Två personer sitter vid bord och studerar skadedjur med hjälp av lupp
IPM-kurs 2019 Foto: (CC BY)

IPM-koordinatorskurs

(Mötet är genomfört.)

En IPM-koordinator samordnar skadedjurskontrollen på museer, arkiv och bibliotek.

Samordnad skadedjurskontroll är det samlade arbetet för att förebygga och motverka skadedjurs- och mögelangrepp. Begreppet samordnad skadedjurskontroll kommer från engelskans integrated pest management (IPM). Metoden används inom flera olika sektorer som ett alternativ för att minska användningen av bekämpningsmedel. För att det förebyggande arbetet ska kunna utföras på ett tryggt sätt ingår därför även arbetsmiljöfrågor inom begreppet IPM.

Många stora internationella museer har personal som huvudsakligen är anställda som IPM-koordinatorer som Natural History Museum och The British Museum i London. Men även ett mindre museum, arkiv, eller bibliotek kan utse en ansvarig IPM-koordinator, men då som en del av andra sysslor. Detsamma gäller för kyrkan, hembygdsgårdar och egentligen alla som på något sätt förvaltar samlingar eller sköter kulturhistoriska fastigheter, som till exempel städfirmor och husfruar/husherrar.

Viktigt att komma igång tidigt

Om skadedjur eller mögel inte upptäcks i ett tidigt skede kan de orsaka stora skador på samlingar och bli mycket kostsamma, speciellt för en liten organisation med en begränsad budget. När vi inte heller kan använda bekämpningsmedel i samma utsträckning längre blir det allt viktigare att ligga steget före. Just därför är det viktigt för alla som förvaltar vårt gemensamma kulturarv att komma igång och arbeta med samordnad skadedjurskontroll, IPM.

Nya kurstillfällen hösten 2022

Höstens 2022 kommer PRE-MAL (de svenska museernas, bibliotekens och arkivens skadedjursgrupp) att hålla två IPM-koordinatorskurser. För anmälan.

En kurs anordnas i samarbete med Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm 21 -22 september och den andra i samarbete med Hallands kulturhistoriska museum, i Varberg den 5-6 oktober.

Kursmoment som ingår:

  • Vad innebär det att arbeta som IPM-koordinator?
  • Kunskap om mögel
  • Kunskap om skadedjur
  • Kunskap om arbetsmiljön i samlingar
  • Kunskap om dokumentation och uppföljning
  • Housekeeping/städning av magasin
  • IPM och implementering i den egna organisationen
  • Praktiskt arbete i ett museimagasin

Några röster från tidigare kurser:

”Känns bra. Har nu ett bra kontaktnät”

”Jättebra, så inspirerande och massa saker jag vill göra när kommer hem”

”Bra, och vi hade tid för att diskutera och ta del av andras erfarenheter”

”Bra helhet. Jättebra att få ta del av färdiga checklistor och skrifter och alla deltagares & föreläsares erfarenheter. Bra diskussioner”

”Väldigt bra, informativ och inspirerande”

Kontakta premal@raa.se för mer information om kurserna eller om du vill bli medlem i intressegruppen för PRE-MAL

Läs mer om kurserna hösten 2018 i artikel på Riksantikvarieämbetets K-blogg