Fönsterrenoveringens dag

30 maj i hela Sverige.

Syftet med Fönsterrenoveringens dag är att sprida kunskap om de miljömässiga, ekonomiska, estetiska och hållbara fördelarna med att vårda sina fönster. De aktiviteter som arrangeras under dagen ska verka inspirerande och utbildande och förmedla praktisk kunskap i hur man till exempel renoverar och energieffektiviserar sina träfönster.

Arrangör: Sveriges Länsmuseer, Svenska byggnadsvårdsföreningen och Riksantikvarieämbetet.

www.fonsterrenoveringensdag.se

The national day for window restoration

May 30th in Sweden.

The purpose of The national day for window restoration is to spread knowledge about the environmental, economic, aesthetic and sustainable benefits of preserving and caring for our windows. The activities organized during the day should be inspiring and educational and convey practical knowledge in how to, for example, renovate and energy efficient a wooden window.