Minecraft

Tvärmedialt och kreativt berättande

Under våren 2021 genomförde Riksantikvarieämbetet en serie med webbinarier och workshoppar, för alla som arbetar med att berätta och förmedla kulturarv. Syftet var att bli inspirerad, lära sig mer, och ta del av praktiska exempel på digitala verktyg och metoder som fördjupar och gör berättelsen mera tillgänglig.

Tvärmedialt och kreativt berättande var en serie med webbinarier och webbaserade workshoppar, där svenska och internationella föredragshållare gav exempel på kreativt berättande genom digitala och immersiva medier. Hela vägen från småländska sägner till arkeologi i Minecraft.

Fem fördjupande workshoppar

Under juni arrangerade vi en serie fristående workshoppar, några mot avgift och några utan kostnad, som en fortsättning och fördjupning av den under februari–mars genomförda webbinarieserien Tvärmedialt och kreativt berättande. Workshopparna rör berättande, tvärmedialt berättande och berättande genom Minecraft.

Här hittar du alla tillfällen. Klicka på länkarna för mer information om respektive tillfälle.

Juni 2021

Mars 2021

Februari 2021