Clowner utan gränser, Nigeria 2019. Foto: ( CC BY)

Utställningslabb: Humor

Nu fortsätter Riksantikvarieämbetet arbetet med att utveckla utställningsmediet konstnärligt, praktiskt och analytiskt. Tillsammans med Bohusläns museum, dig och andra utställningsaktörer vill vi under två intensiva dagar i Uddevalla undersöka humor. Clowner utan gränser kommer att finnas med oss under dagarna.

Välkommen till Bohusläns museum i humorns tecken!
13-14 januari 2020, Bohusläns museum i Uddevalla.

Vad är humorns roll och funktion på museer och inom utställningsmediet?  Utställningsmediet har förmågan att luckra upp, undersöka och skapa med humor. Humor kan även vara ett effektivt sätt att arbeta med det svåra och komplicerade i livet och världen. Hur går humor att förstå och förhålla sig till som en faktor eller dimension? Hur kan utställningsmediet gestalta och använda humor?

Inbjudna gäster är Louise Frisk, som är generalsekreterare för Clowner utan gränser och Kajsa Englund, som är fysisk skådespelare, clown och pedagog med hela världen som arbetsfält. Kajsa arbetar som artistansvarig för Clowner utan gränser och som artist med humor, lek och kreativitet som metod. Clowner utan gränsers verksamhet finns framför allt på platser där människor befinner sig på flykt och i nöd. Vad kan vi inom museisektorn lära oss av deras verksamhet?

Utställningslabb undersöker utvalda koncept genom praktik och teori, produceras i nära dialog och samarbete med andra och erbjuder en återkommande mötesplats för utställningsaktörer.

Du deltar med ditt kunnande, dina erfarenheter och din attityd till utställningsmediet.

Program

Dag 1, 13 januari
12:00-13:00 Registrering (lunch till självkostnadspris på restaurang Kajkanten på Bohusläns museum för den som vill).
13:00-13:45 Introduktion och presentation av alla medverkande.
13.45-15:00 Föreläsning av Kajsa Englund och Louise Frisk från Clowner utan gränser.
15:00-15:20 Fika.
15:20-16:15 Rundvandring på Bohusläns museum.
16:15-17:30 Introduktion till andra dagen.
19:00- Middag på Villa Elfkullen.
Dag 2, 14 januari
9:00-9:45 Föreläsning om humor i olika former och roller.
10:00-13:00 Praktisk workshop utifrån en av utställningsmediets former: scenen (inklusive lunch).
13:00-14:30 Workshopspresentationer.
14:30-15:00 Avslutning.

 

Anmälan

Evenemanget är genomfört. Anmälan är stängd.

 

Information

Utställningslabb: Humor produceras i samarbete mellan Bohusläns museum och Riksantikvarieämbetet.

Kontakta oss för mer information:

Kicki Eldh, Riksantikvarieämbetet 08-5191 8366 kicki.eldh@raa.se

Pia Hansson, Bohusläns museum 072-526 09 94 pia.hansson@bohuslansmuseum.se

 

Vi ser fram mot att ses den 13 januari!

 

Vänliga hälsningar,

 

Bohusläns museum           Riksantikvarieämbetet