Kartotek till Carl R. A. G:son Fleetwoods familjearkiv. Foto: (CC BY-SA)

Samlingsforum 2022: Samlingsförvaltningssystemet – museets hjärta

Samlingsforum är en mötesplats för alla som arbetar med samlingar på museer. Konferensen har arrangerats årligen sedan år 2010 och har blivit ett viktigt forum för såväl nätverkande som kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom samlingsförvaltning.

Museer förvaltar stora samlingar av föremål och information som byggts upp under lång tid. Informationen handlar dels om de enskilda objekten och deras kontext, dels om förvaltningen av dem som till exempel hur objekten kom till museet, hur de är konserverade, vilket skick de är i och var de för närvarande befinner sig. Stabila rutiner, arbetssätt och system för att samla in, bevara och tillgängliggöra information om samlingen är idag hjärtat i många museers verksamhet.

Vid årets Samlingsforum fokuserar vi på samlingsförvaltningssystemet. Vi undersöker det praktiska arbetet med samlingsinformationen och delar med oss av exempel och erfarenheter.

När: 1–2 december 2022
Var: Västernorrlands museum, Härnösand. Delta på plats eller digitalt.

Anmälan

Konferensavgiften för Samlingsforum 2022 är:

  • 500 kronor (exklusive moms ) för digitalt deltagande
  • 1 300 kronor (exklusive moms) för deltagande på plats. I priset ingår fika, två luncher samt konferensmiddag.

Sista anmälningsdag för deltagande på plats är torsdagen den 17 november.
För digitalt deltagande kan du anmäla dig ända fram till det konferensen startar, torsdagen den 1 december, kl. 13.00.

Registrera din anmälan här

Logi

Om du planerar att delta på plats med övernattning rekommenderar vi dig att boka logi omgående, eftersom det är ont om hotellrum i Härnösand.

Varmt välkommen!

I anslutning till årets Samlingsforum arrangerar DOSS – Dokumentation av samtida Sverige sitt årliga höstmöte på temat etiska aspekter på samtidsdokumentation. Program och anmälan till DOSS höstmöte finns här.


Program

Program och hålltider är preliminära.

I anslutning till programmet finns möjlighet för alla som deltar på plats att delta vid valbara aktiviteter:

Valbara aktiviteter torsdag 1 december

9.00–10.00 Visning av utställningarna Forntidsresan och Medeltida stormaktstid
9.00–9.30 Magasinsvisning i mindre grupp
9.30–10.00 Magasinsvisning i mindre grupp
10.30–11.30 Visning av utställningarna Forntidsresan och Medeltida stormaktstid
10.30–11.00 Magasinsvisning i mindre grupp
11.00–11.30 Magasinsvisning i mindre grupp
10.30–11.30 Workshop: Museiekologier och digitala samlingsförvaltningssystem med Christina Fredengren och Caroline Owman, Uppsala universitet samt Annica Ewing och Janna Holmstedt, Statens historiska museer

Workshoppen presenterar ett/flera case från vår RAÄ-FoU förstudie Museiekologier. Vi kommer att ge ett förslag på fördjupad registrering av föremål ur samlingarna för att bättre fånga museiobjektens ekologiska relationer och miljömässiga avtryck. Vidare har vi testat system som Adlib, Carlotta & Primus för att se om de tål en sådan registrering.

Vi visar upp möjligheter och brister som vi ser i både samlingsförvaltning system och digitala resurser som KulturNav och wikidata men även i vår metod. Är metoden användbar, fyller den ett hål, finns det problem som behöver uppmärksamhet? Vi behöver era kunskaper för att komma vidare i arbetet.

Valbara aktiviteter fredag 2 december:

13.15–13.45 Magasinsvisning i mindre grupp
13.15–14.15 Visning av utställningarna Forntidsresan och Medeltida stormaktstid

 

Torsdag 1 december

12.00 | Registrering och lunch (endast på plats)

12.45 | Uppsnack i kulturarvsstudion (endast online)

13.00 | Välkommen! Moderator: Lisa Nilsen
Jenny Samuelsson, museichef Västernorrlands museum

13.10 | Katalogisering i kulturhistoriska museer – hur gjorde vi?
Bengt Wittgren, Västernorrlands museum

13.35 | Hjärta & hjärna: Samlingsförvaltningssystemet som effektivt verktyg för hela museet 
Karin Glasemann, ArkDes

14.00 | Paus 

14.15 | Rethinking cataloguing
Kevin Gosling, Collections Trust

14.40 | Samlingsförvaltning kräver systemförvaltning
Lina Mårtensson, Statens maritima och transporthistoriska museer

15.00 |Fika / Mellansnack i kulturarvsstudion (endast online)

15.30 | Att starta om och starta nytt: Reflektioner över effektiv samlingsdigitalisering
Larissa Borck, Sörmlands museum
Gustav Lundin, Brunnsmuseet, Sätra Brunn
Aron Ambrosiani, ArkDes

16.40 | Utblickar, insikter och vägen framåt
Mia Carlsson, Riksantikvarieämbetet

17.00 | Registrering av inventarier i Svenska kyrkan – databasen Sacer
Lisa Nilsen, Lisa Nilsen Kulturvård

17.10 | Gunnar Ardelius, generalsekreterare Sveriges Museer

17.20 | Tack för idag

17.30 | Eftersnack (endast online)

18.30 | Middag, St. Petri Logen, Brunnshusgatan 1 (endast på plats)

.

Fredag 2 december

8.15 | Uppsnack i kulturarvsstudion (endast online)

8.30 | Välkommen till dag 2 

8.30 | Utvecklingsarbete under en samlingsflytt
Elin von Unge, Armémuseum

8.55 | Samtidsdokumentation – till vilken nytta och för vem?
Marie Nyberg, Göteborgs stadsmuseum

9.20 | Samtidsinsamling via digitala plattformar
Anna Fredholm, Nordiska museet: minnen.se
Kajsa Hartig, Västernorrlands museum: Connect to collect
Minja Hjorth, Stockholms stadsmuseum: Stockholms stad, EsMaker och excel – ett sätt att samla och organisera
Programpunkten arrangeras i samverkan med nätverket DOSS – Dokumentation av samtida Sverige.

10.15 | Fikapaus / Mellansnack i kulturarvsstudion (endast online)

10.50 | Museiekologier som möjlighet att knyta an till hållbarhetsfrågorna
Christina Fredengren, Uppsala universitet och Annica Ewing, Statens historiska museer

11.10 | Att skapa pedagogiskt material av museets digitala samling
Emelie Börefelt och Irene Lindblom, Vasamuseet

11.25 | Effektiv kunskapsspridning med AI
My Johansson Dufva, Rörstrands museum

11.40 | Avslutande samtal
Med Larissa Borck, Sörmlands museum, Karin Glasemann, ArkDes, Mia Carlsson, Riksantikvarieämbetet samt Annica Ewing, Statens historiska museer. Samtalet leds av moderator Lisa Nilsen.

12.15 | Konferensen avslutas
– Eftersnack i kulturarvsstudion (endast online)

– Lunch (endast på plats)

 

Tidigare samlingsforum

Här kan du ta del av material från tidigare års Samlingsforum.