Logotyp för Europaåret för kulturarv 2018
Logotyp för Europaåret för kulturarv 2018. ( CC BY)

Om Europaåret för kulturarv 2018

Europaåret för kulturarv var ett temaår som vände sig speciellt till unga människor för att få fler att upptäcka och engagera sig i kulturarvet. Kulturdepartementet gav Riksantikvarieämbetet i uppdrag att samordna året i Sverige.

Bakgrund

Europaår har funnits sedan 1983 och syftar till att skapa dialog och kunskap genom att lyfta fram ett visst tema. Temat väljs genom att EU-kommissionen föreslår ett ämne som sedan godkänns av EU-parlamentet och EU:s medlemsländer.

Kulturarvet blev en prioritering för EU i och med ”En europeisk agenda för en kultur i en allt mer globaliserad värld” 2008. I juli 2014 antog Europeiska kommissionen en integrerad kulturarvsstrategi för Europa.

I maj 2017 fattades beslut om att inrätta Europaåret för kulturarv 2018. Tanken var att året skulle fungera som en gemensam kommunikationsplattform för att belysa redan pågående och planerade projekt men också ett avstamp nya transnationella kulturarvsprojekt i Europa.

EU:s mål med kulturarvsåret

 • Främja kulturell mångfald, interkulturell dialog och social sammanhållning.
 • Framhäva kulturarvets ekonomiska roll för de kulturella och kreativa sektorerna samt för den lokala och regionala utvecklingen.
 • Betona kulturarvets roll för EU:s yttre förbindelser, bland annat för konfliktförebyggande, försoning efter konflikter och återuppbyggnad av kulturarv som förstörts.
 • Lyfta upp och belysa projekt och evenemang som särskilt engagerar unga människor liksom kvalitativa kulturarvsprojekt i samarbete med till exempel myndigheter, besöksnäring, näringsliv, organisationer, regioner, institutioner och förbund.

10 initiativ

Inom ramen för engagemang, värde, skydd och innovation utsågs tio olika områden som särskilt angelägna för året, se lista nedan. Uppföljning av initiativen och rapporter från dessa finns att läsa här på europa.eu.

 1. Gemensamt kulturarv
 2. Kulturarv i skolan
 3. Ungdom för kulturarv
 4. Kulturarv i förändring
 5. Turism och kulturarv
 6. Vård av kulturarv
 7. Hotat kulturarv
 8. Kunskapsöverföring
 9. Kulturarv för alla
 10. Vetenskap och kulturarv

Läs mer

[2019-02-05] Kulturarvet i EU – vad händer efter Europaåret? (länk till Europeiska kommissionen)

Tisdagen den 5 februari 2019 arrangerade Riksantikvarieämbetet tillsammans med EU-kommissionens representation i Sverige ett seminarium om hur vi kan tillvarata utfallet av Europaåret och arbeta med kulturarv som en tvärsektoriell resurs, inte minst i regionala näringslivsprojekt. Se seminariet streamat här.

[2018-10-24] Kulturarv nytt prioriteringsområde för bidrag från Kreativa Europa Kultur

I Sverige är det Kulturrådet som har ansvaret för att informera och vägleda kring ramprogrammet Kreativa Europa Kultur. Ett antaget projektets aktiviteter kan starta tidigast den 1 september 2019 och senast den 15 december 2019. Läs mer om hur du ansöker om bidrag för ditt samarbetsprojekt.

[2018-10-16] Vill du vara med i arbetet att rädda utsatta kulturarv i katastrofområden? (länk till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor)

Den 16 oktober är första deadline för det nystartade EU-programmet Europeiska Solidaritetskåren. Programmet erbjuder unga mellan 18 och 30 år att vara volontärer, praktisera och jobba med solidaritetsprojekt utomlands och i Sverige. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har i Sverige uppdraget av EU-kommissionen att fördela medel till svenska organisationer som vill genomföra projekt.

[2018-04-23] Europaåret för kulturarv i Cannes med ministerbesök

EU-initiativet Europaåret för kulturarv 2018 vill belysa kvalitativa kulturarvsprojekt i hela Europa. I Sverige, där Riksantikvarieämbetet samordnar året, deltar många projekt och evenemang. Bland annat projektet ”Ingmar Bergmans Skåne”.

[2018-04-20] Call for Heritage Stories

Har du deltagit med minst ett arrangemang på Kulturarvsdagen de senaste tre åren kan du anmäla ditt arrangemang genom initiativet ”Call för European Heritage Stories” och samtidigt ansöka om ekonomiska medel. Ansökningstiden är mellan den 20 april och 20 maj.

[2018-03-28] Europaåret för kulturarv: Bergman, Digikult och den nordiska trästaden

Under hela 2018 pågår Europaåret för kulturarv som belyser kvalitativa kulturarvsprojekt runt om i Europa. I Sverige finns närmare 40 projekt och aktiviteter som deltar i kulturarvsåret.  Det är inte försent att anmäla deltagande. Vi tar upp anmälningar under hela året.

[2018-02-14] Europaåret för kulturarv i Västarvet (länk till Västarvet)

Under 2018 står kulturarvet i hela Europa i fokus. EU-initiativet Europaåret för kulturarv 2018 lyfter pågående och planerade evenemang och projekt men är även tänkt att vara ett avstamp för nya transnationella samarbetsprojekt. Västarvet driver och medverkar i flera projekt under året.

[2018-02-09] Europaåret på Folk och Kultur

Europaåret för kulturarv 2018 stod i fokus under konventets inledande dag då Tibor Navracsics, EU-kommissionär för utbildning, kultur, ungdom och idrott var key-note speaker. Riksantikvarieämbetet arrangerade, i kommissionärens närvaro, infoträff om temaåret.

[2018-01-17]  Kulturarvet – nyckeln till framtiden, Region Gävleborg

Den 13 januari var Region Gävleborg först ut i Sverige med att presentera sin samlade satsning under Europaåret för kulturarv 2018: ”Kulturarvet – nyckeln till framtiden”.

[2017-12-19]  Inbjudan till Europaåret för kulturarv

Välkommen att delta i Europaåret för kulturarv 2018.

[2017-12-07]  Kulturarv för alla – Europaåret för kulturarv inleds

Torsdagen den 7 december gick det officiella startskottet för Europaåret för Kulturarv 2018 i samband med öppnandet av EU:s internationella konferens Culture Forum i Milano.

Fler länkar