En handklubba, troligen från Oceanien
Klubba från Oceanien? Ett exempel av många på ett digitaliserat föremål där mer forskning behövs. Klubban har mönsterformer som påminner om Oceanien. Foto: (CC BY)

Forska på och berika digitaliserade samlingar – om workshoppen

Är du forskare eller forskarstudent som vill få bättre kunskap om hur du kan dra nytta av samlingsdata, även om du inte är digital expert? Är du museiintendent som vill öka forskares intresse för att arbeta med samlingarna, både digitalt och fysiskt? Hur kan museer och forskare samarbeta för att öka kvaliteten på samlingsinformationen? (For English, see below.)

Riksantikvarieämbetet och Digital Humaniora Uppsala universitet anordnar en workshop i juni, med fokus på hur man kommer åt, använder och berikar metadata i digitaliserade samlingar. Workshoppen vänder sig framförallt till dig som är forskare eller forskarstudent i humaniora och samhällsvetenskap, eller till dig som jobbar med samlingar, digitalisering och/eller forskningsstrategier på museum. Inga förkunskaper i digital humaniora krävs.

Workshoppen ska ge inspirerande exempel och handfasta råd, men kommer också ge forskare och museipersonal möjlighet att tillsammans diskutera de utmaningar och behov som finns hos respektive grupp. Fokus kommer att ligga på att öka forskares förmåga att hitta och att använda digital samlingsinformation, samt att visa hur forskningsresultat kan levereras så att de blir till nytta även för samlingsförvaltarna. Workshoppen ska bidra till att belysa kulturarvssamlingarnas potential att generera ny kunskap genom forskning och förmedling.

Workshopen är inplanerad till den 10-12 juni i Stockholm. Men under rådande omständigheter undersöker vi även alternativa lösningar för eventet om det är så att mötessammankomster bör undvikas även i början av sommaren. Alternativet kan vara ombokning till senare datum, eller att workshopen arrangeras digitalt, med lite annorlunda upplägg.

Vi vill därför gärna veta om du har intresse av att delta och vilka ämnen du finner intressanta att ta upp.

Program och talare

Skicka in din intresseanmälan här. (Ej bindande)

In English

Workshop on digitised collections 2020: Enriching research – enriching metadata – read more.  

(CC0)