Elever gör "high five" med sin lärare. Foto: ( CC BY)

Återblick Kulturarv i skolan 2021

Här finns filmer och presentationer från 2021 års seminarieserie “Kulturarv i skolan”

De nya kursplanerna i historia: vad blir skillnaden? 10 mars.

Mattias Ludvigsson, ansvarig för historieämnet på Skolverket, berättade!

Rapport om kulturarvspedagogik för skolan 24 mars.

Laura Brander, fil dr i historia och pedagogisk utvecklare. Laura berättade om några av slutsatserna i sin nyligen färdigställda rapport om pedagogisk verksamhet vid Västernorrlands museum. Rapporten reder ut museets behov, mål och pedagogiska strategier för ökad likvärdighet i länet.
Lär mer om Laura här!

Utmaningar att jobba med skolan 26 mars

Anahi Davila, Arkivpedagog och legitimerad gymnasielärare som arbetar vid Centrum för Näringslivshistoria med skolsajten Företagskällan.

Varför en strategi för pedagogisk utveckling? 20 april

Laura Brander, fil dr i historia och pedagogisk utvecklare. Laura talade om poängen med att hålla sig med en strategi för att utveckla sin pedagogisk förmåga.

Lärare berättar om sin vardag 22 april

Sofia Degermosse och Kjell Svanström, lärare på Äsperödsskolan i Uddevalla, berättade om att använda kulturarvsresurser i undervisningen men även vilka önskemål man har kring kulturarvsinstitutionernas erbjudande.

Hinder och möjligheter för samverkan mellan skola och kulturarvsinstitutioner 23 april

Mia Fahlgren, arkivpedagog och gymnasielärare på Föreningsarkivet i Östersund, berättade om sina erfarenheter och tankar kring hur kulturarvsinstitutionerna kan vässa sina erbjudanden för skolan så att de blir mer attraktiva att använda (eller använda över huvud taget).

Kulturarvstrappan –en garanti för elever att lära sig om kulturarv 11 maj

Louise Magnusson, kultursekreterare i Tierps kommun och Amanda Bergh, lärare och hembygdsengagerad. Kulturarvstrappan är en garanti för kommunens skolelever att lära känna och uppleva det lokala kulturarvet. Innehållet baseras på läroplanen och är ett samarbete mellan Kultur och fritid, utbildning och det lokala föreningslivet.

Sveriges Historia – en plattform för delning av digitala skolresurser på nätet 20 maj

Ellen Hallgren, kontaktperson för skolan, och Gösta Sandell, redaktör och skribent, båda på Statens Historiska museer, berättade om hur kulturarvsinstitutioner kan använda www.sverigeshistoria.se för att dela sina digitala lärresurser.

  • Videon från seminariet finns här!

Wikipedia som plattform i skolundervisningen 1 juni

Josefine Hellroth Larsson och Axel Pettersson, båda på Wikimedia Sverige, med bland annat skola och OER (open educational resources).

Wikimedia Sverige har i mer än fem år samarbetat med kulturarvsinstitutioner och skolor, där Wikipedia används som plattform för att lösa uppgifter kopplade till skolans läroplan. På det här seminariet berättade Josefine och Axel om hur kulturarvsinstitutioner kan bygga upp sådana samarbeten med skola och Wikipedia. Fokus ligger på hur samarbetet kan utvecklas med elevernas gymnasiearbeten i fokus.

  • Videon från seminariet finns här!
  • Powerpointpresentationen finns här (pdf)!

Vad har vi lärt oss? Vad ska vi göra i höst? 8 juni

Charlotte Berg Ahnlund och Lars Lundqvist, som båda arbetar med att främja skolsamverkan på Riksantikvarieämbetet, summerar vad vi lärt oss genom 2020 och 2021 års seminarier och vilka utmaningar som vi sett. Seminariet genomförs i samtalsform och utöver en tillbakablick  kartlägger vi tillsammans vad kommande seminarier under 2021 bör behandla.

Vad behöver skolan – på riktigt? 27 september

Mimmi Sjö pedagogisk intendent på Malmö konstmuseum, berättade om arbetet med ett program för gymnasiet “Historia genom konsten”. Seminariet handlade om vikten av ett gediget researcharbete och samverkan med lärare och andra skolaktörer under utformningen av ett skolerbjudande, om ett forskningsprojekt från Stockholms Konstnärliga Högskola och samarbete med Lunds universitet.

Mimmi Sjös presentation (Youtube)

Nya kursplaner i historia – spelar det roll för kulturarvsaktörer? 11 oktober

De nya kursplanerna i historieämnet ska införas läsåret 2022–2023.

Tre pedagoger med erfarenhet från museum, arkiv och världsarv diskuterar kring vad det innebär för arkiv, museer och världsarv.
– Laura Brander, pedagogisk utvecklare, Västernorrlands museum
– Mia Fahlgren, arkivpedagog vid Föreningsarkivet i Jämtlands län
– Christina Toreld, arkeolog och pedagog på Bohusläns museum, världsarvet Tanum
Samtalspartner var Mattias Ludwigsson, ansvarig för historieämnet på Skolverket.

Länk till presentationerna (Youtube)

Kulturarvspedagogik – vad är det? 18 oktober

Begreppet kulturarvspedagogik är centralt när vi talar om hur kulturarvsaktörer ska nå ut till och arbeta bättre tillsammans med skolan, liksom när vi talar om hur vi ska kunna stärka de strukturer som behöver finnas för att stödja sådan samverkan. I en filmad föreläsning presenterar Charlotte Ahnlund Berg, utredare på Riksantikvarieämbetet begreppet lite närmare. I anslutning till filmen finns möjlighet till samtal och reflektion.

Länk till videon (Youtube)

Utveckling pågår – Bygga demokrati 22 november

Helen Arfvidsson, intendent för globala frågor på Världskulturmuseet i Göteborg, berättar om det pågående arbetet med att utveckla en digital lärresurs kring demokrati för gymnasieskolan i samarbete med RISE och Varieties of Democracy.

Länk till videon (Youtube)

20 månader har gått – har vi lärt oss något? 13 september

Fyra pedagoger delade sina lärdomar av att arbeta med skolan under pandemin och berättade om hur deras arbete och metoder påverkats.

Med oss hade vi Sara Schesny, Naturhistoriska riksmuseet, Andrea Linerstad, Vallby friluftsmuseum samt  Emelie Börefält och Josefin Wellbring, Vasamuseet.

Länk till videon (Youtube)

Skolwebbinarier våren 2020 - om digitala lärresurser och om att bedriva verksamhet på nätet Visa eller stäng

Här hittar du även skolwebbinarierna från våren 2020 med länkar till filmer med mera:
https://www.raa.se/museer/publikt-arbete/att-arbeta-med-skolan/dokument-fran-webbseminarier-om-att-arbeta-med-skolan/