Tidigare Arkivens dag

Här kan du ta del av material från tidigare Arkivens dag.

Röster i arkivet – 2021

År 2021 tittade vi närmare på vilka röster som kan höras i arkivet. Arkeologer, antikvarier och andra professionella inom kulturvården är väl representerade i Riksantikvarieämbetets arkiv, men intresset för kulturarv och historia har sen länge varit stort även hos allmänheten. Vilka möjligheter gavs de att bidra och hur märks det i arkivmaterialet?

Under dagen visade vi brev, bilder och andra spår efter människor som har engagerat sig i kulturarvet under 1900-talets första hälft. Vi bjöd även på smakprov på vår nya söktjänst Arkivsök, där du själv kan söka fram, läsa och ladda ner digitalt material ur Riksantikvarieämbetets e-arkiv, samt på litteraturtips från vårt bibliotek.


Anna Rode och Annelie von Wowern ger en glimt om vad som hände på Arkivens dag 2021.