Skola och kulturarv – konferens 2019

Fuism (Föreningen för pedagogisk utveckling i svenska museer) och Riksantikvarieämbetet arrangerade en konferens i Visby 14–15 oktober 2019 om skola och kulturarv. De synpunkter som samlades in vid workshoppen om samverkan mellan skola och museer kommer användas för att utforma Riksantikvarieämbetets stödjande verksamhet på detta område.

Dag 1: 14 oktober
Hur skapar vi bättre samverkan mellan skola och museum? Riksantikvarieämbetet redogör för vad som hittills framkommit i regeringsuppdraget kring samverkan mellan skola och kulturarvsinstitutioner.
Konferensdeltagarna får i workshopform möjlighet att resonera kring vad som ska ske med resultatet efter projektet slut och att bidra med erfarenheter, förslag och kommentarer till uppdraget.
Med Karin Günther, Riksantikvarieämbetet, och Anders Fredriksson, Vilna AB.
Läs mer om skoluppdraget här.

Dag 2: 15 oktober
Hur är det att arbeta med platser med starka berättelser? Vi gräver där vi står och utgår från exemplet Visby ledda av Carina Johansson, etnolog, lektor och forskare vid Uppsala universitet, Campus Gotland. 

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Evenemang