

För att se vad det finns för data tillgängliga, kika in på www.kringla.nu (som använder K-samsöks API). Där finns flera exempel på vad som kan göras. Se även K-samsöks webbplats för mer information.

Anrop mot K-samsök görs via http och svaret kommer i xml eller json-ld. Informationen om objekten är licensierad med CC0, men du behöver visa ”Denna sida använder data från K-samsök” med hyperlänk till www.ksamsok.se på din webbplats, i anslutning till data som visas. Rättighetsmärkningen som finns för bilder, ljud och video ska följas. Data får cachas i max en vecka, då det annars finns en stor risk att inaktuell data används. Lär mer om användarvillkoren här.

API-nyckel för Hack for Sweden är hfswe

Fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar (Fornsök/FMIS)

Information om fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar som är kända och registrerade.

Datauttag för fornminnesinformationssystemet/FMIS (fördelat på 2 ZIP-filer. Båda behövs för komplett uttag. Uttagsdatum: 2017-01-14):

SHAPE: FMIS punkter och metadatainfo

SHAPE: FMIS ytor, linjer och nil-fil

WMS för forn- och kulturlämningar:

http://map.raa.se/deegree/services/wms_fmi_dold?version=1.1.1

För filer i TAB-format, kontakta Fornsök support på fornsok@raa.se

Informationen i visningstjänsten (WMS) och datauttagen är fri att använda enligt CC0. Vi rekommenderar ändå att ange källa och datum eftersom informationen förändras kontinuerligt. Datauttagen uppdateras varje helg. Aktuell data kan hämtas i Fornsök här.

Kulturhistorisk bebyggelse (Bebyggelseregistret)

Information om det inventerade byggda kulturarvet i Sverige, med tyngdpunkt på byggnader skyddade enligt Kulturmiljölagen och Förordningen om statliga byggnadsminnen.

Datauttag för bebyggelseregistret (BeBR). Uttagsdatum 2016-12-15:

SHAPE: bebyggelse sverige

TAB: bebyggelse sverige

Informationen i datauttagen är fri att använda enligt CC0. Vi rekommenderar ändå att ange källa och datum eftersom informationen förändras kontinuerligt. Datauttagen uppdateras en gång per månad. Aktuell data kan hämtas här.

Kontakt

Har du frågor angående data från Riksantikvarieämbetet, tveka inte att kontakta oss.