Skogen; mångfald av natur- och kulturarv – SKÅNK

Länsstyrelsen i Västernorrland har tagit över stafettpinnen och bjuder härmed in till SKÅNK 2019, en konferens om skogens mångfald av natur- och kulturarv.

Den 2-4 oktober 2019 på Quality Hotel, Sundsvall.

Teman för årets konferens är:

  • De vita fläckarna. Antikvarisk och vetenskaplig metodutveckling med särskilt fokus på inventering i skogsmark,
  • Aktuella forskningsfrågor, samt
  • Kommunikation och förmedling om skogens kulturarv, kopplat till aktuella tvärsektoriella utmaningar.

SKÅNK riktar sig till handläggare vid miljömålsmyndigheter, länsstyrelser och museer samt forskare vid t ex universitet, högskolor, fristående institutioner, myndigheter, museer och företag samt civila samhällets organisationer. Förhoppningen är att SKÅNK ska vara en mötesplats för alla som är intresserade av att diskutera skogens natur- och kulturarv.

Inbjudan att lämna förslag på föredrag

Alla är välkomna att delta i konferensen och att anmäla ett föredrag eller en poster.
Lämna in förslag (tema, titel + abstract) på konferensbidrag till: john.molin@lansstyrelsen.se senast 15 april.

Studentdeltagande:

SKÅNK riktar sig också till studenter. Ett begränsat antal studenter har möjlighet att delta på konferensen kostnadsfritt. Studenter som önskar delta i konferensen ska skicka in en ansökan om maximalt 2 sidor text. Ansökan ska innehålla en presentation av (hittills) genomförda kurser, intresseområde, och en motivering till hur ett deltagande på SKÅNK-konferensen kommer främja de fortsatta studierna.

Ansökan ska också innehålla en referens från en lärare på den institution vid vilken studenter bedriver sina studier. Ansökan mailas till eva.svensson@kau.se senast 15 april. Antagna studenter förväntas att presentera en poster vid postersessionen.

Arrangörer och ytterligare information:

SKÅNK är ett samarbete mellan Riksantikvarieämbetet, Uppsala universitet, Karlstad universitet, Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen.
Den första konferensen anordnades oktober 2017 i Uppsala och lockade då 105 deltagare.

Preliminärt maxpris: 2500 kr exklusive moms (3125 kr inklusive moms). Detta inkluderar alla måltider och exkursion. Accepterat konferensbidrag ger reducerad avgift.

Vid frågor, kontakta:

John Molin (Länsstyrelsen i Västernorrland): john.molin@lansstyrelsen.se 0611-34 92 14
Mikael Jakobsson (Riksantikvarieämbetet): mikael.jakobsson@raa.se 08-5191 83 25
Karl-Johan Lindholm (Uppsala universitet): karl-johan.lindholm@arkeologi.uu.se 018-471 20 81
Studentfrågor: Eva Svensson (Karlstads universitet): eva.svensson@kau.se, 054-700 15 58

 

Läs inbjudan som PDF.