Anmälan HSS Forum 2021

Här kan du registrera din anmälan till Heritage Science Sverige Forum 2021, där vi presenterar aktuella samarbeten och utbyter nationella och internationella erfarenheter inom området heritage science.

Heritage Science Sverige Forum 2021 hålls på engelska och anmälan är öppen under hela konferensen. Möteslänken skickas till din e-postadress.

Datum: 30 november–2 december
Tid: kl. 13.00–15.30
Plats: Digitalt via Zoom

Register for the conference

Heritage Science Sweden Forum 2021 will be in English and the registration will be open throughout the conference. The meeting link will be sent to your email address.

Date: 30th November–2nd December
Time: 13.00–15.30 CET
Location: Digitally in Zoom

  • Här kan du lämna information eller synpunkter som kan vara viktig för oss att känna till. / Here you can provide information or comments that may be important for us to know.

Personuppgifter (GDPR): I samband med att du skickar in din anmälan samlar vi in och behandlar vissa personuppgifter. Som användare har du rätt att få veta vilka av dina personuppgifter som Riksantikvarieämbetet behandlar. Mer information finns på raa.se/gdpr.

Personal data (GDPR): In connection with the submission of your application, we collect and process certain personal data. As a user, you have the right to know which of your personal data is processed by the National Heritage Board. More information is available at raa.se/gdpr/english.