SKÅNK – SKogen; mÅngfald av Natur- och Kulturarv Foto: ( CC BY)

SKÅNK 2022 – Skogen och framtiden

För tredje gången sedan 2017 anordnas konferensen om skogens mångfald av natur- och kulturmiljöer – SKÅNK. Denna gång står Linnéuniversitetet tillsammans med Länsstyrelsen i Kalmar län som värd. Konferensen som tidigare var planerad till 2021 har flyttats fram till den 5–7 april 2022.

Konferensen är en mötesplats för forskningen, myndigheterna, skogsbruket och civilsamhället. Den belyser följande teman; aktuella forskningsfrågor, antikvarisk och vetenskaplig metodutveckling samt kommunikativa och förmedlande insatser om skogens kulturarv.

  • Hur ska kulturarvet i skogen brukas framöver?
  • Hur har kulturarvssektorn fångat utvecklingen på det digitala området?
  • Vad kan kulturarvssektorn lära sig av skogsbrukets långa planeringscykler?
  • Hur kan skogsbruks- och kulturarvssektorn samarbeta för ett framgångsrikt hållbarhetsarbete?

SKÅNK är ett samarbete mellan Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, Länsstyrelserna, Linnéuniversitetet, Karlstad universitet och Uppsala universitet. Värd för årets konferens är Linnéuniversitetet i samarbete med Länsstyrelsen i Kalmar län.

När och var: 5–7 april 2022 i Kalmar.

Anmälan till SKÅNK öppnar den 1 februari 2022.

Läs mer om konferensen och hur du anmäler dig på Linnéuniversitetets webbplats

Om SKÅNK

Arbetet med skogens kulturarv behöver utvecklas för att nå miljömålet levande skogar och målen för kulturmiljöarbetet. Riksantikvarieämbetet har i samverkan med hundratalet aktörer tagit fram en vision för kulturmiljöarbetet till 2030 om att alla oavsett bakgrund upplever att de kan göra anspråk på det kulturarv som format Sverige. Det behövs plattformar för kunskapsutbyte, kunskapsuppbyggnad och nätverksskapande. Detta uppnås bäst genom samverkan mellan olika vetenskapsområden och aktörsgrupper. Förhoppningen är att SKÅNK ska vara en mötesplats för alla som är intresserade av att diskutera skogens natur- och kulturarv.