Synskadad flicka undersöker uppstoppade fåglar på Sunderland Museum. Charlton Deas, curator på museet, började från 1913 att bjuda in barn med funktionsvariationer till olika event. Foto: ( PDM)

Kommande Utställningslabb

Vi arbetar för närvarande med två koncept till kommande Utställningslabb. Det första utgår från mat som kommunikation mellan oss människor och vilka spår och konsekvenser det kan få i utställningssammanhang. Det andra utgår från synliga och osynliga gränser och gränsområden, murar och hinder.

Utställningslabb: Muren befinner sig i en förberedelsefas och är tänkt att gå av stapeln 2020.

Utställningslabb: Mat är planerat att genomföras under 2021.