Skärmdump från Hack for Swedens webbplats.

Hack for Sweden

I april 2018 är Riksantikvarieämbetet för femte gången med i arrangemanget av Hack for Sweden. Hack for Sweden är ett unikt initiativ som vill inspirera studenter, datajournalister, utvecklare och entreprenörer att med hjälp av myndigheters öppna data skapa lösningar eller koncept som ger medborgarnytta.

Den 13-15 april 2018 kommer den femte upplagan av Hack for Sweden att äga rum på Norrsken House i Stockholm. Riksantikvarieämbetet finns på plats och vi kommer att hjälpa deltagarna att upptäcka den fantastiska guldgruva som kulturarvsdata är.

Hack for Sweden har växt sedan starten 2014 och det är nu över 30 statliga myndigheter och organisationer som står bakom tävlingen. Detta innebär att det finns mer öppna data än tidigare för de tävlande att använda.

Kategorierna för tävlingen 2018 har en stor variation och utmaningar kommer att presenteras löpande på Hack för Swedens hemsida.

Anmälan öppnar den 28 februari. Fortlöpande kommer mer information presenteras kring vilken data som ingår, vad man kan vinna och vilka som ingår i juryn. För att vinna utmärkelsen Hack for Sweden Award gäller det att på ett kreativt sätt kombinera flera olika data för att visa på fördelarna med öppna offentliga data.

Håll utkik efter mer information om Hack for Sweden 2018 på www.hackforsweden.se. För snabba uppdateringar, följ också Hack for Sweden på Facebook och Twitter (#hack4swe).

Information för deltagare i Hack for Sweden

Under Hack for Sweden kommer Riksantikvarieämbetet att bidra med data från ett antal olika tjänster och källor. Vi kommer att finnas tillgängliga på utställningsytan alla dagar för att svara på frågor och visa på möjligheterna att jobba med kulturarvsdata.

Kulturarvsinformation (K-samsök)

Via K-samsöks API når du över 7 miljoner objekt från kulturarvsinstitutioner runtom i Sverige. Du kan hitta beskrivningar och bilder av bland annat fornlämningar och historiska byggnader, fotografier, ljudupptagningar samt föremålsbeskrivningar och bilder från svenska museer och kulturarvsorganisationer.

För att se vilka data som finns tillgängliga, kika in på www.kringla.nu.

Anrop mot K-samsök görs via http och svaret kommer i xml eller json-ld. Informationen om objekten är licensierad med CC0. Rättighetsmärkningen som finns för bilder, ljud och video ska följas. Lär mer om användarvillkoren här.

På K-samsöks hemsida finns exempel på hur du snabbt kommer igång med API:et.

API-nyckel för Hack for Sweden är hfswe

Fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar (Fornsök/FMIS)

Information om fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar som är kända och registrerade.

Datauttag för fornminnesinformationssystemet (FMIS). Uttagsdatum: 2018-03-31:

SHAPE: FMIS punkter, ytor, linjer och metadatainformation

TAB: FMIS punkter, ytor, linjer och metadatainformation

WMS för forn- och kulturlämningar:

http://map.raa.se/deegree/services/wms_fmi_dold?version=1.1.1

Informationen i visningstjänsten (WMS) och datauttagen är fri att använda enligt CC0. Vi rekommenderar ändå att ange källa och datum eftersom informationen förändras kontinuerligt. Datauttagen uppdateras varje helg. Aktuell data kan hämtas i Fornsök.

Kulturhistorisk bebyggelse (Bebyggelseregistret)

Information om det inventerade byggda kulturarvet i Sverige, med tyngdpunkt på byggnader skyddade enligt Kulturmiljölagen och Förordningen om statliga byggnadsminnen.

Datauttag för bebyggelseregistret (BeBR). Uttagsdatum 2018-04-04:

SHAPE: bebyggelse sverige

TAB: bebyggelse sverige

Informationen i datauttagen är fri att använda enligt CC0. Vi rekommenderar ändå att ange källa och datum eftersom informationen förändras kontinuerligt. Datauttagen uppdateras en gång per månad. Aktuell data kan hämtas här.

Platser

Platser är Riksantikvarieämbetets tjänst för berättelser och minnen. Vem som helst kan bli medlem och lägga till en berättelse. I Platser finns idag omkring 4000 berättelser om bröllop, om personer som överlevde Titanic, om kvinnoliv i Malmberget, om den första sexualrådgivningsbyrån i Sverige och om laxfiske i Kalixälven. Andra berättelser handlar om torp och om de som flydde över Sundet från Danmark eller över fjällen från Norge under andra världskriget. En del berättelser är ganska enkla med bara en kort text, andra är längre med flera bilder och en längre text och ibland en länk till en video.

Platser har ett API, mer information om API:et inklusive möjlighet att testa anrop hittar du här.

Bilder som hör till berättelser är licensierade med CC BY eller Public domain.

3D-data från Glimmingehus

Glimmingehus i Skåne är Nordens bäst bevarade borg från medeltiden, och byggdes i slutet av 1400-talet. Samtliga 3D-modeller av Glimmingehus har framställts genom fotogrammetri i samband med planering och genomförande av en praktisk  workshop med titeln ”Nyfiken på 3D”. Workshopen, som i första hand vänt sig till anställda vid museer och institutioner,  har arrangerats av Riksantikvarieämbetet och genomförts i samverkan med de externa konsulterna Olof Segerberg (Segerberg Media AB) och Jonas Carlson Almqvist.

3D-modeller på Sketchfab

Museer i Sverige

Listan innehåller postadresser samt museityp för över 750 svenska museer. Listan är framtagen för Riksantikvarieämbetets interna behov, men kan användas av alla.

Museer i Sverige

Kontakt

Har du frågor angående data från Riksantikvarieämbetet, tveka inte att kontakta oss.