Illustration till konferensen Kreativ omstart
Illustration: Jenny Svenberg Bunnel (CC BY)

Program Kreativ omstart 2021

Här hittar du program och talare som medverkar under konferensen Kreativ omstart den 27–28 oktober 2021 – en digital mötesplats under två halvdagar för att diskutera hur vi tillsammans kan kraftsamla i frågor om kultur, kulturarv och regional utveckling.

Moderator som leder oss genom konferensens båda dagar är Francisca Herodes, Riksantikvarieämbetet. Delar av konferensen hålls på engelska.

   

  Onsdag 27 oktober

   

  9.00-9.50 Introduktion

  • Välkomna – Joakim Malmström, riksantikvarie, Riksantikvarieämbetet, Kajsa Ravin, generaldirektör, Statens kulturråd, Christina Preisler Schedin, avdelningschef, Svenska Filminstitutet, Friedrike Roedenbeck, kanslichef, Nämnden för Hemslöjdsfrågor, Karin Åström Iko, riksarkivarie, Riksarkivet, Gunilla Nordlöf, generaldirektör, Tillväxtverket
  • Från kris till kraft – Återstart och Utveckling – Linda Zachrisson, ordförande för statlig offentlig utredning: Återstart för kulturen –  återhämtning och utveckling efter coronapandemin
  • Nationell kulturpolitik – Amanda Lind, kultur- och demokratiminister

  9.50-10.25 Tema Social hållbarhet

  • Platsutveckling som metod för regional utveckling, exempel från Västra Götaland Björn Ohlén, utvecklare, Västra Götalandsregionen, Lisa Lundin, regionutvecklare, Västra Götalandsregionen
  • Heritage-based urban development – Matthias Ripp, Dr., Organisation of World Heritage Cities

  10.25-10.35 Paus

   

  10.35-11.00 Tema Social hållbarhet

  • Film: Stamnätet, Filmpol Nord
  • Runda bordssamtal med konferensdeltagare om social hållbarhet – digital interaktion

  11.00-12.30 Tema Innovation och företagande

  • Innovation är ett tänkesätt – Jan Sandred, programledare, Vinnova
  • Panelsamtal: Kapitalförsörjning i kultursektornKatrien Vanhaverbeke, regional utvecklingsdirektör, Region Gävleborg, Tarja zu dem Berge, fund manager, Almi Invest, Per Filipsson, grundare TrackUBack, Pratik Vithlani, verkställande direktör, AB TYP Kulturkapital. Moderator: Björn Sundberg, Riksantikvarieämbetet
  • Discovery Tour – History through Story – Maxime Durand, World-Design Director, Discovery Tour, Ubisoft Entertainment
  • Frågor till konferensdeltagarna på ämnet innovation och företagande – digital interaktion
  • Kulturarvet som tillgång i hållbar turismutveckling – Ulrika Nisser, projektledare, Visit Dalarna, Pernilla Nordström, projektledare, Tillväxtverket
  • Film: Sápmi Nature – en hållbar samisk reseanledning i Världsarvet Laponi – Lennart Pittja, verkställande direktör, Sápmi Nature

   

  Torsdag 28 oktober

   

  9.00 – 9.55 Introduktion

  • Välkomna och återblick gårdagen  Joakim Malmström, riksantikvarie, Riksantikvarieämbetet, Kajsa Ravin, generaldirektör, Statens kulturråd
  • EU:s regionalfond som verktyg för regional utvecklings- och landsbygdspolitik – Kulturen i fokus – Patrik Sällström, avdelningschef, Tillväxtverket
  • Kulturens och kulturarvets bidrag till samhällsekonomin – Mats Granér, direktör, Myndigheten för kulturanalys
  • Turism- och kulturnäringars betydelse för utveckling på mindre orter i Bergslagen – Max Jakobsson, Fil.dr., Örebro universitet

   9.55-10.35 Tema Tillgänglighet och digitalisering

   • Levande bilder – Levande stad – Annika Wik, Fil.dr., egen företagare
   • Panelsamtal: In med digitaliseringen i ledningsrummet! – Daniel Forsman, stadsbibliotekarie, Stockholms stadsbibliotek, Karin Nilsson, verksamhetschef och biträdande överintendent, ArkDes, Statens centrum för arkitektur och design, Jan Nordwall, generalsekreterare, Sveriges hembygdsförbund, Roger Norén, konserthuschef, Studio Acusticum. Moderator: Björn Sundberg, Riksantikvarieämbetet

   10.35-10.45 Paus

    

   10.45 – 11.05 Tema Tillgänglighet och digitalisering

   • Runda bordssamtal med konferensdeltagare om Tillgänglighet och digitalisering – digital interaktion

   11.05-11.35 Tema Cirkulär ekonomi

   • Miss Miyagi – Alternative development and financing models for the adaptive re-use of cultural heritage – Michiel Van Balen, arkitekt, Miss Miyagi
   • Styrkor och svagheter för utveckling av en ullindustri – exempel från Gotland – Lotta Löwhagen Lundberg, projekt- och processledare, Gotlands Grönt Centrum
   • Frågor till konferensdeltagarna på ämnet cirkulär ekonomi – digital interaktion

   11.35 -12.30 Avslutning

   • Panelsamtal: Det kreativa samhället – Fri och oberoende kultur i den regionala utvecklingen – Peter Aronsson, rektor, Linnéuniversitetet, Sara Json Lindmark, senior affärsutvecklare, Luleå Science Park. Moderator: Kajsa Ravin, Statens kulturråd
   • Film: Uddebo – en by med idéer – Caroline Bergmann
   • Panelsamtal: Vad har vi lärt oss och vad gör vi nu? –
    Joakim Malmström, riksantikvarie, Riksantikvarieämbetet, Kajsa Ravin, generaldirektör, Statens kulturråd, Christina Preisler Schedin, avdelningschef, Svenska Filminstitutet, Friedrike Roedenbeck, kanslichef, Nämnden för Hemslöjdsfrågor, Karin Åström Iko, riksarkivarie, Riksarkivet, Gunilla Nordlöf, generaldirektör, Tillväxtverket
   • Film: Fraktalkonst av Viktor Lindbäck

   Här hittar du anmälningssidan

   Sista anmälningsdag är torsdag den 30 september.

   Har du frågor om programmet eller anmälan kan du även kontakta oss via e-post kreativ-omstart@raa.se.