En glimt av Antikvarisk-topografiska arkivet hos Riksantikvarieämbetet i Stockholm. Foto: ( CC BY)

Lär känna arkivet på Arkivens dag i november

På “Arkivens dag”, den andra lördagen i november varje år, uppmärksammar vi samlingarna i Riksantikvarieämbetets arkiv.

Arkivens dag är ett samarbete mellan arkivens samtliga sektorer och omfattar alla typer av arkivinstitutioner över hela landet. Det är gratis att besöka och forska i de svenska arkiven, alla har tillgång oavsett medborgarskap. Varje år har Arkivens dag ett särskilt tema som vi berättar om med hjälp av arkivmaterial ur våra samlingar. 

Arkivens dag 2022

Nästa gång är lördag den 12 november 2022.

Vi kommer att gästa Nordiska museets arkiv och ha ett gemensamt arrangemang på årets tema, ”Myter och mysterier”. Boka gärna in ett besök då!

Tidigare Arkivens dag

Temat för 2021 var ”Röster i arkivet”. Vi tittade närmare på vilka röster som kan höras i arkivet. Arkeologer, antikvarier och andra professionella inom kulturvården är väl representerade i Riksantikvarieämbetets arkiv, men intresset för kulturarv och historia har sen länge varit stort även hos allmänheten. Vilka möjligheter gavs de att bidra och hur märks det i arkivmaterialet?

Under dagen visade vi brev, bilder och andra spår efter människor som har engagerat sig i kulturarvet under 1900-talets första hälft. Vi bjöd även på smakprov på vår nya söktjänst Arkivsök, där du själv kan söka fram, läsa och ladda ner digitalt material ur Riksantikvarieämbetets e-arkiv, samt på litteraturtips från vårt bibliotek.


Anna Rode och Annelie von Wowern ger en glimt om vad som hände på Arkivens dag 2021.