Kulturarv och migration – nya metoder och historiska sammanhang

Välkommen till Riksantikvarieämbetets internationella konferens som hålls på Stadsmuseet i Stockholm den 15–16 maj 2019. Konferensen genomförs i samarbete med Joint Programming Initiative  on Cultural Heritage  and Global Change

Migration är en angelägen global fråga. Som socialt och historiskt fenomen kan migration förstås som en del av vad det är att vara människa. Under senare år har den transnationella migrationen intensifierats, och forskare menar att klimatförändringarna kommer att leda till ännu kraftigare ökningar. Samtidigt har det aldrig byggts så många åtskiljande murar i världen och kraven för att få passera nationsgränser legalt har höjts dramatiskt och ojämlikt.

Kritisk analys och praktik vävs samman

Hur hänger kulturarv samman med dessa processer? Den här konferensen kommer att synliggöra och vidareutveckla relationer mellan kulturarv och migration – från nya metoder i lokalt kulturarvsarbete till historiska och globala sammanhang. Hur relaterar migration till uppfattningar om plats, hem och gränser som kulturarv? Hur kan migration förstås som ett slags kulturarv? Hur kan kulturarvsverksamma utveckla sin expertis i förhållande till migration? Programmet väver samman kritisk analys med praktisk erfarenhet, och bjuder in kulturarvsverksamma till aktiv medverkan i paneldebatter och gruppdiskussion.

Du får möta keynotes Dan Hicks, Oxford University och Pitt Rivers Museum, Hester Dibbits, Reinwardts Academy, Jan Storå, Stockholms universitet, och Marit Myrvoll, Várdobáiki Museum. Övriga medverkande är Fataneh Farahani, Stockholms universitet, Laura McAtackney, Aarhus universitet, Lizette Gradén, Lunds universitet och Kulturen i Lund, Amelie Tham, Fisksätra Museum, Saadia Hussain, Mångkulturellt centrum, Michael Barrett, Statens museer för världskultur, Charlotte Hyltén-Cavallius, Institutet för språk och folkminnen, Netsereab Andom, University of Khartoum, Jacqueline Hoàng Nguyễn, Konstfack och Kungl. Tekniska högskolan, Ulrika Flink, Settings och Konstfrämjandet, Josette Bushell-Mingo, Stockholms konstnärliga högskola – och de nyligen etablerade National Black Theatre of Sweden gestaltar arkivmaterial i en performance. Melody Farshin blir vår moderator.

Konferensen hålls på engelska.

Anmälan

Senast den 29 april behöver vi din anmälan. Läs mer om program, avgifter och hur du anmäler dig på våra engelska konferenssidor eller gå direkt till anmälningsregistreringen (även den på engelska).

Läs mer om JPI – Europeiskt forskningssamarbete Visa eller stäng

Sverige deltar genom Riksantikvarieämbetet i det europeiska forskningssamarbetet JPI on Cultural Heritage and Global Change som behandlar kulturarvsområdets framtidsfrågor.