En man står och fotograferar två bildstenar på en lastpall.
MIke Fergusson digitaliserar bildstenar på Gotlands museum, Foto: (CC BY)

Strategidag digitalt, 9/11 2023

Välkommen till den strategidagen för digitalt kulturarv den 9 november.

Vi ses denna gång digitalt på Teams, programmet sänds från Riksantikvarieämbetets studio i Visby. Programmet pågår klockan 10-16.

Anmäl dig här

Fyll i dina uppgifter här:

  • Fyll i din e-postadress för att få möteslänken:
  • Personuppgifter (GDPR):

    I samband med att du skickar in din anmälan samlar vi in och behandlar vissa personuppgifter. Som användare har du rätt att få veta vilka av dina personuppgifter som Riksantikvarieämbetet behandlar. Mer information finns på raa.se/gdpr.