“Så flyttade vi ett 1700-talsbibliotek”

Linda Sörensen och Lena Floser berättar om hur det gick till när Kungliga biblioteket övertog ett helt 1700-talsbibliotek. 4 000 böcker flyttades från Säbylunds herrgård i Närke till biblioteket i Humlegården.

Biblioteket på Säbylunds herrgård i Närke är skapat av bruksägaren och politikern Claes de Frietzcky (1727-1803). Herrgårdens tidigare ägare donerade biblioteket till Kungliga biblioteket, KB, 2017. Förutom böckerna ingick även möbler och andra inventarier. ambitionen är att återskapa Säbylunds biblioteksmiljö som ett visningsrum i KB:s lokaler i Humlegården.

Så hur flyttar man ett 1700-talsbibliotek? Uppgiften att planera och genomföra flytten gick till Enheten för bevarande och nybindning på KB, men krävde många medarbetares engagemang och expertis eftersom den berörde så många områden: säkerhet, fastigheter, möbler, förvärv, karantän, logistik, magasinsplanering, äldre tryck, samlingsvård och konservering. De tog också hjälp av en möbelkonservator från Nordiska museet.

– Vid själva packandet jobbade vi i par, en konservator och en bibliotekarie. Bibliotekarien plockade ner böckerna och markerade siffrorna medan konservatorn packade in böckerna i silkespapper och lade ned dem i lådan, berättar bibliotekarien Lena Floser.

Lådorna var förberedda innan med bubbelplast på insidan och en neopolenplatta i botten som skydd mot stötar. När böckerna var packade lades en insektsfälla i lådan. Samlingen var i gott skick och det fanns inga synliga nya angrepp men som en extra säkerhetsåtgärd sattes de omkring 130 lådorna i karantän vid ankomsten till biblioteket.

– Vi satte klibbig tejp runtom för att se om något försökte krypa ut. Det gjorde det inte och det fanns inget i insektsfällorna så efter en månad kände vi oss tillräckligt säkra för att packa upp samlingen, säger bibliotekarien Lena Floser.

Lådorna stod inte i rätt ordning men eftersom de hade antecknat hyllnumren på varje låda kunde de packa upp dem i vilken ordning som helst. Nu förvaras samlingen i KB:s bokmagasin i väntan på att visningsrummet byggs upp.