(CC BY-NC)

Kulturarv och migration – nya metoder och historiska sammanhang

Nu kan du anmäla ditt intresse att delta i denna internationella konferens som arrangeras på Stadsmuseet i Stockholm den 15–16 maj. Konferensen genomförs i samarbete med Joint Programming Initiative  on Cultural Heritage  and Global Change

Migration är en angelägen global fråga. Som socialt och historiskt fenomen kan migration förstås som en del av vad det är att vara människa. Under senare år har den transnationella migrationen intensifierats, och forskare menar att klimatförändringarna kommer att leda till ännu kraftigare ökningar. Samtidigt har det aldrig byggts så många åtskiljande murar i världen och kraven för att få passera nationsgränser legalt har höjts dramatiskt och ojämlikt.

Kritisk analys och praktik vävs samman

Hur hänger kulturarv samman med dessa processer? Den här konferensen kommer att synliggöra och vidareutveckla relationer mellan kulturarv och migration – från nya metoder i lokalt integrationsarbete till historiska och globala sammanhang. Hur relaterar migration till uppfattningar om plats, hem och minne som kulturarv? Kan migration förstås som ett slags kulturarv? Hur påverkar socioekonomisk status definitioner av kulturarv? Programmet väver samman kritisk analys med praktisk erfarenhet, och bjuder in kulturarvsverksamma till aktiv medverkan i paneldebatter och gruppdiskussion.

Du får möta keynotes Dan Hicks, Oxford University och Pitt Rivers Museum, Hester Dibbits, Reinwardts Academy och Jan Storå, Uppsala Universitet. Övriga medverkande är bland andra Michael Barrett, Statens museer för världskultur, Charlotte Hyltén-Cavallius, Institutet för språk och folkminnen, Tekalign Ayalew, Addis Abeba University och Stockholms universitet, Fataneh Farahani, Stockholms universitet, Jacqueline Hoàng Nguyễn, Konstfack och Kungl. Tekniska Högskolan (KTH), Amelie Tham, Fisksätra museum, Lizette Gradén, Lunds universitet och Kulturen i Lund samt National Black Theatre of Sweden. Konferensen hålls på engelska.

Reservera dagarna i din almanacka!

Fler medverkande presenteras när programmet publiceras inom kort. Vi återkommer också med mer information om lokal, deltagaravgift och information om hur du registrerar din anmälan, så boka in dagarna i din almanacka redan nu.

Här nedan kan du fylla dina uppgifter om du vill veta mer om konferensen och om du vill att vi ska meddela dig via e-post när registreringen har öppnat.

Läs mer om JPI – Europeiskt forskningssamarbete

Sverige deltar genom Riksantikvarieämbetet i det europeiska forskningssamarbetet JPI on Cultural Heritage and Global Change som behandlar kulturarvsområdets framtidsfrågor.