Startsida för Hack for Sweden 2019

Hack for Sweden

Den sjätte upplagan av Hack for Sweden äger rum 4-6 april 2019 på Stockholmsmässan. Hack for Sweden är ett unikt initiativ som vill inspirera studenter, datajournalister, utvecklare och entreprenörer att med hjälp av myndigheters öppna data skapa lösningar eller koncept som ger medborgarnytta.

Hack for Sweden har växt sedan starten 2014 och det är nu över 40 statliga myndigheter och organisationer som står bakom tävlingen. Detta innebär att det finns ännu mer öppna data än tidigare för de tävlande att använda. Riksantikvarieämbetet finns på plats, precis som vid tidigare tillfällen, och vi kommer att hjälpa deltagarna att upptäcka den fantastiska guldgruva som kulturarvsdata är.

Kategorierna för tävlingen 2019 utgår från Agenda 2030 och FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling. För att vinna utmärkelsen Hack for Sweden Award gäller det att på ett kreativt sätt kombinera flera olika data för att visa på fördelarna med öppna offentliga data. Mer information om Hack for Sweden 2019 finns på www.hackforsweden.se. För snabba uppdateringar, följ också Hack for Sweden på Facebook och Twitter (#hack4swe).

Information för deltagare i Hack for Sweden

Under Hack for Sweden kommer Riksantikvarieämbetet att bidra med data från ett antal olika tjänster och källor. Vi kommer att finnas tillgängliga på utställningsytan för att svara på frågor och visa på möjligheterna att jobba med kulturarvsdata.

Kulturarvsinformation (K-samsök)

Via K-samsöks API når du över 7 miljoner objekt från kulturarvsinstitutioner runtom i Sverige. Du kan hitta beskrivningar och bilder av bland annat fornlämningar och historiska byggnader, fotografier, ljudupptagningar samt föremålsbeskrivningar och bilder från svenska museer och kulturarvsorganisationer.

För att se vilka data som finns tillgängliga, kika in på www.kringla.nu.

Anrop mot K-samsök görs via http och svaret kommer i xml eller json-ld. Informationen om objekten är licensierad med CC0. Rättighetsmärkningen som finns för bilder, ljud och video ska följas. Lär mer om användarvillkoren här.

På K-samsöks hemsida finns exempel på hur du snabbt kommer igång med API:et.

API-nyckel för Hack for Sweden är: hfswe

Fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar (Fornsök/KMR)

Information om fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar som är kända och registrerade. En ny informationsmängd för i år är information om arkeologiska uppdrag (områden för olika arkeologiska insatser).

Information om datauttag och visningstjänst (wms) hittar du här. Datauttagen för lämningar finns här och för uppdrag här.
(SHAPE och GeoPackage: punkter, ytor, linjer och metadatainformation)

Visningstjänst (wms) för lämningar:
https://pub.raa.se/visning/uppdrag/wms?service=wms&version=1.1.0&request=GetCapabilities

Visningstjänst (wms) för arkeologiska uppdrag:
https://pub.raa.se/visning/lamningar/wms?service=wms&version=1.1.0&request=GetCapabilities

Informationen i visningstjänsten (WMS) och datauttagen är fri att använda enligt CC0. Vi rekommenderar ändå att ange källa och datum eftersom informationen förändras kontinuerligt. Datauttagen uppdateras varje natt.

Kulturhistorisk bebyggelse (Bebyggelseregistret)

Information om det inventerade byggda kulturarvet i Sverige, med tyngdpunkt på byggnader skyddade enligt Kulturmiljölagen och Förordningen om statliga byggnadsminnen.

Datauttag för bebyggelseregistret (BeBR):

Bebyggelse i Sverige (Zippad shapefil) Uttagsdatum 2019-03-29

Bebyggelse i Sverige (tab-format) Uttagsdatum 2019-03-29

Informationen i datauttagen är fri att använda enligt CC0. Vi rekommenderar ändå att ange källa och datum eftersom informationen förändras kontinuerligt. Datauttagen uppdateras en gång per månad.
Aktuell data kan hämtas här.

3D-data från Glimmingehus

Glimmingehus i Skåne är Nordens bäst bevarade borg från medeltiden, och byggdes i slutet av 1400-talet. Samtliga 3D-modeller av Glimmingehus har framställts genom fotogrammetri i samband med planering och genomförande av en praktisk  workshop med titeln ”Nyfiken på 3D”. Workshopen, som i första hand vänt sig till anställda vid museer och institutioner,  har arrangerats av Riksantikvarieämbetet och genomförts i samverkan med de externa konsulterna Olof Segerberg (Segerberg Media AB) och Jonas Carlson Almqvist.

3D-modeller på Sketchfab

Kontakt

Har du frågor angående data från Riksantikvarieämbetet, tveka inte att kontakta oss.