Foto: ( CC0)

Internationell arkivkonferens 2017

Riksantikvarieämbetet i samarbete med Södertörns högskola bjuder in till en internationell workshop på temat alternativa fakta: “Maintaining the Facts Infrastructure in the Era of Post-Truth Politics”.

Anmälan är nu stängd och konferensen är genomförd. Har du frågor om konferensen är du välkommen att kontakta: Inger Mattsson, avdelningschef Arkiv och Bibliotek, 08-5191 83 30, inger.mattsson@raa.se.

På programmet

Vi har bjudit in Dr. Luciana Duranti, professor i arkivvetenskap, diplomatik och bevarande av digitala handlingar på arkivvetarprogrammets master- och doktorandnivå vid the University of British Columbias School och Library, Archival and Information Studies, där hon undervisat sedan 1987.

När: 19-20 september 2017
Var: Riksantikvarieämbetet, Storgatan 41, Stockholm

Post-sanningspolitik ställer nya krav på den globala faktastrukturen, som inte är bunden enbart till informationsbaserade samhällen, utan som även genomsyrar samhällen som fortfarande lider av informationsfattigdom och där läs- och skrivkunnighet inte är självklar. Det blir därför viktigt att globalt och enskilt, fråga oss själva hur de faktastrukturer som finns i olika samhällen reagerar och bör agera i en värld som hörsammar post-sanningens politik.

Denna komplexa fråga kräver engagemang från akademiker inom olika fält. Workshopen kommer att erbjuda en möjlighet för forskare, utövare, akademiker och journalister att dela erfarenheter och främja ett transdisciplinärt forum för att diskutera praktiska utmaningar kopplat till den nuvarande utvecklingen. Workshopen kommer att hållas på engelska.

Mer information om de frågeställningar vi tar upp hittar du här.

Fotnot: Postsanning – nyordslistan 2016. Språkvårdare förklarar ordet (SR:s webbplats)

Relaterade dokument (2) Visa eller stäng
  • Publicerad:
  • Uppdaterad: