Beställa

Alla är välkomna att ta del av arkivets material. Vi har framtagning ur magasinen vid fasta tider. När du beställer fram arkivmaterial kan du antingen göra en förbeställning via e-post eller göra en beställning på plats hos oss. Du tar sedan del av arkivmaterialet i vår läsesal.

Du gör en förbeställning genom att skicka oss en e-post där du anger vilket material du vill beställa fram. Uppge alltid när du vill komma och titta på materialet.

På plats i våra lokaler kan du beställa fram arkivmaterial till läsesalen genom att på egen hand, eller i samråd med personal, fylla i beställningssedlar.

Vid beställningar ur den s. k. topografiska serien ska alltid uppgifter om landskap, socken/stad, och fastighet/lokal framgå. Ange om du vill ta del av såväl skriftliga handlingar som fotografier och ritningar då de olika materialtyperna tillhör olika serier.
Se även Arkivvägledning – topografiska.

Om du beställer fram ur vårt övriga material ska uppgifter om depå, arkiv, serie samt volym anges. Denna information finner du i Nationella arkivdatabasen NAD.
Se även Arkivvägledning – övrigt 

Framtagningstider

Vi har fasta framtagningstider. Med framtagningstid menas den tid när framtagningen påbörjas. Framtagningen tar vanligtvis cirka 30 minuter men kan också ta en timme. När du inkommer med en beställning, på plats eller via e-post, görs en framtagning först vid nästa framtagningstid. 

Veckodag Framtagning
Måndag Ingen framtagning, STÄNGT
Tisdag 9.30, 13.00
Onsdag 9.30, 13.00, 15.30
Torsdag 9.30, 13.00
Fredag 9.30, 13.00

 

 

 

 

 

Om du vill ta del av material vid öppningsdags kl 9.00 ska din beställning vara inlämnad senast kl. 13.00 dagen innan. För tillgång till materialet kl 09.00 en tisdag ska din beställning vara inlämnad senast kl. 13.00 fredagen före.

Rutiner vid utlämnande och återlämnande av arkivmaterial

  • Arkivmaterial hämtas ut över disk med hjälp av personal.
  • Antalet volymer du får ta med dig in i läsesalen vid ett tillfälle är begränsat till 5 volymer.
  • Vid studier av arkivmaterial får enbart en volym åt gången vara öppnad. (Övriga volymer läggs åtsidan, stängda.)
  • När du är klar med ditt material lämnar du det åter till personal över disk. Finns ingen personal vid arkivdisken, vänligen vänta så hjälper bibliotekets personal till.
  • Meddela personalen vilka volymer du är helt färdig med, dessa går åter ner i magasinet.
  • Meddela personalen vilka volymer du vill ta del av igen, dessa finns kvar i ditt namn.
  • Observera att vi har nya rutiner av extra känsligt material.

Observera att all skanning av arkivmaterial sker vid bokskannern närmast läsesalen. Vänligen lämna ytterkläder och större väskor i kapprummet. Genomskinliga påsar finns att bära dina tillhörigheter i. Observera att mat och dryck inte är tillåtet i läsesalen. Var rädd om arkivmaterialet, det ska hålla även för kommande generationer. Välkommen!

Rutiner vid utlämnande och återlämnande av arkivmaterial

Skanning/kopiering

Det finns möjlighet att skanna och kopiera i våra lokaler. Läs mer om skanning och kopiering.

Vägledning – Topografiska serien

Rätt information när du gör en beställning – här beskriver vi vilka uppgifter du behöver ange vid beställning ur den s.k. topografiska serien.

Den s.k. topografiska serien samlar skriftliga handlingar rörande arkeologiska fynd och utgrävningar, restaureringar och ombyggnationer av kyrkor och statliga byggnadsminnen, m.m., från 1800-talet fram till idag. Den är ordnad efter landskap och socken/stad. Dess egentliga namn är Antikvarisk-topografiska dossierer och den är en del av ämbetsarkiven. Serien växer kontinuerligt och är oförtecknad. För utförligare information se Arkivbestånd och sökhjälpmedel ATA (PDF).

När du beställer fram material ur topografiska serien ska du uppge landskap, socken/stad samt fastighet/lokal. När det gäller städer behöver du dessutom ange kvarter. (Stockholm, Göteborg och Malmö är dessutom uppdelat i stadsdelar, hjälp oss därför genom att ange stadsdel i dessa fall.) Notera även om det rör kyrka, profan byggnad eller fornlämning.

Det finns även handlingar ordnade på ”landskapet allmänt” och ”socken allmänt” sorterade efter år och diarienummer. Här finner du handlingar som rör flera olika socknar (landskapet allmänt) respektive flera olika lokaler i en och samma socken (socken allmänt). Ange om det är detta material du är intresserad utav.

Det kan alltid underlätta att ange tidsperiod i de fall du enbart söker dokumentation uppkommen under en särskilt tidsperiod (Exempelvis 1910-1930). Söker du ett särskilt ärende och vet dess diarienummer notera diarienumret.

Fotografier och planer/ritningar

Till de topografiskt ordnade handlingarna hör ofta fotografier och planer/ ritningar. Dessa separeras och arkivläggs som regel för sig i fotografisamlingen respektive kart- och ritningssamlingen. Om du vill ta del av såväl handlingar som fotografier och ritningar behöver du ange detta.

Vid beställning av fotografier behöver du ange samma information som vid beställning av handlingar. Vid beställning på plats hos oss fylls två separata beställningssedlar i för handlingar respektive fotografier.

Om du vill beställa fram ritningar behöver du göra en sökning i vårt ritningsregister för att få fram den information som behövs för att beställa fram aktuell ritning.

Många ritningar är filmade och behöver då inte beställas fram ur magasinen. Du ser själv i Ritningsregistret om ritningen är filmad. Notera ritningsnumret för att på plats i våra lokaler på egen hand ta fram filmade ritningskort att titta på/skriva ut från ritningskortläsaren.

Är ritningen inte filmad behöver du beställa fram den. Du behöver då notera placering (t ex. 103:M:5), ritningsnummer samt objekt/fastighet på din beställning.

Vägledning – Övrigt

Rätt information när du gör en beställning – här beskriver vi vilka uppgifter du behöver ange vid beställning ur ämbetsarkiv, enskilda arkiv m.m.

Myndighetens ämbetsarkiv är mycket mer än den s.k. topografiska serien. När man söker handlingar i andra serier än den topografiska bör man alltid använda sig av arkivförteckningarna som till stora delar finns tillgängliga i Nationella arkivdatabasen NAD, och i annat fall finns i pappersformat i pärmar på plats i våra lokaler. I vårt arkiv finns även en stor samling enskilda arkiv samt andra intressanta samlingar. Ingångar till detta omfattande material hittar du också i våra förteckningar.

När du beställer fram material ska du uppge depå, arkiv, serie samt vilken volym du vill beställa. Dessa uppgifter finner du i arkivförteckningarna.

Exempel 1. Beställning ur ämbetsarkiv:
Ämbetsarkiv 3 (depå)
Byggnadsminnesavdelningen (arkiv)
F1e:3 (serie och volymnummer)

Exempel 2. Beställning ur enskilt arkiv:
Enskilda arkiv (depå)
Martin Olssons samling (arkiv)
F2a:14 (serie och volymnummer)

OBSERVERA att du i NAD hittar uppgifter om depå i referenskoden. Depånamnet är förkortat enligt nedanstående:

  • Ämbetsarkiv 1, 2, och 3 förkortas ARK1, ARK2 och ARK3
  • Enskilda arkiv förkortas ENSK*
  • Kulturhistoriska byrån förkortas KBYR

Ritningar förvaras mestadels separat. Antingen är de förtecknade i det aktuella arkivet och uppgift om dem finns då i arkivförteckningen. Eller så finns de sökbara i vårt ritningsregister. I de fall ritningarna finns registrerade i Ritningsregistret behöver du göra en sökning i registret för att få fram den information som behövs för att beställa fram aktuell ritning.

Många ritningar är filmade och behöver då inte beställas fram ur magasinen. Du ser själv i Ritningsregistret om ritningen är filmad. Notera ritningsnumret för att på plats i våra lokaler på egen hand ta fram filmade ritningskort att titta på/skriva ut från ritningskortläsaren.

Är ritningen inte filmad behöver du beställa fram den. Du behöver då notera placering (t ex. 103:M:5), ritningsnummer samt objekt/fastighet på din beställning.

Bra att veta angående Kulturhistoriska byråns arkiv

Delar av Kulturhistoriska byråns arkiv rörande kyrkor (inklusive kopior på ritningar) har ordnats in i topografiska serien. Detta material kommer därför automatiskt plockas fram vid en beställning ur topografiska serien. För övriga delar av Kulturhistoriska byråns arkiv se arkivförteckning i Nationella arkivdatabasen NAD.

Vill du veta mer om Kulturhistoriska byråns arkiv, som inte enbart innehåller material angående kyrkor, läs s. 11 i Arkivbestånd och sökhjälpmedel ATA (PDF).