Symbol med öga som illustration.
Ögat är den officiella symbolen vid syntolkning. (PDM)

Syntolka! En workshop i syntolkning

Hur gör vi kulturarvet tillgängligt för alla? Den grupp som enligt undersökningar har allra svårast att ta del av museernas verksamhet är personer med synnedsättning. Därför erbjuder Riksantikvarieämbetet en workshop i syntolkning.

Workshoppen är kostnadsfri och arrangeras i samarbete med Iris Media. Den innehåller genomgångar och praktiska övningar kring metoder som tillgängliggör kultur, utställningar och sociala medier. Teori varvas med praktik.

Program för workshoppen

Vi träffas digitalt via Teams under två timmar vid två datum. Mellan dessa två möten får deltagarna även en hemuppgift som vi ger respons på. (Ny i Teams? Läs gärna mer under Att tänka på under mötet.)

Antalet platser är begränsat. Det finns flera alternativa tillfällen att välja mellan. Varje tillfälle är mellan klockan 10 och 12.

Fullbokat – samtliga tillfällen är nu fullbokade

 • 13 och 16 december 2022  (Inställd på grund av sjukdom)
 • 17 och 20 januari 2023 (Fullbokad)
 • 7 och 10 februari 2023 (Fullbokad)
 • 14 och 17 februari 2023 (Fullbokad)

Träff 1

Grundläggande om vad syntolkning innebär. Kl.10–12.

 • Grundläggande om att ha en synnedsättning och ta del av kultur, utställningar och sociala medier.
 • Hur går det till att beskriva en färg?
 • Praktiska övningar i att beskriva föremål.
 • Om alt-texter.

Träff 2

Vi fortsätter tala om alt-texter och sociala medier. Kl.10–12.

 • Om att underlätta för besökare att hitta
 • Rum och riktningar
 • Hur kan en person som inte ser ta del av bilder och film?
 • Om syntolkad film, exempel och övningar.

Vid en av träffarna kommer en person med synnedsättning att närvara.