Två kvinnor står lutade över en dator och en läsplatta.
Johanna Pietkäinen från Gotlands museum och Lisa Berg från Riksantikvarieämbetet diskuterar digitalisering, Foto: (CC BY)

Välkommen till strategidagar för digitalt kulturarv 2023

Under 2022–2023 har vi arbetat med att ta fram en nationell strategi för digitalt kulturarv. Nu är du varmt välkommen att delta i en  strategidag tillsammans med oss på Riksantikvarieämbetet.

Dagen riktar sig till dig som arbetar med strategiska frågor på en kulturarvsinstitution, exempelvis som chef, verksamhetsutvecklare eller strateg.

Anledningen till att vi tar fram en strategi är att underlätta samordning och samarbete i kulturarvssektorn. Målet är att arbeta gemensamt för att ge nya möjligheter och underlätta för alla som har behov eller intresse av kulturarvet.

Under dagen blandas föredrag med panelsamtal och diskussioner. Vi hoppas på goda samtal med tankar och idéer om både strategin och hur vi ska kunna nå målen i den.

Vi dyker upp på fyra olika platser och vi hoppas att det gör det möjligt för så många som möjligt att delta fysiskt, men det finns även ett digitalt tillfälle.  Programmen för dagarna är likvärdiga på samtliga destinationer och vi återkommer med hålltider för varje tillfälle.

Anmälan

Först till kvarn gäller.  Välj tillfälle här:

Varmt välkommen med din anmälan!

När du vill veta mer

Läs om Riksantikvarieämbets arbete med digital omställning på museer och andra kulturarvsinstitutioner