Illustration till konferensen Kreativ omstart
Illustration: Jenny Svenberg Bunnel (CC BY)

Kreativ omstart – en konferens om kultur och kulturarv som drivkraft

Vill du få inspirerande exempel på hur kultur och kulturarv kan vara en drivkraft i regional utveckling? Då är du välkommen att anmäla dig till konferensen Kreativ omstart. Under två halvdagar, den 2728 oktober, bjuder vi in till en digital mötesplats för att diskutera hur vi tillsammans kan kraftsamla i frågor om kultur, kulturarv och regional utveckling.

Konferensen är gratis och riktar sig till dig som arbetar med frågor om regional utveckling eller med kultur på en region, länsstyrelse eller nationell myndighet. Det blir både ett tillfälle att höra föreläsare, ge goda eller intressanta exempel och en möjlighet att diskutera i mindre grupper.

När: 27 och 28 oktober 2021
Tid: Klockan 09:00–12:30 båda dagarna
Var: Digitalt

Sista anmälningsdag är torsdag den 30 september.

Kreativ omstart är ett samarbete mellan Kulturrådet, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Svenska Filminstitutet och Tillväxtverket för att ge dig inspiration och aktuella kunskaper som du har nytta av i det regionala utvecklingsarbetet.

Program

Vårt fokus under konferensen är på hur olika kulturella verksamheter kan bli en viktig resurs för att nå målen i Agenda 2030 – såsom hur vi kan skapa goda förutsättningar för att öka synergierna mellan olika politikområden, och hur offentliga medel kan nyttjas effektivt och resultera i ekonomiska värden och fler arbetstillfällen runt om i landet.

Bland talarna hittar du kultur- och demokratiminister Amanda Lind som inleder konferensen tillsammans med generaldirektörer för samverkande myndigheter, och Linda Zachrisson, ordförande för den statliga utredningen Återstart av kulturen.

Program Kreativ omstart den 27–28 oktober 2021

Har du frågor om programmet eller anmälan se kontakter på sidan, eller mejla till kreativ-omstart@raa.se.

Anmäl dig här

Nu har vi öppnat anmälan. Du kan välja att delta en eller båda dagarna. Fyll i dina uppgifter så skickar vi en länk och instruktion till hur du deltar, när det närmar sig konferensstart. (Även om du tidigare fyllt i vår intresseanmälan så behöver du anmäla dig här för att få tillgång till länken.)

Varmt välkommen med din anmälan!

Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska.
  • Här kan du lämna information som kan vara viktig för oss att känna till.

Personuppgifter (GDPR) I samband med att du anmäler dig samlar Riksantikvarieämbetet in och behandlar personuppgifter. Som användare har du rätt att få veta vilka av dina personuppgifter som Riksantikvarieämbetet behandlar. Mer information finns på raa.se/gdpr.